Tartaria in Arnhem

Weinig mensen lezen tegenwoordig. De jeugd leest bijna helemaal niet meer, dus tijd om mee te doen met filmpjes maken en deze op het internet te plaatsen!

Blijkbaar werken de linkjes van de filmpjes niet bij iedereen, maar de filmpjes zijn te vinden op het kanaal DeLoonslaaf op Bitchute en sinds december 2022 op het kanaal deLOONSLAAF op Youtube.

Lees verder “Tartaria in Arnhem”

Wappies en Edelweiss Piraten

Begin jaren tachtig… ja, alweer van de vorige eeuw… was ik zeer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds fascineerde het mij, dat mensen bereid waren geweest elkaar massaal af te slachten en anderzijds wilde ik begrijpen hoe het zover had kunnen komen. Ik deed destijds mijn eigen onderzoek door aan mensen in mijn omgeving te vragen hoe zij de Tweede Wereldoorlog hadden beleefd. Als kind kon ik eenvoudig vragen stellen en werd mijn interesse en nieuwsgierigheid mij meestal niet kwalijk genomen.

Lees verder “Wappies en Edelweiss Piraten”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11

Fragmenten van de vorige beschaving in kleur

De vorige wereldwijde beschaving (vaak aangeduid met Tartarië of Tartaria) werd na een wereldwijde genocide vanaf ongeveer het midden van de negentiende eeuw (1850) vervangen door de “huidige beschaving”. De start van de “huidige beschaving” vond voor de “landen” op aarde niet in dezelfde periode plaats. De “huidige beschaving” begon met de “industriële revolutie” in West-Europa. Blijkbaar hadden de huidige machthebbers West-Europa gekozen om zich te vestigen. Om deze reden had volgens de officiële geschiedenis het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de aarde gekoloniseerd, maar ook andere West-Europese landen, zoals Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië hadden volgens de officiële geschiedenis hun aandeel in het koloniseren van gebieden op aarde.

Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11″

Hoe lang zal de coronacrisis duren?

De grote vraag is:
Hoe lang zal de huidige coronacrisis gaan duren?

Onlangs heeft het kabinet besloten de genomen maatregelen tegen het virus te verlengen tot en met 28 april dit jaar. Mark Rutte heeft al duidelijk gemaakt, dat vrijheidsbeperkende maatregelen dan nog niet voorbij zullen zijn. In een poging een schatting te kunnen maken van de te verwachte tijdsduur van de huidige epidemie, is het interessant om naar het verloop te kijken van een normaal griepseizoen, naar de Hongkonggriep en naar de Spaanse griep. Lees verder “Hoe lang zal de coronacrisis duren?”

Het “Zwarte Piet kaartspel”, slavernij en indoctrinatie.

Sinterklaas is dit jaar niet meer aan de orde en vele mensen zijn druk in de weer met de kerstdagen. Met kerst zijn de meeste mensen schijnbaar bezig met vrede op aarde, want zij weten niet beter. Van kinds af aan vierde je op school kerst en zag je dat volwassen mensen elkaar aan het einde van het jaar een gelukkig nieuwjaar toewensten. Lees verder “Het “Zwarte Piet kaartspel”, slavernij en indoctrinatie.”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10

NESTEL, EPAULET en MALIËNKOLDER

De relatief recent verdwenen wereldwijde beschaving wordt in deze reeks artikelen aangeduid met “Tartaren of Tartarië”. Een correcte benoeming van deze nagenoeg compleet van de aardbol gewiste wereldwijde beschaving blijft lastig, omdat de huidige machthebbers, die zich heimelijk onder het volk hebben verborgen en zich voordoen als mensen (maar uiteindelijk geen mensen zijn), alles binnen hun macht hebben gedaan deze beschaving voorgoed uit de geschiedenisboeken te wissen. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10″

Lang leve Europa!

In de voormalige Sovjet-Unie vond nabij de stad Tsjernobyl op 26 april 1986 een grote kernramp plaats. Bij deze kernramp kwamen door de ontploffing grote hoeveelheden radioactieve deeltjes in de lucht terecht (fall-out), die over grote delen van Europa werden verspreid. Zo werd de eerste radioactiviteit door Zweedse onderzoekers op 28 april gemeten, terwijl de autoriteiten van de Sovjet-Unie tegenover Zweden in eerste instantie ontkenden dat een kernramp had plaatsgevonden. In de gebieden rond Tsjernobyl werden grote hoeveelheden mensen geëvacueerd. In Nederland werd een tijd lang een graasverbod voor vee ingesteld en mocht net geoogste bladgroente niet verkocht worden. Lees verder “Lang leve Europa!”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9

THEATERS en OPERA’S

Hoewel Italië bij uitstek het land van de prachtige oude operahuizen is, is “Palais Garnier” in Parijs zeer interessant, omdat dit wellicht het grootste en indrukwekkendste opera gebouw van Europa is, dat ook wat architectuur vandaag de dag wellicht niet geëvenaard kan worden. Volgens wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier) heeft “Palais Garnier” 1900 zitplaatsen. Waarom dit aantal wellicht belangrijk is, zal verderop blijken. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8

TRIOMFBOGEN en POORTEN

Hieronder staat de Branderburger Tor afgebeeld, met daar bovenop een beeldenpartij uitgevoerd in brons. Het is een Romeinse strijdwagen met vier paarden, ook wel een vierspan of quadriga genoemd. Het bouwwerk is gigantisch en de bronzen beelden ook! Wat vormgeving betreft wijkt de Branderburger Tor af van de vele triomfbogen, die vooral in Europa en Noord-Afrika te vinden zijn, omdat de Branderburger Tor geen bogen heeft. De bekendste triomfboog heeft één boog en is “Arc de Triomphe” in Parijs (niet afgebeeld). De meeste triomfbogen hebben drie bogen. Van de drie bogen is de middelste boog groter dan de twee buitenste bogen. Dit concept van drie toegangspoorten of doorgangen, waarbij de middelste groter is dan de twee buitenste, wordt over de gehele wereld bij oude bouwwerken teruggevonden en is wederom een bewijs van een verloren wereldwijde beschaving. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 7

KOEPELS

Waarschijnlijk zijn er in het verleden op aarde meerdere hoog ontwikkelde beschavingen geweest, waarvan nog altijd restanten van zijn te vinden. In deze reeks artikelen wordt de nadruk gelegd op de bouwwerken van de meest recente wereldwijde beschaving, die rond de eerste helft van de negentiende eeuw van de aardbodem verdween na een hoog technologische wereldoorlog. Bij deze wereldoorlog werden technologieën gebruikt, die voor de huidige mens onbekend zijn. Voor het gemak wordt deze beschaving in dit artikel de “Tartaren” genoemd, maar deze aanduiding kan dus incorrect zijn. De Tartaren zouden met het bouwen van hun steden en infrastructuur ook deels gebruik gemaakt kunnen hebben van vorige beschavingen, maar dat is niet het onderwerp van deze reeks artikelen. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 7″