Brief – 23 november 2007

(Dit is de brief, die de Nationale Ombudsman naar de Politieacademie had gestuurd.)

Politieacademie

T.a.v. de voorzitter van het College van Bestuur

Postbus 834

7301 BB APELDOORN

In navolging op mijn brief van 26 oktober 2007, deel ik hierbij mee dat de heer Mäkel op 12 november 2007 in een telefoongesprek met de heer J. Maas, behandelend medewerker van Bureau Nationale ombudsman, heeft aangegeven prijs te stellen op behandeling van zijn ‘bezwaar van 22 juni 2007 door het College van Bestuur van de Politieacademie.

Ik vraag u hierbij deze behandeling te starten. Ik stuur u ter informatie zijn verzoekschrift aan de Nationale ombudsman met bijlagen. Ik vraag u te bevestigen dat u het bezwaar zo spoedig mogelijk zult afhandelen, maar uiterlijk binnen de wettelijke termijnen. Graag ontvang ik de schriftelijke of mondelinge bevestiging binnen twee weken.

ik ga ervan uit dat u ook de heer Mäkel informeert over het in behandeling nemen van het bezwaar. Indien u besluit niet over te gaan tot afhandeling van het bezwaar, verzoek ik u mij hiervan binnen twee weken op de hoogte te stellen, met vermelding van de gronden waarop uw beslissing is gebaseerd.

Ik heb de heer Mäkel vandaag over de overdracht van de brief geïnformeerd middels een afschrift van deze brief.

De correspondentie tussen u en de heer Mäkel gaat verder buiten de Nationale ombudsman om.

Ik stel het op prijs als u mij een afschrift stuurt van de brief waarmee u het bezwaar afdoet.

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan verzoek ik u contact op te nemen met de heer J. Maas, via telefoonnummer 070 3 56x xxx.

DE NATIONALE OMBUDSMAN,

mr. F.J.W.M. van Dooren,

substituut