Ego – deel 2

Venetiaans masker 02De matrix en het ego

U hebt hoogstwaarschijnlijk nooit op school geleerd dat het financiële systeem in de westerse wereld wordt beheerd en beheerst door de bankiers. Het bankwezen is niets anders dan een bedrijf, zoals het cafetaria op de hoek een bedrijf is. De bankiers gebruiken hun bedrijf om de mensen te bestelen en kapot te maken. Bankiers zijn zware en gewetenloze misdadigers. Een logische vraag zou kunnen zijn, waarom de leerplichtigen dit niet op school hebben geleerd. Het antwoord is, dat de leerplichtige kinderen niet de meest essentiële zaken op school wordt geleerd. Mochten ze besluiten verder te studeren, dan is dit niet anders. Wat betreft het financiële systeem, wordt de leerlingen op school geleerd met geld te rekenen. Daarbij dienden veel leerlingen en/of studenten economische vraagstukken en (onzinnige) economische modellen te aanvaarden en “begrijpen”. De basis van economie zou marktwerking zijn ten gevolge van vraag, aanbod, schaarste en overvloed. Dat de markten volledig door de bankiers worden gemanipuleerd, behoort niet tot de overheid voorgeschreven leerstof. In de economie wordt nagenoeg alles in fiatgeld (geld zonder intrinsieke waarde) uitgedrukt, terwijl dit geld door de bankiers uit het niets wordt gecreëerd. De basis voor het begrip economie is dus nep geld en misdadig gemanipuleer door de bankiers. Het is volslagen onzinnig om op dit losse zand, dat ook nog eens tot op het bot verrot is, een zogenaamde economische wetenschap te bouwen. Het begrip economie is dan ook volslagen onzinnig, net zoals het onzinnig is om de welvaart van mensen in economische begrippen uit te drukken!

Omdat de basis niet deugd, is eigenlijk nagenoeg alle algemeen aanvaarde wetenschap en kennis die u op school hebt geleerd onzinnig of zelfs een leugen. Deze algemeen aanvaarde kijk op de wereld wordt in de maatschappij door de eveneens algemeen aanvaarde kanalen ondersteund. Het heeft namelijk geen zin om leugens in het onderwijssysteem te verkondigen als bijvoorbeeld de media deze leugens niet bevestigen. We zien dan ook regelmatig zogenaamde hoog opgeleide “deskundigen” met prachtige titels in de media verschijnen om de leugens in stand te houden. Dikwijls vertellen deze “deskundigen” uitgekiende leugens of halve waarheden om eventuele schade te beperken. Het geheel algemeen aanvaarde beeld van de huidige maatschappij wordt al generaties lang door de aristocratie gecontroleerd. Mensen mogen niet zomaar alle beroepen uitoefenen en dienen eerst te bewijzen dat zij zich de algemeen aanvaarde kennis en inzichten eigen hebben gemaakt, eer ze toestemming krijgen om onder bepaalde voorwaarden hun beroep te mogen uitoefenen. Het uitoefenen van beroepen wordt de mensen moeilijk tot onmogelijk gemaakt, indien deze beroepen niet tot de algemeen aanvaarde wetenschap behoort en/of gevaar kan opleveren voor de machtspositie van de aristocratie.

Sommige mensen lijken wellicht heel eigenwijs, zijn misschien sterker dan de mensen die behoren tot de massa, maar hebben een sterke drang om tot bloei te komen. Deze mensen zijn meer wakker dan de mensen die behoren tot de massa. Deze mensen durven de algemeen aanvaarde gebaande paden te verlaten en op zoek te gaan naar alternatieven. Zij kunnen hiertoe besluiten omdat zij hun hart durven volgen. Tot deze mensen behoren ook diegenen die op zoek gaan naar alternatieve waarheden, inzichten en manieren om hun leven in te richten. Deze mensen met inzichten, die niet binnen de gestelde kaders passen, benoemen de algemeen aanvaarde werkelijkheid dikwijls met het Engelse woord “mainstream”. Volgens een Japans gezegde gaan alleen dode vissen met de stroom mee. Veruit de meeste mensen in onze maatschappij gedragen zich als dode vissen en gaan om die reden vanaf de wieg tot het graf met de stroom mee. Daarentegen hebben de mensen die wakker aan het worden zijn, met hun levendiger bewustzijn ergens in de gaten dat zij bij de bok worden genomen. Deze alternatievelingen voelen zich niet meer thuis in de kudde makke en zielloze schapen die zich gedwee laten manipuleren. Deze ontwakende mensen zijn vaak op zoek naar een werkelijkheid of wereld die beter bij hen past. Omdat deze mensen de mainstream “werkelijkheid” meer of minder de rug toekeren, brengt dit dikwijls problemen met zich mee.

