Brief – 15 september 2009

Brief van NIP aan René Mäkel, 15 september 2009.

Geachte heer Mäkel,

Gelet op uw brief van 1 juli jl., waarin u meedeelt zich terug te trekken uit de klachtprocedure, sluiten wij het dossier.

Uw brieven van 19 juli en 17 augustus 2009 geven geen aanleiding tot nadere opmerkingen.

Hoogachtend,

Mw. Mr. F.M. Pekelharing-de Planque

Secretaris College van Toezicht NIP