Over de schrijfstijl

De op deze website gehanteerde schrijfstijl en de vrijheid van meningsuiting

De manier waarop iets wordt geschreven, is van invloed op welke manier de lezer het geschreven stuk tot zich neemt. Op school wordt de leerlingen de te leren stof aangeboden in boeken, waarbij een beschrijvende schrijfstijl wordt gebruikt. Deze schrijfstijl wordt ook toegepast in kranten, tijdschriften en op internet. Met deze beschrijvende schrijfstijl probeert men te bereiken, dat de lezer niet kritisch zal zijn ten aanzien van wat deze leest en de stof daarom voor waar zal aannemen. Wat u zojuist hebt gelezen, is in deze beschrijvende schrijfstijl geschreven.

Een lezer zal eerder kritisch zijn, wanneer de aangeboden tekst in de eerste persoon enkel- of meervoud zal worden geschreven. In dat geval zal de lezer eerder gaan nadenken of hij het wel of niet eens is met de schrijver. De machthebbers willen niet, dat de kinderen en studenten leren voor zichzelf na te denken. Natuurlijk is de leerlingen een bepaalde vrijheid gegeven om schijnbaar kritisch te kunnen nadenken, maar dan wel binnen vooraf gestelde kaders. Wanneer leerlingen werkelijk kritisch zouden zijn, dan zou dit betekenen, dat zij op diverse punten het niet eens zouden kunnen zijn met de te leren stof. Dit zou waarschijnlijk resulteren in, dat zij hun studie of opleiding niet succesvol zouden kunnen afsluiten.

Ik schrijf nu verder in de eerste persoon enkelvoud. Nu ik deze schrijfstijl hanteer, is het duidelijk dat deze tekst door mij is geschreven. De kans is groot, dat u nu gaat nadenken of u het wel of niet eens ben met wat ik schrijf. Wie denk ik wel wie ik ben om u wat te vertellen? Nu kom ik dan ook tot de essentie: het is niet mijn bedoeling dat u blindelings gelooft wat ik op deze website schrijf. Op deze website geef ik enkel mijn mening en mijn verkregen inzichten, die zijn gevormd aan de hand van mijn levenservaring. Natuurlijk geef ik her en der feiten om mijn standpunten en/of verkregen inzichten te onderbouwen of te verduidelijken. Ook ten aanzien van de door mij gegeven feiten zou ik graag zien dat u kritisch bent en nagaat of “mijn” feiten op waarheid berusten. Misschien heb ik mijn standpunten en inzichten gebaseerd of feiten die onjuist zijn, terwijl ik mij daar niet bewust van ben. Ik heb geconstateerd, dat mensen iedere dag niet alleen worden voorgelogen door politici en de reguliere media, die overigens allemaal worden gecontroleerd door de machthebbers, maar dat ook mensen uit mijn omgeving regelmatig leugens vertellen.

Feitelijk leest u op deze website mijn mening. Volgens de wet heeft iedereen in Nederland vrijheid om zijn mening te uiten. Om deze reden zeggen of schrijven veel mensen:

“Ik vind…” of: “Naar mijn mening…”.

De mensen gebruiken “ik vind…” of “naar mijn mening…” regelmatig, omdat zij bang zijn dat zij om één of andere reden worden vervolgd. Zo zouden zij een rechtszaak aan hun broek kunnen krijgen, omdat één of ander narcistisch ego met een hoge functie in het systeem zich beledigd of zelfs bedreigd zou kunnen voelen. Het zou zelfs zo kunnen zijn, dan men door het Openbaar Ministerie vervolgd zou kunnen worden wegens het overtreden van Artikel 261 uit het Wetboek van Strafrecht, dat het verspreiden van smaad verbiedt. Artikel 261 is enkel in het leven geroepen om de leugens in stand te houden, zoals ik in dit stuk heb uitgelegd.

De door mij gebruikte schrijfstijl op deze website is afhankelijk van hoe het mij uitkomt. Ik laat mij niet imponeren of angst inboezemen door wet- en regelgeving, die enkel in het leven is geroepen om de mensen uit het volk in angst te laten leven. Deze gehele website reflecteert mijn mening. Natuurlijk maak ik hierbij gebruik van citaten en zal ik ook brieven en documenten plaatsen van andere mensen of instanties. Het is aan de lezer, en dat bent u, om te bepalen of u mijn mening leest of dat het gaat om feiten. Uiteindelijk is het mijn doel u te laten inzien, dat in de huidige maatschappij de leugens de norm zijn en zoveel mogelijk onder de pet worden gehouden. Uiteindelijk hebben de huidige machthebbers maar één belang: dat zij hun machtspositie kunnen behouden om heimelijk hun agenda uit te voeren.