Sinds enkele jaren beginnen steeds meer slapende mensen uit de massa langzaam wakker te worden en beginnen vraagtekens te plaatsen bij wat zij voorheen in hun leven voor vanzelfsprekend en/of waar hebben aangenomen. Deze ontwakende mensen beginnen door te krijgen dat zij nagenoeg volledig worden geleefd en dat wel erg veel zaken niet kloppen. De aristocratie probeert op alle mogelijke manieren dit ontwaken tegen te gaan. De aristocratie heeft dan ook zelf alternatieve media in het leven geroepen, die de schijnbare oppositie moeten voeren. Deze gecontroleerde oppositie geeft geleidelijk aan diverse geheimen prijs om zoekers naar de waarheid te lokken, maar waar het echt om gaat zal nooit worden prijsgegeven. Bovendien worden de zoekers waar mogelijk met verkeerde informatie het bos in gestuurd. Hiermee probeert de aristocratie te bewerkstelligen, dat vooral aspirant zoekers onderling verdeeld zijn, dat zij de waarheid voorlopig niet zullen ontdekken en wellicht hun zoektocht naar de waarheid opgeven. Tevens probeert de aristocratie alle alternatieve media over één kam te scheren, dus ook de oprechte alternatieve media, die niet onder de controle staan van de aristocratie. Dit doen zij door de zoekers naar de waarheid belachelijk te maken, omdat zij onzinnige theorieën zouden aanhangen. Een voorbeeld hiervan is de platte aarde theorie. Deze onzinnige theorie bevestigt hoe makkelijk de mensen zijn te manipuleren en van jongs af aan nooit hebben geleerd zelf na te denken. Zolang de schapen als zielloze zombies door het systeem worden geleefd, zullen ze zonder nadenken de “complotgekken” belachelijk maken.

Het is niet de bedoeling om middels dit artikel een poging te doen alle leugens in onze maatschappij te weerleggen. Toch wil ik enkele opmerkingen plaatsen aangaande de wijze waarop de leugens over het hoofd worden gezien of door de massa zelfs worden geaccepteerd. Net als bij het vak economie of economische wetenschappen worden bij de meeste andere vakgebieden op het eerste gezicht kloppende theorieën verkondigd, die bij nader inzien fundamenteel zijn gebouwd op los zand. Zo is ook de mainstream geschiedenis een leugen. Hiervoor hoeft men alleen maar de bekende archeologische sites over de gehele wereld te bekijken. De manier waarop intelligente wezens wereldwijd ergens in het verleden bouwkundige prestaties hadden verricht, zou anno 2017 nog een hele uitdaging zijn. Dat mensen vanuit in holen wonende jagers en verzamelaars geleidelijk aan zijn geëvolueerd tot waar we nu staan, klopt dan ook van geen kant. Onze bouwkundigen kunnen de eigenschappen van het moderne beton nog altijd niet evenaren met het beton van de Romeinse beschaving. Daarbij zijn wereldwijd vele voorwerpen (artefacten) gevonden, die niet passen in het mainstream plaatje en daarom worden genegeerd. Het blijkt dat de aristocratie voorwerpen verborgen houdt en vernietigt, die niet passen binnen de mainstream geschiedenis, zoals deze aan het volk in hapklare brokken wordt voorgeschoteld. De privé bibliotheek van de paus in het Vaticaan was niet voor niets privé. Wat zou het Vaticaan nog meer verbergen?

