11 jaar depressief

Dit artikel wordt nog geplaatst.

Van mijn drieëntwintigste tot en met mijn vierendertigste heb ik aan een depressie geleden. In dit nog te plaatsten artikel ga ik in over de oorzaken van een depressie, de gevolgen en hoe ik voorgoed van mijn depressie wist te genezen. Met betrekking tot mijn genezing kan ik al wel verklappen, dat de reguliere gezondheidszorg hier niet aan had bijgedragen.