Symboliek – deel 7: Koningsdag en de matrix

Koningsdag in Arnhem was weer eens fantastisch. Natuurlijk bedoel ik dit sarcastisch. Toegegeven, de rommelmarkt vind ik ieder jaar wederom uitermate interessant, omdat er vele spullen voor een habbekrats te koop worden aangeboden. Ik ben een proletariër, die niet behoort tot de aristocratie en het zeker niet “heeft gemaakt” in het systeem, zodat ik op mijn centen moet letten. Een rommelmarkt is voor mij een kans goed handgereedschap voor weinig geld op de kop te tikken. Dat dit handgereedschap en andere producten voor weinig wordt aangeboden op rommelmarkten en in kringloopwinkels, is kenmerkend voor de teloorgang van de westerse consumptiemaatschappij.
In vroeger tijden waren gebruiksartikelen relatief kostbaar, omdat deze veelal met de hand door een vakman werden gemaakt van schaarse grondstoffen. De mensen uit het volk kochten dan ook enkel de artikelen die zij echt nodig hadden, als zij zich deze artikelen al konden permitteren. Gebruiksvoorwerpen hadden dan ook meestal een lange levensduur. Deze lange levensduur was het gevolg van de veelal goede kwaliteit _REN0189 TRIM 01van de producten en de zorg waarmee de eigenaar met deze producten omging. Tegenwoordig liggen de kringloopwinkels vol met (zelfs) ongebruikte producten van slechte kwaliteit, die veelal zijn geproduceerd in lage lonen landen. Tussen deze rommel zijn de “vintage” producten te vinden; producten van veelal goede kwaliteit, die enkele decennia gewoon in eigen land of andere westerse landen werden gefabriceerd. De mega hoeveelheden vuilnis en vervuiling, zoals de “plastic soup” in de oceanen, zijn eveneens van de laatste de decennia. Veel mensen gooien de gebruikte artikelen simpelweg van zich af, zo ook op koningsdag.

Maar terug naar het onderwerp koningsdag. Massa’s mensen “vieren” op commando volgens het opgelegde systeem de verjaardag van “onze” koning. Koninginnedag was ons immers met de paplepel ingegoten, zodat wij wederom onze kinderen met koningsdag conditioneren om op een bepaalde datum volgens een vaststaand concept een bepaald programma te volgen. Op commando gaat de massa feesten, terwijl de mensen uit de massa in de waan zijn, dat zij de inrichting van hun eigen leven bepalen, omdat ze denken vrij te zijn. We zijn niet vrij! We zitten gevangen in een systeem waar we nooit om hebben gevraagd, terwijl dat ons met de paplepel door onze strot was gedrukt. Kinderen die goed te conditioneren zijn en dus goed kunnen leren, nemen op volwassen leeftijd voorname posities in het systeem in. Uit eigen belang beschermen zij hun positie, zodat daarmee het systeem in stand wordt gehouden. De als kind ondergane culturele conditioneringen en propaganda is zo sterk, dat het de meesten niet lukt om na te denken buiten de door het system opgelegde kaders. De massa weet niet beter en kan zich derhalve geen voorstelling maken hoe het anders zou kunnen zijn. Over de gehele wereld zijn systemen bedacht en opgelegd door de aristocratische- en koninklijke bloedlijnen, zodat het hier een werelwijd probleem betreft. In elk geval moeten de kinderen in alle verwesterde landen vanaf jonge leeftijd hun leerplicht vervullen, zodat zij als volwassene zullen gehoorzamen aan het hiërarchische systeem en gedwee of zelfs met trots hun functie zullen vervullen.

De aristocratie laat de massa al decennia zien hoe werkelijk de vork in de steel zit. Pink Floyd zingt sinds eind jaren zeventig niet voor niets over “The wall” (De muur), omdat het bewustzijn van de mensheid wordt onderdrukt door een soort firewall. Omdat het bewustzijn is onderdrukt, worden de mensen zonder herinneringen, kennis en inzichten geboren, zodat zij prima geconditioneerd (geprogrammeerd) kunnen worden om bij te dragen aan het in stand houden van deze firewall (muur). De onderwijzer is volgens de songtekst dan ook niets anders dan een “brick in the wall” (baksteen in de muur), die de matrix in stand houdt.
Op koningsdag was de organisatie Matrixx ook aanwezig met een podium waarop onder meer live muziek werd gezongen. De Matrixx was van 2001 tot 2014 een discotheek in Nijmegen, dat tegenwoordig nog enkel actief is als feesten- en festivals organisator (https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Matrixx en https://www.matrixx.nl/). Het frappante is dat Matrix wordt geschreven met twee letters “x”. _REN0199 TRIM 01 - kopieHet logo van Matrixx bestaat eveneens uit twee letters “x” na elkaar, die aan elkaar zijn geplakt. Het logo was op vele plaatsen zichtbaar, zo ook midden bovenaan op het podium (foto). Hoeveel mensen weten dat dit het (vereenvoudigde) zegel (symbool) van de planeet Saturnus is? Het teken (afbeelding onder links) wordt regelmatig door telgen behorend tot de aristocratie gebruikt. Vooral de aristocraten behorend tot de hoge adel en koninklijke bloedlijnen zijn satanisten. Saturnus, Satan… zullen ze Satan moeten dienen en uiteindelijk is het systeem door hen ontworpen om de agenda van Satan te kunnen vervullen.