Ik ben waarschijnlijk net als u als kind onderhavig geweest aan de leerplicht en werd daarom door mijn ouders braaf naar school gestuurd. Pas jaren later begon ik te begrijpen, dat het onderwijssysteem niet ten doel heeft dat de mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en als volwassene voor zichzelf kunnen zorgen. Daarentegen wordt de kinderen op school geleerd zich gedurende hun leven door het systeem te laten leven, braaf een autoriteit te gehoorzamen en niet buiten de gestelde kaders te denken. Wanneer een kind op school niet doet wat van hem wordt verwacht, dan komt het kind in de problemen. Het gevolg is dat de kinderen wat betreft de invulling van hun leven volledig worden gedomineerd door het schoolsysteem en de massa braaf de autoriteit gehoorzaamt die voor de klas staat. Gezonde kinderen zullen over het algemeen problemen proberen te voorkomen. Natuurlijk wordt vooral in de pubertijd het een en ander door pubers uitgeprobeerd, maar dit hoeft geen belemmering te zijn bij het leren op school. Kinderen die op school goed kunnen leren worden door de massa nog altijd intelligent geacht. Daarbij wordt het ego van deze zogenaamde intelligente kinderen gevoed door de hoge beoordelingen die zij krijgen ten opzichte van de andere kinderen. Die andere kinderen zijn zogenaamd minder intelligent of zelfs dom.

Er wordt de kinderen op school geleerd dat competitie goed is voor de technologische ontwikkelingen en de economie. Ook dit is een grote leugen. Competitie kan leuk zijn bij sport en spel, maar is verder altijd desastreus voor de mensheid en alles wat leeft op aarde. Als vroege tiener wist ik al dat ik werktuigbouwkunde wilde gaan studeren. In tegenstelling tot veel tieners om mij heen was ik niet bezig met het uitzoeken van een studie om op latere leeftijd zo veel mogelijk geld te kunnen verdienen, maar wilde ik als volwassene iets gaan doen wat ik leuk vond. Ik vond het prachtig om te spelen met mijn ruimtelijk inzicht en creativiteit om zodoende mooie machines of gebruiksvoorwerpen te ontwerpen.

Tijdens mijn loopbaan kwam ik er al snel achter dat juist de narcistische ego’s en psychopaten belangrijke posities hadden weten te bemachtigen in onze zogenaamde beschaafde maatschappij. Dit gold ook voor de managementposities binnen de vele bedrijven waar ik heb gewerkt. Deze van binnen zo onzekere mensen waren continu bezig met het hogerop komen in de hiërarchische piramide en het behartigen van hun eigen belangen. Om dit te bereiken, deinsden zij er niet voor terug dit te doen over de rug van anderen. In diverse gevallen heb ik zelfs moeten constateren dat het juist de managers waren, die er voor zorgden dat complete afdelingen slecht functioneerden en dat daar het hele bedrijf onder leed. Deze zielloze managers hadden het liefst makke en gehoorzame schapen onder zich, omdat deze zombies braaf deden wat hun werd opgedragen en geen gevaar waren voor de positie van de manager.

Ik heb gedurende mijn loopbaan vele zogenaamde ontwikkelaars op technisch gebied ontmoet, maar heb helaas moeten constateren dat echte ontwikkelaars zeer schaars zijn. Zelf herken ik de echte ontwikkelaars heel snel, omdat ik er zelf eentje ben. Een echte ontwikkelaar, ontwerper of kunstenaar is geen slapend schaap. Deze mensen zitten vol leven. Bovendien zijn zij zeer kritisch en durven hun kritiek te uiten, niet met het doel iemand te kleineren, maar omdat ze nu eenmaal kritisch zijn. Deze mensen willen spelen met hun energie, creativiteit en talenten. Zij hebben geen behoefte om de baas te spelen over andere mensen en zullen derhalve geen manager of baas willen worden. Omdat deze mensen vol energie zitten en vaak zichzelf durven zijn, komen ze vaak gek over bij de slapende schapen, die zich gedragen “zoals het hoort”. Er zijn maar zeer weinig bedrijven waarbij de directie dit begrijpt en mocht de directie het wel begrijpen, dan is het maar de vraag of ze het voor elkaar krijgen een goed functionerende afdeling te krijgen waar mooie producten worden ontwikkeld. Waarom vertel ik u dit?

