Symboliek – deel 5

Symboliek deel 5 - 1Het oog in de driehoek is een symbool dat men wereldwijd tegenkomt. Het oog in de driehoek is los boven een piramide afgebeeld op het één dollar biljet en is bij de meeste mensen wel bekend. Ik ga in dit deel over symboliek een poging doen de betekenis van het oog in de driehoek nader te verklaren.

Bij het zoeken van de betekenis geldt ook hier weer dat symboliek meerdere betekenissen of functies in zich kan hebben. Afhankelijk van de perceptie van de waarnemer, worden deze functies bewust en onbewust waargenomen en eventueel (onbewust) begrepen. Helaas ben ik mij voor het grootste deel onbewust van de dimensies die ik in mij draag, maar gelukkig is de firewall van de matrix niet 100 procent waterdicht en heb ik het idee dat de kracht van deze firewall met de dag afneemt. Met het verstrijken van de dagen vangen meer mensen af en toe een glimp op van één of meerdere dimensies waardoor we zijn omgeven. De machthebbers proberen met man en macht te voorkomen, dat een kritieke massa mensen zich bewust gewaar gaat worden van deze dimensies. Ieder mens draagt deze dimensies in zich. Deze dimensies laten zich het makkelijkste openbaren wanneer mensen in balans zijn. Maar ja, wanneer je in een gekkenhuis of gevangenis wordt geboren, dan zijn de referentiekaders van de mensen behoorlijk gestoord. Het is dan lastig om het eens te worden over de criteria of mensen al dan niet in balans zijn. Helaas ontdekken steeds meer mensen in deze geflipte maatschappij wat het is om in onbalans te zijn. Zie dan maar weer eens in deze van gif doordrongen en gestreste maatschappij lichaam en geest weer in een gezonde toestand te brengen. Pas wanneer mensen gezondheidsproblemen krijgen en het reguliere medische circus geen soelaas blijkt te bieden, hebben mensen de kans na te gaan denken over de betekenis van het in balans zijn.

Een betekenis van het oog in de driehoek zou kunnen zijn, dat het heeft te maken met een fenomeen dat ooit aan de hemel zichtbaar zou zijn geweest. Destijds draaiden de planeten in andere banen rond de zon. Diverse planeten waren destijds vanaf de aarde heel goed zichtbaar. Saturnus was een gloeiende bol rood licht en speelde bij deze fenomenen een hoofdrol. Dit is een verklaring voor de stralen die achter de driehoek vandaan komen.

Naar mijn mening is de volgende uitleg de belangrijkste betekenis die kan worden gegeven aan het oog in de driehoek. Wanneer we naar de piramide op het één dollar biljet kijken, dan zien we dat de piramide is gemaakt van stenen. Vrijmetselaars zijn nu eenmaal dol op stenen. Stenen leven niet en kunnen worden geplaatst op die plek in de piramide waar de machthebbers dat nodig achten. Die piramide staat voor de hiërarchische structuur van onze maatschappij. Verder blijkt de piramide ruimtelijk te zijn weergegeven. Het linker vlak van de piramide is door de schaduw donker en het vlakke horizontale gedeelte van de afgeplatte top is ook zichtbaar. Het oog in de driehoek is niet ruimtelijk weergegeven en zweeft boven de piramide.

Symboliek deel 5 - 2Symboliek deel 5 - 3Symboliek deel 5 - 4

De machthebbers geven veel signalen af naar het volk over hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Deze signalen geven zij ook af in muziek. Laten we dan ook eens kijken wat The Alan Parsons Project in het nummer Eye in the sky over het oog te vertellen heeft. Op de platen- of CD hoes staat het Egyptische oog van Horus (of oog van Ra) afgebeeld. Op zich is dat niet zo opmerkelijk, maar de naam van de platenmaatschappij is al wat opmerkelijker. Het blijkt te gaan om Arista Records, dat in 1974 is opgericht. Het nummer en de gelijknamige plaat Eye in the sky komen uit begin jaren tachtig. Arista Records heeft een logo in de vorm van een driehoek of piramide. De naam verraadt door welke lieden deze maatschappij destijds is opgericht: het is de aristocratie of adel van weleer, die zich generaties terug heeft verborgen door in het volk op te gaan.
Bent u nog niet overtuigd? Op de achterkant van de platenhoes staan dertien kleine afbeeldingen. Het vierkant met tekst is geen afbeelding en reken ik niet mee. Het getal dertien heeft een speciale betekenis voor de machthebbers, maar daar wil ik nu niet op ingaan. Ik wil u wel wijzen op de onderwerpen van deze afbeeldingen. Drie van deze afbeeldingen gaan over “big brother” die de bevolking in de gaten houdt. Er staan afgebeeld: een uniform met als insigne het oog van Horus, een soort controlekamer met beeldschermen en een technologisch iets, dat wellicht een satelliet moet voorstellen. Als iemand weet wat het is, dan is het misschien leuk dit bij het commentaar te vermelden. Op de tien andere afbeeldingen is het onderwerp het oog van Horus en is verder niets bijzonders te zien. Vreemd… Vindt u niet? Op het internet zijn dan ook diverse mensen aan het discussiëren… een dialoog aan het houden over de betekenis van de tekst van het nummer Eye in the sky.

