Brief – 20 september 2009

Brief van René Mäkel aan het CCM/Politieacademie.

 

Arnhem, 20 september 2009

Geachte voorzitter van het College van Bestuur,

Ik wil graag reageren op uw brief van 18 december 2007, waarvan uw kenmerk is: DH/MM/07u-17954.

Ik citeer uit uw brief van 18 december 2007:

Deskundigheid psychologen, kwaliteitszorg

De Politieacademie/CCM maakt gebruik van academisch geschoolde en afgestudeerde psychologen, die bevoegd zijn psychologisch onderzoek te verrichten. Dit wijkt niet af van hetgeen gebruikelijk is op het gebied van psychologisch onderzoek en dit biedt naar de mening van het college voldoende waarborg dat sprake is van deskundig personeel.

Ik citeer uit de brief van Drs. J. van Zielst, gedateerd op 6 juni 2007:

De psycholoog heeft de competenties, nodig voor de functie, vanuit de door het CCM gehanteerde normen beoordeeld en ik kan hierin noch in de gehanteerde procedure onregelmatigheden aantreffen. Ook uw mening dat zij onzorgvuldig te werk zou zijn gegaan deel ik niet. Wij vinden bij het CCM zorgvuldigheid in de procedure en bij de uitvoering van de selectie juist erg belangrijk en weten heel goed welke consequenties ons werk voor sollicitanten kan hebben.

Ik citeer uit het psychologisch rapport:

Het Centrum voor Competentiemeting en Monitoring (CCM) conformeert zich aan de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Omdat ik het niet eens ben met zowel de wijze waarop het psychologisch rapport tot stand is gekomen als met de inhoud van de rapportage en ik mij bovendien ook nog niet kon vinden in de wijze waarop het College van bestuur mijn klacht heeft afgehandeld, wilde ik mijn klacht voorleggen aan het NIP. Deze wil echter mijn klacht niet in behandeling nemen, daar de betreffende psychologe, mevrouw Drs. T. Rutgers, ten tijde van het opstellen van de rapportage geen lid was van het NIP. Het NIP neemt alleen klachten in behandeling van psychologen die lid zijn van het NIP. Verder wil of kan het NIP niet haar verantwoording nemen ten aanzien van de door mij geciteerde opmerking uit het psychologisch rapport richting het CCM. Dit citaat betekent immers dat de betreffende psychologe lid had moeten zijn van het NIP.

Tot nu toe concludeer ik onderstaande:

Het CCM beweert zich aan regelgeving te houden, maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Bovendien beweert Drs. J. van Zielst dat zij/hij in de gehanteerde procedure geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. Hieruit blijkt dat Drs. J. van Zielst niet secuur te werk is gegaan, waar ik inmiddels aan begin te wennen, gezien de werkwijze van het CCM. Het CCM is niet voor niets door de Nationale Ombudsman ten aanzien van de afhandeling van mijn klacht op de vingers getikt. Tja, en over de kwaliteit van de psychologische rapportage wil het NIP geen uitspraak doen en verschuilt zich hierbij achter het feit, dat de betreffende psychologe geen NIP lid was.

U begrijpt natuurlijk wel dat ik geen genoegen neem met de situatie en dat ik het beu ben om mooie opgestelde brieven te ontvangen waarin opgesomd wordt aan welke regels en procedures het CCM zich wel niet allemaal houdt en hoe fantastisch opgeleid de werknemers wel niet zijn. Tot nu toe mis ik bij het CCM integriteit en de drang om de waarheid boven tafel te halen; naar mijn idee toch eigenschappen die nodig zijn voor een goed functionerend politieapparaat.

Ik ben destijds de sollicitatieprocedure begonnen omdat de politie in de media naar aanleiding van de Schiedammer “parkmoord” vroeg om creatieve, integere en intelligente mensen die het niveau van het politieapparaat omhoog konden brengen en een cultuuromslag konden bewerkstelligen. Mijn ervaring tot nu toe is echter dat dit slechts beperkt het geval zal zijn, daar kritische mensen er bij de selectieprocedure er al worden uitgegooid, omdat zij, zoals in mijn geval, het ego niet strelen van de betreffende selectiepsycholoog. Grote ego’s zijn nu eenmaal snel gekwetst en zullen alles doen om dit ego in het vaandel te houden, ook al moeten zij hiervoor de boel bedotten. Zo krijg je naar mijn mening relatief veel “kontenlikkers” in dienst die alleen maar op een makkelijke baan of promotie uit zijn en om hun eigen hachje te beschermen niet kritisch durven te zijn. Een gemiste kans voor zowel het politieapparaat als de samenleving!

Graag ontvang ik van u een degelijke reactie en wat u aan deze situatie gaat doen, zowel voor mij persoonlijk als voor de selectieprocedure in het algemeen waar het CCM verantwoordelijk voor is.

Misschien zult u denken: “Waar bemoeit hij zich mee?”

Tja…ik heb nu eenmaal een leuk dossier opgebouwd dat staat te schreeuwen om in de media bekend te worden gemaakt. Gaat u hierin een positieve bijdrage leveren of blijft u zich stoïcijns in uw toren achter uw regeltjes verschuilen?

Hoogachtend,

René Mäkel