Getalenteerde en bevlogen mensen kom je in nagenoeg alle vakgebieden tegen. Mijn ervaring is, dat deze bevlogen mensen helemaal leven voor hun hobby, waar zij met een beetje geluk hun werk van hebben weten te maken. Hoewel deze mensen ook niet geheel vrij zijn van hun ego, zijn deze mensen nagenoeg niet geïnteresseerd in competitie en delen dan ook graag hun bevindingen met anderen. Helaas dienen ook deze mensen zich te conformeren aan het systeem, waarbij zij zich aan vele regels moeten houden en voor hun inkomen moeten zorgen. In het huidige westerse kapitalistische systeem zullen ze daardoor de competitie met elkaar aangaan. Deze concurrentie begint vaak bij het solliciteren naar een baan. Als men dan ten koste van anderen een baan heeft weten te bemachtigen, dan zijn ze als werknemer te vinden bij bedrijven die tegen elkaar concurreren. De waarheid is, dat deze getalenteerde en bevlogen mensen helemaal geen competitie nodig hebben om de huidige technologische ontwikkelingen te bewerkstelligen, omdat zij vanuit zichzelf gedreven zijn. De technologische ontwikkelingen zouden veel beter op elkaar afgestemd zijn en sneller verlopen, indien deze mensen met elkaar zouden samenwerken. Dit model wordt ook bevestigd door de aristocratie zelf, omdat zij de laatste jaren in sneltreinvaart bedrijven opkopen en daarmee de afdelingen van verschillende bedrijven bij elkaar voegen, die voorheen tegen elkaar concurreerden. Niet alleen verdwijnt hiermee de concurrentie, maar ook de keuzevrijheid van de consument, die nooit de kans had gekregen onafhankelijk van het systeem te zijn. Het is dan ook een leugen, dat de kinderen op school nog altijd wordt geleerd dat concurrentie goed is voor de samenleving en economie.

Het systeem waar de westerse mens in leeft, is enkel ontworpen om de mensen uit het volk tegen elkaar uit te spelen en te laten concurreren met elkaar. Het gevolg is dat de mensen nauwelijks samenwerken. Bij dit systeem of spel wordt de verdeel en heers tactiek door de aristocratie bedacht en bij het volk opgelegd door het continu invoeren van nieuwe wetten. Deze wetten zijn niets anders dan de spelregels van een ratrace, waarbij de aristocraten genoegzaam vanuit hun gecentraliseerde machtposities toekijken hoe het volk tegen elkaar vecht voor een positie in het systeem waar zij nooit om hebben gevraagd. Er is u waarschijnlijk in uw jeugd vele malen gevraagd wat u later wilde worden. Hiermee werd u gevraagd welke rol of functie u in het systeem wilde gaan vervullen. Waarschijnlijk is u in uw jeugd nooit gevraagd of u het eens was met het systeem, dat u met de paplepel werd ingegoten…

Ook al hebben de mensen nooit om het huidige systeem gevraagd, toch doen zij er nagenoeg allemaal aan mee. De daklozen en de mensen in de achterstandswijken accepteren massaal het oneerlijke systeem. Des te verder een individu het heeft geschopt in het hiërarchische systeem, des te meer dit individu bijdraagt aan het in slavernij houden van zijn medemensen. Zowel de zogenaamde mislukkelingen als de succesvolle carrière tijgers werken allen mee het systeem in stand te houden en werken daardoor in onwetendheid gezamenlijk mee aan de vernietiging van de aarde en alles wat daarop leeft.

Ego – DEEL 1
Ego – DEEL 3