Saturn Sigil - kopie  logo_troonswisseling_2013_willem_alexander  Vrijmetselaars - kopie

Het is dan ook geen toeval dat bij de opvolging van Beatrix door Willem Alexander in 2013 een logo (afbeelding boven midden) werd gebruikt dat het zegel van Saturnus in zich heeft. De vrijmetselaars gebruiken het zegel van Saturnus ook in hun logo (afbeelding boven rechts).

Wellicht is het gewoon toeval dat Matrixx met twee letters “x” geschreven is, maar in de VS bestaat eveneens een bedrijf Matrixx, geschreven met dubbele “x” (http://www.matrixxpictures.com/). Matrixx in de VS houdt zich bezig met merknamen van bedrijven door middel van filmpjes aan consumenten kenbaar te maken. Het doel is natuurlijk, dat de consument de producten van deze merken gaat kopen. Het toeval wil dat de voorouders van de eigenaar van Matrixx in de VS uit Nederland komen. De eigenaar van Matrixx uit de VS heet dan ook Van Vandegrift (in het Nederlands: Van van de Grift). In het logo van Matrixx is een grafisch grapje uitgehaald met de twee letters “x”, zoals op de onderstaande afbeelding is te zien. Exxon Mobil Corporation, de moedermaatschappij van Esso, heeft hetzelfde grapje uitgehaald in het logo. De twee letters “x” moeten het Kruis van Lotharingen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_van_Lotharingen) voorstellen (afbeelding onder rechts). Het Kruis van Lotharingen is een veel door de aristocratie gebruikt symbool en is dan ook in diverse familiewapens te zien en natuurlijk de bedrijven die zij bezitten.

640px-Matrixx_Logo - kopie    Exxon_logo    315px-Het_Kruis_van_Lotharingen - kopie

Exxon heeft de kleuren rood, wit en blauw in het logo, net als de Nederlandse en de Franse vlag. Het rood staat voor de eerstgeborenen uit de koninklijke bloedlijnen. Deze eerstgeborenen kregen in vroeger tijden de gehele erfenis, terwijl de kinderen die daarna werden geboren niets kregen. Het wit staat voor de koninklijke bloedlijnen, die niet tot de eerstgeborenen horen. Het blauw staat voor het leger, dat eveneens werd aangevoerd door koninklijke bloedlijnen. Om deze reden hebben de soldaten van de Verenigde naties een blauwe helm. U begrijpt dan ook, dat de politie (meer blauw op straat) in eerste instantie waakbaar en dienstbaar is voor de aristocratie en niet voor het volk! Zowel in de Verenigde Staten als Rusland kent men het Witte Huis.
Mocht u nog in de waan zijn dat een ieder talentvol individu gekozen kan worden tot president of premier, dan hebt u het mis. De telgen die na de eerstgeborenen werden geboren en niets kregen, hadden in het verleden afgedwongen, dat zij ook de macht kregen en hiervan konden meeprofiteren, net als de eerstgeborenen. De Franse Revolutie was dan ook niets anders dan een strijd tussen de eerstgeborenen en de kinderen, die na de eerstgeborenen werden geboren en ook van koninklijke bloede waren. Frankrijk werd een republiek, waarbij het staatshoofd werd gekozen en na een aantal jaren plaats moest maken voor een ander gekozen staatshoofd. De mensen die kans maakten om staatshoofd te kunnen worden, waren enkel telgen behorend tot de koninklijke bloedlijnen of hoge adel. De kleuren rood, wit en blauw in de Franse vlag staan dan ook voor de verbroedering van deze bloedlijnen. De leus: ”Vrijheid, gelijkheid en broederschap”, geldt dan ook enkel voor deze koninklijke bloedlijnen, die eensgezind hun illustere agenda voortzetten om de mensheid op aarde volledig onder controle te krijgen.
In Nederland heeft het volk nog steeds een koninklijke familie met een koning. Het volk is de illusie gegeven, dat deze koning er slechts is om lintjes door te knippen, ons land te vertegenwoordigen en regeringen samen te stellen. Wellicht begrijpt u al dat de ministers geen mensen uit het volk zijn, maar mensen behorend tot de aristocratie. De grote en belangrijke bedrijven zijn ook allen in handen van de aristocratie, net zoals het bankwezen en de rechterlijke macht. De mensheid leeft nog altijd in een voor het oog verborgen feodaal stelsel, waar de koninklijke bloedlijnen de dienst uitmaken. Dat de mensheid nog altijd in slavernij leeft, komt doordat de massa het spel nog niet doorziet en zich af laat leiden door conditionering, propaganda en brood en spelen. De massa helpt nog altijd gewillig mee de matrix in stand te houden, zoals in Arnhem op koningsdag aan de volgende leus was te zien:”We all are matrixx”.

_REN0188 TRIM 02 - kopie

Verdere referenties:
https://www.youtube.com/user/giureh/videos
https://www.youtube.com/user/chatzefratz/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpdw_mI5bA-7X6eNNvMsTkg/videos