Home

cropped-rene-04-c-site-icon-512.jpgWelkom op deze website “de LOONSLAAF”!

Deze website is een initiatief van René Mäkel, die op een gegeven moment is gaan inzien dat het feodale stelsel nog altijd bestaat en krachtiger is dan ooit. De ware machthebbers hebben zich onzichtbaar onder het nietsvermoedende volk gemengd en verschuilen zich achter het zielloze systeem, dat meedogenloos de aarde vernietigt. Dit systeem dient enkel de agenda van de machthebbers en is de voornaamste reden, dat er zoveel problemen zijn in de wereld.

De machthebbers van tegenwoordig zijn dezelfde bloedlijnen (families), die in vroeger tijden het volk uitbuitte en tegen elkaar liet vechten in oorlogen. Net als vroeger, zorgen deze aristocratische of adellijke families ervoor, dat hun telgen de belangrijke posities innemen in het systeem. Hierdoor kunnen zij elkaar onvoorwaardelijk beschermen en steunen, terwijl zij ongestraft mensen uit het volk onrecht kunnen aandoen.

Omdat de aristocratie sterk hiërarchisch is georganiseerd, waarbij de positie in het systeem voornamelijk door afkomst wordt bepaald, is het systeem om het volk te overheersen eveneens zeer hiërarchisch opgezet. Mensen hebben echter nooit om dit systeem gevraagd; vooral in verwesterde landen wordt het systeem middels conditionering en propaganda van jongs af aan met de paplepel ingegoten.

René Mäkel heeft de laagste positie in het hiërarchische systeem en behoort derhalve tot het proletariaat. Een proletariër heeft bij zijn geboorte geen recht op een stuk grond om in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien. Het systeem is niet ontworpen om de mensen behorend tot het volk van dienst te zijn en zeker niet een proletariër.

Een goed te conditioneren proletariër kan een mooie (lees: goed betaalde) positie in het systeem behalen, maar moet daarbij wel de geschreven- én ongeschreven wetten volgen om zijn behaalde positie te kunnen behouden. Wanneer een proletariër met een mooie positie in het systeem in zijn omgeving onrecht of misstanden ziet, zal deze uit behoud voor zijn eigen positie bijna altijd kiezen niet in te grijpen en te zwijgen, maar als het moet gewoon mee te werken; hij doet immers enkel zijn werk.

De werkelijke machthebbers streven absolute macht na over de gehele aarde. Hoewel de zichtbare top van de machthebbers veelal blond haar en blauwe ogen hebben, hebben zij vele generaties terug hun genen ook achtergelaten bij andere rassen. Landsgrenzen, etnische identiteit en rassen zijn voor de werkelijke machthebbers een middel om de onwetende mensen tegen elkaar op te zetten en uit te spelen.

De “nieuwe wereldorde” (New World Order) die de huidige machthebbers nastreven zal een waar schrikbewind zijn met minimale vrijheden voor de mensen. Het coronavirus wordt gebruikt om de macht in een versneld tempo met behulp van technologie te centraliseren. In de nieuwe wereldorde zullen de mensen volledig afhankelijk zijn van (smart) technologie en derhalve niet zelfstandig in hun basisbehoeften kunnen voorzien. We zijn al aardig op weg!

Er wordt gesproken over een nieuwe wereldorde, omdat er blijkbaar ergens in het verleden ook een wereldorde is geweest. Deze oude wereldorde is zorgvuldig uit de geschiedenisboeken weggelaten; de geschiedenis is geschreven door de overwinnaars. Deze overwinnaars van een wereldoorlog in een ver verleden noemen zichzelf koninklijk of adellijk en bekleden openlijk of heimelijk de belangrijke machtsposities in het door hen bij de bevolking opgelegde systeem, dat de mensen overheerst en middels het creëren van problemen… en het geven van “oplossingen” richting de nieuwe wereldorde stuurt.

Voor updates van deze website hoeft u enkel dit BLOG in de gaten te houden.

KLIK HIER VOOR DE INHOUDSOPGAVE VAN DEZE WEBSITE

Nederland’s Patriciaat, Nederland’s Adelsboek, Hoge Raad van Adel