Blog

Artemisia mag niet meer worden verkocht!

Stel dat er wellicht een plant of kruid zou bestaan, dat op een of andere manier goed zou werken tegen het Wuhan coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken… Wat zou dan de rol van de overheid kunnen zijn? De overheid zou kunnen laten onderzoeken of het kruid inderdaad op enige manier zou werken tegen het coronavirus. Helaas is de werkelijkheid anders: de verkoop van dit plantje is onlangs door de overheid verboden, zonder dat de werking van dit kruid (volgens de richtlijnen van de overheid) is onderzocht!

Lees verder “Artemisia mag niet meer worden verkocht!”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11

Fragmenten van de vorige beschaving in kleur

De vorige wereldwijde beschaving (vaak aangeduid met Tartarië of Tartaria) werd na een wereldwijde genocide vanaf ongeveer het midden van de negentiende eeuw (1850) vervangen door de “huidige beschaving”. De start van de “huidige beschaving” vond voor de “landen” op aarde niet in dezelfde periode plaats. De “huidige beschaving” begon met de “industriële revolutie” in West-Europa. Blijkbaar hadden de huidige machthebbers West-Europa gekozen om zich te vestigen. Om deze reden had volgens de officiële geschiedenis het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de aarde gekoloniseerd, maar ook andere West-Europese landen, zoals Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië hadden volgens de officiële geschiedenis hun aandeel in het koloniseren van gebieden op aarde.

Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11″

De diepere betekenis van They Live

CLICK HERE FOR LINK TO ENGLISH VERSION

Steeds meer mensen krijgen in de gaten, dat zij van jongs af aan (op zeer geraffineerde) wijze zijn bedrogen en voorgelogen. Dit betekent, dat het wereldbeeld dat zij vanaf hun geboorte vanuit hun omgeving voorgeschoteld hebben gekregen middels conditionering (opvoeding, onderwijs en religie) en propaganda (onderwijs en media) niet strookt met de werkelijkheid. De wijze waarop deze mensen hebben geleerd de wereld te zien kan worden vergeleken met religie. Wanneer mensen in de gaten krijgen dat de wereld toch echt anders in elkaar zit en vervolgens proberen te achterhalen wat wel waar is, blijken de leugens en misleidingen om hen heen geen einde te hebben. Wanneer mensen vervolgens oplossingen gaan bedenken om de problemen op aarde het hoofd te bieden, dan lukt het de meeste mensen niet voorbij de twee grootste hindernissen te kijken:

Lees verder “De diepere betekenis van They Live”

Bedreigd door Turk in onderbroek

Dit artikel heeft als onderwerp: “onze” Nederlandse maatschappij. “Onze” maatschappij is helaas geen samenleving, maar een egocentrische teringzooi, waar een stel psychopaten de dienst uitmaken en met opzet problemen veroorzaken en deze problemen misbruiken om de passieve en naïeve massa langzaam maar zeker verder in het nauw te drijven. Dit proces van in het nauw drijven is in Nederland al vele generaties aan de gang. Waarom de massa tot op heden aan haar eigen teloorgang meewerkt, zal wellicht duidelijk worden na het aandachtig lezen van dit artikel.

Lees verder “Bedreigd door Turk in onderbroek”

De Nationale ombudsman liegt en bedriegt!

Inderdaad… de Nationale ombudsman is corrupt tot op het bot. Dat moet ook wel, want het gehele overheidsapparaat is corrupt, inclusief de rechterlijke macht!

Dit artikel is geschreven voor de mensen behorend tot het volk, die waarheid hoog in het vaandel hebben staan en bereid zijn moeite daarvoor te doen. Helaas zijn waarheid, integriteit, eerlijkheid, openheid en gerechtigdheid zeer zeldzaam in de huidige op leugens gebaseerde maatschappij. Het volk laat zich liever voorliegen en bedriegen door gladjakkers in mooie kleding met nog mooiere praatjes, zodat de mensen behorend tot het volk in de illusie verkeren niet in actie hoeven te komen om een einde te maken aan de misstanden in de maatschappij en de vernietiging van de aarde. Men laat de misstanden liever voor zich oplossen door een ander in de vorm van een autoriteit of andere organisatie, zoals men van jongs af aan middels conditionering en propaganda aangeleerd is. Hiertoe geeft men nog altijd grif aan goede doelen, om vervolgens vanuit een luie stoel de misstanden te aanschouwen, voor zover deze niet worden gecensureerd door brave en goed opgeleide loonslaven. Het eigenbelang staat bovenaan, zolang het duurt. Lees verder “De Nationale ombudsman liegt en bedriegt!”

Wie zal zich laten vaccineren?

Momenteel schijnt er een pandemie te zijn. In mijn omgeving zijn nog geen slachtoffers gevallen ten gevolge van het virus, maar wellicht heeft dat te maken met dat ik een zeer beperkt sociaal leven leid…, dat voor mij de enige manier is om nog een beetje een menswaardig bestaan te kunnen leiden in deze asociale, egocentrische, corrupte en meedogenloze maatschappij, die niets weg heeft van een samenleving. In deze zogenaamde samenleving laat de massa zich als proefdieren in hun kooi opsluiten om de snelheid van de verspreiding van het virus tegen te gaan. Lees verder “Wie zal zich laten vaccineren?”

Hoe lang zal de coronacrisis duren?

De grote vraag is:
Hoe lang zal de huidige coronacrisis gaan duren?

Onlangs heeft het kabinet besloten de genomen maatregelen tegen het virus te verlengen tot en met 28 april dit jaar. Mark Rutte heeft al duidelijk gemaakt, dat vrijheidsbeperkende maatregelen dan nog niet voorbij zullen zijn. In een poging een schatting te kunnen maken van de te verwachte tijdsduur van de huidige epidemie, is het interessant om naar het verloop te kijken van een normaal griepseizoen, naar de Hongkonggriep en naar de Spaanse griep. Lees verder “Hoe lang zal de coronacrisis duren?”

Hoeveel ernstig zieken maakt het coronavirus in de VS en andere landen?

De bevolking wordt 24 uur per dag met de coronacrisis geconfronteerd middels radio, televisie, internet, tijdschriften en andere mensen. De mensen krijgen de show door hun strot gedrukt en dit veroorzaakt bij veel mensen angst… en dat is nou net de bedoeling! Veruit de meeste mensen kunnen niet meer helder nadenken wanneer zij bang zijn: de angst regeert. Als de autoriteiten weten dat hun acties en de media zoveel angst zaaien onder de bevolking, waarom gaan zij dan zo te werk? Lees verder “Hoeveel ernstig zieken maakt het coronavirus in de VS en andere landen?”