INHOUDSOPGAVE WEBSITE

CORONAVIRUS en CRISIS:

Wappies en Edelweiss Piraten
Artemisia mag niet meer worden verkocht
Hoe lang zal de coronacrisis duren?
Hoeveel ernstig zieken maakt het coronavirus in de VS en andere landen?
Landmacht schaft net voor uitbraak coronavirus twee noodziekenhuizen aan!
Het virus, de angst en de Nieuwe Wereldorde
In China neemt de luchtvervuiling af t.g.v. het coronavirus
Enkele wetenswaardigheden over het coronavirus met 5G

OVER DEZE WEBSITE:

Inhoudsopgave website (is deze pagina)
Waarom deze website?
Over de schrijfstijl
Wie ben ik? – deel 1
Wie ben ik? – deel 2

 HET SYSTEEM / DE MATRIX:

Wat is de matrix?
De norm: leugens

Artikel 261

Artikel 261 in het Wetboek van Strafrecht gaat over smaad en laster. Volgens dit artikel kan een rechter een persoon straffen die waarheid spreekt, indien het “algemeen belang” daarmee in het gedrang komt. Blijkbaar dient in bepaalde gevallen de waarheid onderdrukt te worden om het zogenaamde “algemeen belang” te dienen. Artikel 261 is dan enkel opgenomen om de leugens in stand te houden en de bevolking onwetend te houden.

Cogito ergo sum

René Descartes beschouwde het denkvermogen als het bewijs dat een individu zou bestaan, maar is dat ook waar?

De matrix en het ego (3 delen)

Op aarde wordt het collectieve- en individuele bewustzijn opzettelijk onderdrukt. Hierdoor weten de mensen niet meer wie ze zijn en nemen daardoor een kunstmatige identiteit aan, die bekend staat als het ego.

Het systeem een gezicht geven (3 delen)

Het huidige systeem ontleent zijn kracht hoofdzakelijk uit onwetendheid, anonimiteit, geheimhouding en verdeeldheid, die voornamelijk zijn gebaseerd op angst. Hierdoor blijft het merendeel van de misstanden verborgen voor de massa, die wordt afgeleid met brood en spelen. Deze website brengt daar verandering in door de misstanden te beschrijven én namen te noemen.

De westerse levensstijl, gezondheid en autisme

De westerse mens heeft een grote kans slachtoffer te worden van één of meerdere van de vele welvaartszieken die de westerse levensstijl met zich meebrengt. In plaats van dat de mensen gezonder en vitaler worden, zijn steeds meer mensen in het westen ziek. Hoe zou dat komen?

Het arbeidsconflict en de rechten van de loonslaaf (3 delen)

In het huidige systeem moeten de loonslaven op zoek naar werk. Omdat reeds bij de geboorte van de loonslaven hun mogelijkheid is ontnomen om zelfstandig in hun eigen basisbehoeften te kunnen voorzien, hebben zij geld nodig. De wereldwijde fiat geldsystemen dienen enkel de aristocratie. De loonslaven worden de illusie gegeven dat zij allen gelijke rechten hebben, wanneer zij voor een werkgever aan het werk gaan. In deze reeks van drie artikelen wordt in vogelvlucht uitgelegd, wat de rechten zouden moeten zijn van een werknemer, maar dat ook hier corruptie hoogtij viert.

De diepere betekenis van They Live

In de speelfilm “They Live” uit 1988 wordt de kijker getoond wie er werkelijk aan de macht zijn op aarde. De in de film getoonde “werkelijkheid” is echter niet te herkennen als een parodie op de werkelijke situatie op aarde, zodat de kijker de boodschap ontgaat; de kijker denkt naar een goedkope horror film te kijken en ziet (herkent) de serieuze boodschap (waarschuwing) niet.

Scène uit speelfilm: Early Warning

De speelfilm Early Warning kwam uit in 1981 en laat zien wat op aarde aan de hand is. Landen worden gecontroleerd door een machtselite, die onder meer de landen tegen elkaar uitspelen.

AVONTUREN:

Avonturen – inleiding
Nederland is een dictatuur – overzicht

Op de overzichtspagina staan links naar twee series artikelen. In de serie “Nederland is een dictatuur” wordt uitgebreid een arbeidsconflict bij Elekta te Veenendaal beschreven, waarbij Elekta wet- en regelgeving aan zijn laars lapte en een corrupte bedrijfsarts meehielp René kapot te maken, zodat hij ter wille van zijn gezondheid zijn baan had moeten opgeven. In de serie “Het tweede (!) arbeidsconflict” wordt de door René gevoerde procedure bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg tegen de corrupte bedrijfsarts mevrouw Kalteren beschreven. Het blijkt dat het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet staat waarvoor het beweert te staan.

