Hoe rechtsspraak zou moeten werken

Dit artikel volgt nog…

Wat wel gezegd kan worden over het huidige systeem, dat mensen behorend tot het volk aan het westerse rechtssysteem mogen meedoen, indien zij goed zijn te conditioneren (goed kunnen leren op school) en een eed of belofte afleggen. Deze eed of belofte wordt niet afgelegd aan het volk, maar uiteindelijk aan “god”. “Onze” koning regeert bij de gratie van diezelfde god. De grote vraag is dan ook:  Wie of wat is deze god?

Helaas zijn grote ego’s uit het volk doorgaans goed te conditioneren, zodat het huidige door de aristocratie opgezette en gecontroleerde rechtssysteem wordt aangevuld met grote ego’s behorend tot het volk, die enkel handelen uit eigenbelang en alles zullen doen om hun verworven positie in het corrupte en verrotte systeem te behouden en daarmee dit systeem helpen in stand te houden. Voor mensen behorend tot het volk is dit belang geld verdienen en status, terwijl de “mensen” behorend tot de aristocratie nog een ander belang hebben dat voorop staat: het dienen van hun “god”.

Waarachtige rechtsspraak zou niets met geld, status, eigenbelang en systemen te maken mogen hebben en al helemaal niet heimelijk gecontroleerd mogen worden door een groep “mensen”, die er een verborgen agenda op nahouden. Bij waarachtige rechtsspraak zou integriteit voorop staan. Helaas is integriteit ver te zoeken in het huidige rechtssysteem en wordt het volk verblind door de door de aristocratie opgezette voorstelling, dat gaat om machtsmisbruik, uitbuiting, onderdrukking, geld en eigenbelang.