Blog

ING helpt mee contant geld uit te bannen

De huidige machthebbers, die zich heimelijk achter de door hen gecreëerde systemen hebben verborgen, zijn er op uit om zo snel mogelijk het contant geld (chartaal geld) volledig af te schaffen. Zij willen dat het volk geheel over gaat naar digitaal geld (giraal geld), omdat het volk dan nog beter gecontroleerd… én bedrogen kan worden. Doorgaan met het lezen van “ING helpt mee contant geld uit te bannen”

UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!

Dit artikel is het vervolg op het artikel: SMB van Londen: zeer slechte werkgever!

Het vorige artikel SMB van Londen: zeer slechte werkgever liet zien dat het blijkbaar voor werkgevers loont om wet- en regelgeving aan hun laars te lappen, dat in dit geval ten koste ging van de gezondheid van een (voormalige) werkneemster. Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) bleek een wassen neus te zijn en beschermt indirect zich misdragende werkgevers onder het mom van geheimhouding. Helaas blijft het daar niet bij en blijkt het UWV eveneens (wederom) een wassen neus te zijn; van dienstverlening door het UWV is in geen geval sprake! Doorgaan met het lezen van “UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!”

SMB Van Londen: zeer slechte werkgever!

Dit artikel gaat over de misdragingen van SMB Van Londen te Arnhem (SMB is de afkorting voor SchoonMaakBedrijf) en de passieve en leugenachtige houding van Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie). Het blijkt dat schoonmaakbedrijf Van Londen structureel wet- en regelgeving aan zijn laars lapt. Inspectie SZW blijkt een wassen neus te zijn, zoals verderop in dit artikel zal blijken. Doorgaan met het lezen van “SMB Van Londen: zeer slechte werkgever!”

Lang leve Europa!

In de voormalige Sovjet-Unie vond nabij de stad Tsjernobyl op 26 april 1986 een grote kernramp plaats. Bij deze kernramp kwamen door de ontploffing grote hoeveelheden radioactieve deeltjes in de lucht terecht (fall-out), die over grote delen van Europa werden verspreid. Zo werd de eerste radioactiviteit door Zweedse onderzoekers op 28 april gemeten, terwijl de autoriteiten van de Sovjet-Unie tegenover Zweden in eerste instantie ontkenden dat een kernramp had plaatsgevonden. In de gebieden rond Tsjernobyl werden grote hoeveelheden mensen geëvacueerd. In Nederland werd een tijd lang een graasverbod voor vee ingesteld en mocht net geoogste bladgroente niet verkocht worden. Doorgaan met het lezen van “Lang leve Europa!”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9

THEATERS en OPERA’S

Hoewel Italië bij uitstek het land van de prachtige oude operahuizen is, is “Palais Garnier” in Parijs zeer interessant, omdat dit wellicht het grootste en indrukwekkendste opera gebouw van Europa is, dat ook wat architectuur vandaag de dag wellicht niet geëvenaard kan worden. Volgens wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier) heeft “Palais Garnier” 1900 zitplaatsen. Waarom dit aantal wellicht belangrijk is, zal verderop blijken. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8

TRIOMFBOGEN en POORTEN

Hieronder staat de Branderburger Tor afgebeeld, met daar bovenop een beeldenpartij uitgevoerd in brons. Het is een Romeinse strijdwagen met vier paarden, ook wel een vierspan of quadriga genoemd. Het bouwwerk is gigantisch en de bronzen beelden ook! Wat vormgeving betreft wijkt de Branderburger Tor af van de vele triomfbogen, die vooral in Europa en Noord-Afrika te vinden zijn, omdat de Branderburger Tor geen bogen heeft. De bekendste triomfboog heeft één boog en is “Arc de Triomphe” in Parijs (niet afgebeeld). De meeste triomfbogen hebben drie bogen. Van de drie bogen is de middelste boog groter dan de twee buitenste bogen. Dit concept van drie toegangspoorten of doorgangen, waarbij de middelste groter is dan de twee buitenste, wordt over de gehele wereld bij oude bouwwerken teruggevonden en is wederom een bewijs van een verloren wereldwijde beschaving. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 7

KOEPELS

Waarschijnlijk zijn er in het verleden op aarde meerdere hoog ontwikkelde beschavingen geweest, waarvan nog altijd restanten van zijn te vinden. In deze reeks artikelen wordt de nadruk gelegd op de bouwwerken van de meest recente wereldwijde beschaving, die rond de eerste helft van de negentiende eeuw van de aardbodem verdween na een hoog technologische wereldoorlog. Bij deze wereldoorlog werden technologieën gebruikt, die voor de huidige mens onbekend zijn. Voor het gemak wordt deze beschaving in dit artikel de “Tartaren” genoemd, maar deze aanduiding kan dus incorrect zijn. De Tartaren zouden met het bouwen van hun steden en infrastructuur ook deels gebruik gemaakt kunnen hebben van vorige beschavingen, maar dat is niet het onderwerp van deze reeks artikelen. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 7″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 6

AQUADUCTEN en KANALEN

Een aquaduct kan meerdere uitvoeringen en functies hebben. Het kan bijvoorbeeld dienen voor de toevoer van (schoon) water naar bijvoorbeeld een stad, voor irrigatie van planten, voor toevoer van water naar fonteinen, maar het kan ook deel zijn van een kunstmatig aangelegd kanaal voor scheepvaart. Over de gehele wereld zijn kanalen te vinden, die ergens in het verleden zijn aangelegd. Het Grote Kanaal in China van Beijing tot Hangzhou is bijna 1800 kilometer lang en heeft vele prachtige stenen bruggen. Welke beschaving had ooit een dergelijk kostbaar en nuttig project weten te realiseren? Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 6″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 5

BRUGGEN en AQUADUCTEN

Hoewel aquaducten en kanalen apart aan bod komen, wordt hieronder vanwege de interessante symboliek het aquaduct (kanaalbrug) van Briare in Frankrijk aangehaald en een paar bruggen. De kanaalbrug van Briare zou zijn opgeleverd in 1896 en is ruim 662 meter lang. Deze kanaalbrug was tot 2003 (!) de langste in Europa, nadat de kanaalbrug bij Maagdenburg in Duitsland werd opgeleverd met een lengte van 918 meter. De Tartaren gebruikten voor het transport niet alleen treinen, maar ook boten op de door hen aangelegde kanalen. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 5″