De ideale samenleving

Wordt verwacht, maar hieronder een heel klein voorproefje:

Het probleem van onze huidige maatschappij is, dat het geen samenleving is. De ware machthebbers hebben in meerdere generaties voor elkaar gekregen deze egocentrische maatschappij tot stand te laten komen en het einde is nog niet in zicht. Dit plan is heimelijk gelukt, doordat deze aristocratische families de basisbehoeften weg hebben weten te nemen bij de mensen en middels het systeem deze basisbehoeften “verdelen” over de mensen. Dit verdelen gaat verre van eerlijk.

De basisbehoeften van ieder mens zijn: eten, drinken, bescherming tegen de weersinvloeden en leven in harmonie met zichzelf en zijn omgeving.

De mensen zijn bij hun geboorte alle rechten ontnomen, doordat zij geen recht hebben op een stuk grond. Met behulp van deze grond zou ieder mens op aarde zichzelf in zijn basisbehoeften kunnen voorzien. Het hebben van deze basisbehoeften is het uitgangspunt voor het bouwen van een waarachtige beschaving, waaraan de mensen niet verplicht zijn aan deel te nemen, terwijl aan het huidige systeem geen ontkomen aan is en voor de mensen volledig bepaalt hoe zij lokaal volgens de wet dienen te leven.

Het doel van opleiding en educatie in het huidige systeem is enkel de mensen zo afhankelijk mogelijk van het systeem te maken. Deze indoctrinatie en conditionering heeft er voor gezorgd, dat de mensen onwetend zijn hoe het anders had kunnen zijn. De mensen vinden het dan ook normaal dat in machtscentra over hun basisbehoeften wordt beslist hoeveel het in fiat geld uitgedrukt kost om hun voedsel per vrachtwagen te laten aanvoeren.

Een uitbreiding van dit artikel volgt…