Tartaria in Arnhem

Weinig mensen lezen tegenwoordig. De jeugd leest bijna helemaal niet meer, dus tijd om mee te doen met filmpjes maken en deze op het internet te plaatsen!

Blijkbaar werken de linkjes van de filmpjes niet bij iedereen, maar de filmpjes zijn te vinden op het kanaal DeLoonslaaf op Bitchute en sinds december 2022 op het kanaal deLOONSLAAF op Youtube.

Lees verder “Tartaria in Arnhem”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11

Fragmenten van de vorige beschaving in kleur

De vorige wereldwijde beschaving (vaak aangeduid met Tartarië of Tartaria) werd na een wereldwijde genocide vanaf ongeveer het midden van de negentiende eeuw (1850) vervangen door de “huidige beschaving”. De start van de “huidige beschaving” vond voor de “landen” op aarde niet in dezelfde periode plaats. De “huidige beschaving” begon met de “industriële revolutie” in West-Europa. Blijkbaar hadden de huidige machthebbers West-Europa gekozen om zich te vestigen. Om deze reden had volgens de officiële geschiedenis het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de aarde gekoloniseerd, maar ook andere West-Europese landen, zoals Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië hadden volgens de officiële geschiedenis hun aandeel in het koloniseren van gebieden op aarde.

Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10

NESTEL, EPAULET en MALIËNKOLDER

De relatief recent verdwenen wereldwijde beschaving wordt in deze reeks artikelen aangeduid met “Tartaren of Tartarië”. Een correcte benoeming van deze nagenoeg compleet van de aardbol gewiste wereldwijde beschaving blijft lastig, omdat de huidige machthebbers, die zich heimelijk onder het volk hebben verborgen en zich voordoen als mensen (maar uiteindelijk geen mensen zijn), alles binnen hun macht hebben gedaan deze beschaving voorgoed uit de geschiedenisboeken te wissen. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9

THEATERS en OPERA’S

Hoewel Italië bij uitstek het land van de prachtige oude operahuizen is, is “Palais Garnier” in Parijs zeer interessant, omdat dit wellicht het grootste en indrukwekkendste opera gebouw van Europa is, dat ook wat architectuur vandaag de dag wellicht niet geëvenaard kan worden. Volgens wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier) heeft “Palais Garnier” 1900 zitplaatsen. Waarom dit aantal wellicht belangrijk is, zal verderop blijken. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8

TRIOMFBOGEN en POORTEN

Hieronder staat de Branderburger Tor afgebeeld, met daar bovenop een beeldenpartij uitgevoerd in brons. Het is een Romeinse strijdwagen met vier paarden, ook wel een vierspan of quadriga genoemd. Het bouwwerk is gigantisch en de bronzen beelden ook! Wat vormgeving betreft wijkt de Branderburger Tor af van de vele triomfbogen, die vooral in Europa en Noord-Afrika te vinden zijn, omdat de Branderburger Tor geen bogen heeft. De bekendste triomfboog heeft één boog en is “Arc de Triomphe” in Parijs (niet afgebeeld). De meeste triomfbogen hebben drie bogen. Van de drie bogen is de middelste boog groter dan de twee buitenste bogen. Dit concept van drie toegangspoorten of doorgangen, waarbij de middelste groter is dan de twee buitenste, wordt over de gehele wereld bij oude bouwwerken teruggevonden en is wederom een bewijs van een verloren wereldwijde beschaving. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 7

KOEPELS

Waarschijnlijk zijn er in het verleden op aarde meerdere hoog ontwikkelde beschavingen geweest, waarvan nog altijd restanten van zijn te vinden. In deze reeks artikelen wordt de nadruk gelegd op de bouwwerken van de meest recente wereldwijde beschaving, die rond de eerste helft van de negentiende eeuw van de aardbodem verdween na een hoog technologische wereldoorlog. Bij deze wereldoorlog werden technologieën gebruikt, die voor de huidige mens onbekend zijn. Voor het gemak wordt deze beschaving in dit artikel de “Tartaren” genoemd, maar deze aanduiding kan dus incorrect zijn. De Tartaren zouden met het bouwen van hun steden en infrastructuur ook deels gebruik gemaakt kunnen hebben van vorige beschavingen, maar dat is niet het onderwerp van deze reeks artikelen. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 7″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 6

AQUADUCTEN en KANALEN

Een aquaduct kan meerdere uitvoeringen en functies hebben. Het kan bijvoorbeeld dienen voor de toevoer van (schoon) water naar bijvoorbeeld een stad, voor irrigatie van planten, voor toevoer van water naar fonteinen, maar het kan ook deel zijn van een kunstmatig aangelegd kanaal voor scheepvaart. Over de gehele wereld zijn kanalen te vinden, die ergens in het verleden zijn aangelegd. Het Grote Kanaal in China van Beijing tot Hangzhou is bijna 1800 kilometer lang en heeft vele prachtige stenen bruggen. Welke beschaving had ooit een dergelijk kostbaar en nuttig project weten te realiseren? Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 6″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 5

BRUGGEN en AQUADUCTEN

Hoewel aquaducten en kanalen apart aan bod komen, wordt hieronder vanwege de interessante symboliek het aquaduct (kanaalbrug) van Briare in Frankrijk aangehaald en een paar bruggen. De kanaalbrug van Briare zou zijn opgeleverd in 1896 en is ruim 662 meter lang. Deze kanaalbrug was tot 2003 (!) de langste in Europa, nadat de kanaalbrug bij Maagdenburg in Duitsland werd opgeleverd met een lengte van 918 meter. De Tartaren gebruikten voor het transport niet alleen treinen, maar ook boten op de door hen aangelegde kanalen. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 5″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 4

BRUGGEN en SPOORWEGEN

In deel 3 kwamen diverse spoorwegbruggen uit het buitenland aan bod. Nu wordt het wellicht interessanter, want in dit deel worden enkele spoorwegbruggen in Nederland nader bekeken. Nederland was in het verleden ook een koloniale wereldmacht. Dit kleine landje heeft tegenwoordig relatief veel multinationals en een bankwezen waar je u tegen zegt. Nederland zou dus een fantastische infrastructuur moeten hebben… en die hadden we ook, maar niet dankzij de industriële revolutie en de bijbehorende huidige systemen. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 4″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 3

BRUGGEN en SPOORWEGEN

Spoorlijnen en kanalen zijn in het verleden wereldwijd door de Tartaren aangelegd. Inderdaad… de trein is geen uitvinding van de huidige beschaving en dat zal waarschijnlijk al duidelijk worden na enkele foto’s en een paar “feiten”. Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 3″