Het tweede (!) arbeidsconflict – DEEL 1
Het tweede (!) arbeidsconflict – DEEL 2
Het tweede (!) arbeidsconflict – DEEL 3
Het tweede (!) arbeidsconflict – DEEL 4
Het tweede (!) arbeidsconflict – DEEL 5
Het tweede (!) arbeidsconflict – DEEL 6

Ontslag op staande voet – overzicht

Op de overzichtspagina staan links naar twee serie artikelen. In de serie “Ontslag op staande voet” wordt het arbeidsconflict van René bij Von Gahlen te Zevenaar beschreven, waarbij René uiteindelijk op staande voet werd ontslagen. Von Gahlen lapte wet- en regelgeving aan zijn laars en vond de corrupte bedrijfsarts Cees Everaert (Arbo Unie) bereid het arbeidsconflict te negeren, zodat René onbeschermd werd teruggestuurd naar een werkgever die zich misdroeg jegens zijn werkgevers. In de serie “Het arbeidsconflict, de bedrijfsarts en het Tuchtcollege” wordt de procedure bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg beschreven, die René was gestart tegen Cees Everaert. Wederom blijkt dat het Tuchtcollege niet staat waar het voor beweert te staan en niets anders is dan een wassen neus.

Landelijke arbodienst Zorg van de Zaak fraudeert met “bedrijfsartsen”

In deze reeks van 5 artikelen wordt het ontstaan en het verloop van het arbeidsconflict beschreven tussen Feijen SP te Bemmel en Sander van Leenen. Het blijkt dat de door Hans Feijen ingeschakelde “bedrijfsarts” van de arbodienst Zorg van de Zaak wet- en regelgeving aan zijn laars lapt en niet eens een bedrijfsarts is, maar een basisarts. Zorg van de Zaak fraudeert niet alleen, maar werkt tevens op alle mogelijke manieren Sander tegen om de betalende werkgever van dienst te kunnen zijn.
Momenteel loopt een procedure bij het tuchtcollege voor de Gezondheidszorg tegen de basisarts de heer Paanakker.

De “dienstverlening” van het UWV

Het blijkt dat de dienstverlening van het UWV te wensen overlaat. Ook verzekeringsartsen van het UWV lappen wet- en regelgeving aan hun laars wanneer het hun uitkomt. René was bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg twee procedures gestart tegen verzekeringsartsen van het UWV.

Aangaande het toezicht houden op werkgevers die eigenrisicodrager zijn (ERD werkgevers), weigert het UWV met behulp van leugens en bedrog zijn verantwoording te nemen.

Psychologische tests

Het blijkt dat psychologen de harde testresultaten van psychologische tests naar eigen goeddunken aanpassen, terwijl de in de rapportages gegeven testresultaten suggereren, dat de kandidaat de getoonde resultaten zelf heeft gescoord. Het gaat hierbij in ieder geval om psychologen werkend bij Luteijn en de Politieacademie.

11 jaar depressief

René ondervond vanaf zijn drieëntwintigste tot en met zijn vierendertigste ernstige depressieve klachten. Hij wist hiervan te genezen, maar niet dankzij de reguliere geneeskunde. Dit artikel is nog niet compleet.

Burnout

René heeft zich moeten zien te herstellen van een zware burnout. In dit artikel wordt beschreven hoe René zijn burnout had opgelopen, op welke wijze hij door de deskundigen werd bijgestaan… of juist niet en op welke wijze René zichzelf probeerde te genezen van zijn burnout. Ook wordt het verschil tussen overspanning en burnout uitvoerig uitgelegd. Dit artikel is nog niet compleet.

SYMBOLIEK

Symboliek – overzicht

De werkelijke machthebbers, de koninklijke- en aristocratische bloedlijnen, gebruiken symboliek in hun communicatie. In zeven artikelen is hierover meer te lezen.

TARTARIA (TARTARIË)

In de reeks artikelen “Onze” geschiedenis is een leugen wordt vooral aan de hand van foto’s van bouwwerken uitgelegd dat de officiële geschiedenis is gebaseerd op leugens. Het blijkt dat wereldwijd bouwwerken staan die nog niet zo lang geleden waren gebouwd door een onbekende vorige beschaving. Deze beschaving was door de huidige machthebbers uit de geschiedenisboeken gewist en in de plaats daarvan is de geschiedenis een nagenoeg compleet verzonnen verhaal van de huidige machtselite: de aristocratie.

OVERZICHTSPAGINA
DEEL 1 – Inleiding & Het uitsterven van de mammoet
DEEL 2 – Wereldwijd dezelfde architectuur
DEEL 3 – Bruggen en spoorwegen
DEEL 4 – Bruggen en spoorwegen
DEEL 5 – Bruggen en aquaducten
DEEL 6 – Aquaducten en kanalen
DEEL 7 – Koepels
DEEL 8 – Triomfbogen en poorten
DEEL 9 – Theaters en opera’s
DEEL 10 – Nestel, epaulet en maliënkolder
DEEL 11 – Fragmenten van de vorige beschaving in kleur

UTOPIA
(wordt nog aan gewerkt)

De ideale samenleving
Hoe rechtsspraak zou moeten werken

DIVERSEN

Het ware gezicht van de politie
Democratie, verkiezingen en de stem van het volk
De Nationale ombudsman liegt en bedriegt!
Zeer slechte “service” van Europcar bij schade
Het “Zwarte Piet kaartspel”, slavernij en indoctrinatie
Aanslag in Seattle op 3 november?
Vroeger wilde ik boer worden
ING helpt mee contant geld uit te bannen
UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!
SMB van Londen: zeer slechte werkgever!
Lang leve Europa!
Steunt u “goede doelen”?
Nieuws is propaganda
De oorzaken van anorexia nervosa
De vormen van de cijfers
De ideale samenleving  (Dit artikel is nog niet compleet.)
Hoe rechtsspraak zou moeten werken  (Dit artikel is nog niet compleet.)