Het arbeidsconflict en de wet

Naar aanleiding van het artikel “Tuchtcollege pakt corrupte bedrijfsartsen niet aan”, dat was geplaatst op de website van Martin Vrijland, komen er vragen bij mij binnen van lezers. Een groot gedeelte van deze vragen gaat over de gang van zaken bij een arbeidsconflict. In het binnenkort te plaatsen artikel “Het arbeidsconflict en de wet” zal ik proberen een leesbaar overzicht te geven aangaande de wet- en regelgeving, die bij een (langdurig) arbeidsconflict toegepast zou moeten worden. Inderdaad… zou moeten worden, want de praktijk is helaas anders, omdat een arbeidsconflict veelal een gemeen spel is, waarbij wet- en regelgeving door de betrokken partijen aan hun laars worden gelapt met het doel de ongewenst geworden werknemer weg te werken. Tevens wordt beschreven hoe het gemene spel dikwijls wordt gepeeld, zodat de gedupeerde werknemer weet welke streken deze kan verwachten.

De oorzaken van anorexia nervosa

De moderne westerse maatschappij brengt vele problemen met zich mee. Niet alleen wordt ten gevolge van “de technologische vooruitgang” de aarde en het leven daarop in rap tempo vernietigd, maar tevens worden de mensen vooral de laatste decennia in toenemende mate ziek. De mensen zijn over het algemeen het meest ziek in gebieden op aarde waar de industriële revolutie vroeg is begonnen en zeer succesvol is geweest. De Verenigde Staten zijn daarvan een voorbeeld. Ouderdomsziektes komen in de VS steeds meer voor op jongere leeftijd en het lijden aan overgewicht en bijkomende klachten wordt bijna normaal gevonden. Naast de toename van lichamelijke ziektes zijn eveneens de psychische problemen toegenomen. In een moderne westerse maatschappij hebben de mensen grote kans vroeg of laat het slachtoffer te worden van depressie, overspanning, burnout, eetstoornissen, misdragingen van psychopaten en nog veel meer. Anorexia nervosa behoort tot de vele varianten bij de eetstoornissen. Continue reading “De oorzaken van anorexia nervosa”