Symboliek deel 5 - 5Symboliek deel 5 - 6Symboliek deel 5 - 7Symboliek deel 5 - 8

Ik realiseer me dat mijn mening, aangaande de betekenis van de tekst, ook voor diverse lezers van deze site een brug te ver zal zijn. Ik schrijf deze artikelen niet om status en aanzien te verkrijgen, maar om de mensen duidelijkheid te verschaffen over de krankzinnige wereld waarin we leven… zolang het nog duurt. Ik weet dat het onwerkelijk klinkt, maar de tekst moet naar mijn mening letterlijk worden geïnterpreteerd, waarbij sommige uitdrukkingen natuurlijk niet letterlijk moeten worden genomen.

Het oog in de lucht of hemel staat voor bepaalde entiteiten om ons heen. Deze entiteiten bevinden zich in dimensies, die niet door de vijf lichamelijke zintuigen van de mens kunnen worden waargenomen. Wat zijn entiteiten? Entiteiten zijn intelligente bewustzijnsvormen zonder een lichaam van vlees en bloed. Mensen en dieren zijn geïncarneerde entiteiten. Voor de conceptie en na de dood zijn mensen en dieren dus entiteiten. Entiteiten kunnen zich bewust verplaatsen om ons heen over de gehele aarde. Hoewel er verschil is in hoeverre deze entiteiten zijn ontwikkeld, kunnen ze allen de stoffelijke wereld waarin we leven waarnemen. Voor de entiteiten is het aardse leven te vergelijken met kijken naar een grote voorstelling in een schouwburg, waar ook nog eens door het publiek (de entiteiten) wordt gesouffleerd. De spelers op het toneel zijn de mensen op aarde, die niet eens in de gaten hebben dat zij worden gesouffleerd en gemanipuleerd, terwijl de adel dat wel weet.
Door enkel de aandacht op mensen te richten, weten deze entiteiten wat er in deze mensen omgaat, wat ze denken en wat ze zeggen. De entiteiten kunnen van diverse mensen (niet alle mensen) de denkprocessen beïnvloeden, zonder dat deze mensen dit in de gaten hebben. Ook kunnen deze entiteiten met elkaar communiceren, hoewel wat betreft ontwikkeling wel verschillen tussen de entiteiten zijn. Hoger ontwikkelde entiteiten hebben toegang tot meer dimensies dan minder ontwikkelde entiteiten. Toch zijn er mensen die deze entiteiten kunnen waarnemen, maar gelooft u deze mensen? De entiteiten zien er vaak (niet altijd) uit als lichtgevende vlekken in diverse kleuren. De kleur van de vlek zegt iets over de mate van ontwikkeling en de geaardheid van de betreffende entiteit. Net als bij mensen, zijn er goedaardige- en kwaadaardige entiteiten. Het oog in de driehoek staat voor kwaadaardige entiteiten die parasiteren op de energieën van de mensen. De tekst van het nummer gaat over deze kwaadaardige entiteiten. Hieronder heb ik de tekst van het nummer geplaatst, waarbij ik herhalingen van stukken tekst heb weggelaten. Nu ik u heb geprobeerd duidelijk te maken dat het om kwaadaardige entiteiten om ons heen gaat, is de tekst redelijk te begrijpen.

Don’t think sorry’s easily said
Don’t try turning tables instead
You’ve taken lots of chances before [chances = incarnaties]
But I ain’t gonna give anymore, don’t ask me
That’s how it goes
Cause part of me knows what you’re thinkin’

Don’t say words you’re gonna regret
Don’t let fire rush to your head
I’ve heard the accusation before
And I ain’t gotta take any more, believe me
The sun in your eyes
Made some of the lies worth believing

I am the eye in the sky
Looking at you, I can read your mind
I am the maker of rules
Dealing with fools, I can cheat you blind
And I don’t need to see any more to know that
I can read your mind (looking at you)

Don’t leave false illusions behind
Don’t cry, I ain’t changing my mind
So find another fool like before
Cause I ain’t gonna live anymore believing
Some of the lies while all of the sides are deceiving

Er ben er nog niet helemaal uit hoe het spel precies wordt gespeeld en wat de belangen zijn, maar de koninklijke- en adellijke families hebben middels hun satanische rituelen contact met deze kwaadaardige entiteiten. Deze bloedlijnen zijn op aarde in dienst van deze entiteiten, die parasiteren op de ellende van de bevolking. Bloedoffers en kindermisbruik horen bij deze ellende. Oorlogen en terrorisme zijn niets anders dan door de bloedlijnen georganiseerde rituele bloedoffers. Om over de mensen te kunnen heersen en deze slachtpartijen te kunnen creëren, zorgen zij voor verdeeldheid onder de mensheid en beheersen zij ook de oppositie. De vogel met twee koppen staat symbool voor deze verdeeldheid. Naar mijn mening zijn de bloedlijnen onder meer geïncarneerde parasiterende entiteiten, die hun “familie” dienen aan gene zijde.

Indien u tot hier bent gekomen met lezen, hoop ik dat u eens nadenkt over wat u zojuist gelezen heeft. Als mijn bevindingen waar zijn, verkaart het in ieder geval de ramp- en tegenspoed voor de mensen op aarde.

bron:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arista_Records