INHOUDSOPGAVE WEBSITE

OVER DEZE WEBSITE:

 

 HET SYSTEEM / DE MATRIX:

Helaas is de westerse wereld gebaseerd op leugens, bedrog en onwetendheid.

Artikel 261 in het Wetboek van Strafrecht gaat over smaad en laster. Volgens dit artikel kan een rechter een persoon straffen die waarheid spreekt, indien het “algemeen belang” daarmee in het gedrang komt. Blijkbaar dient in bepaalde gevallen de waarheid onderdrukt te worden om het zogenaamde “algemeen belang” te dienen. Artikel 261 is dan enkel opgenomen om de leugens in stand te houden en de bevolking onwetend te houden.

René Descartes beschouwde het denkvermogen als het bewijs dat een individu zou bestaan, maar is dat ook waar?

Op aarde wordt het collectieve- en individuele bewustzijn opzettelijk onderdrukt. Hierdoor weten de mensen niet meer wie ze zijn en nemen daardoor een kunstmatige identiteit aan, die bekend staat als het ego.

Het huidige systeem ontleent zijn kracht voornamelijk uit onwetendheid, anonimiteit, geheimhouding en verdeeldheid, die voornamelijk zijn gebaseerd op angst. Hierdoor blijft het merendeel van de misstanden verborgen voor de massa, die wordt afgeleid met brood en spelen. Deze website brengt daar verandering in door de misstanden te beschrijven én namen te noemen.

 

AVONTUREN:

Op de overzichtspagina staan links naar twee series artikelen. In de serie “Nederland is een dictatuur” wordt uitgebreid een arbeidsconflict bij Elekta te Veenendaal beschreven, waarbij Elekta wet- en regelgeving aan zijn laars lapte en een corrupte bedrijfsarts meehielp René kapot te maken, zodat hij ter wille van zijn gezondheid zijn baan had moeten opgeven. In de serie “Het tweede (!) arbeidsconflict” wordt de door René gevoerde procedure bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg tegen de corrupte bedrijfsarts mevrouw Kalteren beschreven. Het blijkt dat het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet staat waarvoor het beweert te staan.

Op de overzichtspagina staan links naar twee serie artikelen. In de serie “Ontslag op staande voet” wordt het arbeidsconflict van René bij Von Gahlen te Zevenaar beschreven, waarbij René uiteindelijk op staande voet werd ontslagen. Von Gahlen lapte wet- en regelgeving aan zijn laars en vond de corrupte bedrijfsarts Cees Everaert (Arbo Unie) bereid het arbeidsconflict te negeren, zodat René onbeschermd werd teruggestuurd naar een werkgever die zich misdroeg jegens zijn werkgevers. In de serie “Het arbeidsconflict, de bedrijfsarts en het Tuchtcollege” wordt de procedure bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg beschreven, die René was gestart tegen Cees Everaert. Wederom blijkt dat het Tuchtcollege niet staat waar het voor beweert te staan en niets anders is dan een wassen neus.

Het blijkt dat de dienstverlening van het UWV te wensen overlaat. Ook verzekeringsartsen van het UWV lappen wet- en regelgeving aan hun laars wanneer het hun uitkomt. René was bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg twee procedures gestart tegen verzekeringsartsen van het UWV. Hoe dit tot op heden is verlopen kunt hier lezen.

Het blijkt dat psychologen de harde testresultaten van psychologische tests naar eigen goeddunken aanpassen, terwijl de in de rapportages gegeven testresultaten suggereren, dat de kandidaat de getoonde resultaten zelf heeft gescoord. Het gaat hierbij in ieder geval om psychologen werkend bij Luteijn en de Politieacademie.

René ondervond vanaf zijn drieëntwintigste tot en met zijn vierendertigste ernstige depressieve klachten. Hij wist hiervan te genezen, maar niet dankzij de reguliere geneeskunde. Dit artikel is nog niet compleet.

René heeft zich moeten zien te herstellen van een zware burnout. In dit artikel wordt beschreven hoe René zijn burnout had opgelopen, op welke wijze hij door de deskundigen werd bijgestaan… of juist niet en op welke wijze René zichzelf probeerde te genezen van zijn burnout. Ook wordt het verschil tussen overspanning en burnout uitvoerig uitgelegd. Dit artikel is nog niet compleet.

 

SYMBOLIEK

De werkelijke machthebbers, de koninklijke- en aristocratische bloedlijnen, gebruiken symboliek in hun communicatie. In zeven artikelen is hierover meer te lezen.

 

UTOPIA

Dit artikel is nog niet compleet.

Dit artikel is nog niet compleet.

 

DIVERSEN