MEDISCH ONDERZOEKSVERSLAG

MEDISCH ONDERZOEKSVERSLAG

Betreft

Een verzekeringsgeneeskundig onderzoek in het kader van een deskundigenoordeel.

1 Vraagstelling

Is werknemer per geschildatum 24-10-07 geschikt te achten voor het eigen werk?

2 Onderzoek

2.1  Onderzoeksactiviteiten

Cliënt werd gezien op het spreekuur d.d. 06-12-07.

De identiteit van werknemer werd vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Werknemer werd door mij geïnformeerd over het doel en de werkwijze van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

2.2  Onderzoeksgegevens

2.2.1  Dossiergegevens

Werknemer is een 37-jarige man, werkzaam als tekenaar/constructeur voor ca 38 uur per week. In dienst sinds augustus `05 bij Duinrand B.V in Zevenaar, voorafgaand 6 maanden aldaar gewerkt op detacheringsbasis. Op 24-10-2007meidde werknemer zich arbeidsongeschikt voor dit werk vanwege slechte klimaatomstandigheden op het werk, waardoor blh hoofdpijn kreeg .

Beschrijving geschil

Bedrijfsarts: geen ziekte of gebrek

Werkgever: zie arbo-arts

Werknemer: situationeel arbeidsongeschikt, kan eigen werk doen maar op een andere werkplek met ventilatie die aan de arbeidsnormen voldoet.

2.2.2  Anamnese

Arbeidsanamnese en re-integratie

Blh werkt niet, w.g heeft hem op staande voet ontslagen.

Claimklachten en ervaren belemmeringen

Blh krijgt hoofdpijn door onvoldoende ventilatie op zijn werkplek, wil daarom de werkplek verbeterd hebben, de lucht is muf, dat geeft hoofdpijn, blh kan zich niet op zijn werk concentreren, is suf.

Medische anamnese

BLH was a.o. t.g.v. RSI in de onderarmen van 26-04-07 tot04-07-07. Hij heeft in de tussentijd vervangend werk gedaan. Zijn werkplek was niet optimaal: een stoel die niet goed onder het bureau paste, blh had daarom de armleuningen verwijderd, later werd een passend bureau verstrekt en kreeg blh een stoel die overwas en aan de techn directeur had behoord.

Blh werkt in een ruimte van ca 135 m2, aanvankelijk met 8 collega’s, op 10 oktober kwam er een collega bij, idem op 17 oktober. Blh had al langer geklaagd over de mufheid van de lucht op het kantoor, ramen konden niet meer open, later werden er ook drangers op de deur geplaatst. De hoofdpijn zit bovenop, ontstaat in de loop van de dag, rond de middagtijd, blh neemt geen paracetamol, kan er wel mee naar huis rijden, koken, e.d., doet thuis ontspanningsoefeningen, had maandag 22 oktober zelfs hoofdpijn toen hij naar bed ging; de volgende dag was het over.ER zijn geen begeleidende verschijnselen in de vorm van misselijkheid, overgeven. Uiteindelijk zijn er metingen verricht, door 2 instanties, waarbij de ene (info arboarts dd 06-12-07) waardes binnen de norm mat en de andere mogelijk overschrijdingen, ca 2/3 ventilatie van wat de norm was. De andere collega’s van blh hebben geen klachten. Inmiddels is een conflict gerezen, blh meent dat w.g hem wil ontslaan. Bih heeft geen hoofdpijn als hij niet werkt.

Tractusanamnese

RSI klachten: nu goed mee te leven en te werken.

Medische voorgeschiedenis

Kaak# na fietsongeval, kan mond minder ver openen.

Moeilijke jeugd, dominante vader tegen wie blh inging, VWO 5e klas stop, Havo behaald, HBO 1 jaar stop, “geflipt”, op 23e jaar huilbuien, o.b.v psychiater, kreeg antidepr zonder baat, niet tevreden over behandelaar en 2 x geswitched, gestopt uit onvrede. S5, afgekeurd voor de politie academie, hierover loopt nog een geschil bij de nat ombudsman. Blh zegt een hoog gevoel voor rechtvaardigheid te hebben, dit moet zegevieren, ten koste van baan etc. Hij heeft diverse banen gehad, vaak ontslag door reorganisatie, blh is eerder opgelopen tegen zijn hoge gevoel van rechtvaardigheid waardoor een conflict ontstond.

Therapie

geen

Medicatie

Geen.

Intoxicaties

?

Sociale status

Blh is alleenstaand, altijd geweest, zoekend

Persoonlijk en sociaal functioneren

Zelfverzorging: goed

Samenlevingsverband: alleenstaand, geen kinderen.

Sociale context: blh zegt geen oppervlakkige contacten te hebben, wel wat vrienden die hij midden in de nacht zou kunnen bellen. Contact met ouders en oudere zus is er.

Dagverhaal: n.v.

Herstelgedraq

Blh is hoofdpijnvrij als hij niet werkt, ergo geen herstelgedrag nodig.

2.2.3  Onderzoeksbevindingen

Algemene indruk

Werknemer maakt geen algeheel zieke indruk, ziet er overeenkomstig de kalenderleeftijd uit en heeft een verzorgd uiterlijk. Werknemer heeft een normale lichaamsbouw en voedingstoestand.

Psychisch onderzoek

Cliënt presenteert zich op een ontspannen en zelfverzekerde wijze. De oriëntatie is ongestoord. Het bewustzijn is niet beperkt,. de geheugenfunctie is goed, feiten zijn goed reproduceerbaar. De aandacht en concentratie zijn goed. Er is geen gebrek aan energie en geen verstorende vermoeidheid. Het handelen en willen is onverstoord. Het zelfbeeld kenmerkt zich door een overgevoeligheid voor het oordeel van anderen en een (te) hoge waardering voor de eigen, belangrijkheid en positie. De stemming is normaal, de gevoelsuitingen moduleren normaal. Er zijn kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstructuur.

Lichamelijk onderzoek

niet verricht, geen aperte klachten

2.2.4  Aanvullende informatie

Werkgever

n.v.

Bedrijfsarts

Blh had nooit hoofdpijn gehad, niet invoelbaar dat de klachten nu zodanig zouden zijn dat werk niet mogelijk is. Bovendien werd onderzoek verricht naar de ventilatie-omstandigheden, 8 metingen binnen de norm.

Behandelende sector

n.v.t.

3 Diagnose (code)

Geen

4 Beschouwing

4.1  Overwegingen

Blh viel uit met klachten van hoofdpijn, niet ernstig van aard, die blh wijt aan de slechte ventilatieomstandigheden op kantoor. Thuis heeft hij deze klachten niet, hij heeft ze ook nooit gehad. Blh wil er geen paracetamol of een andere pijnstiller voor nemen, ook al meldt hij zich in de loop van de dag suf te voelen, het concentreren zou minder zijn door de hoofdpijn. Ongeacht de oorzaak van de hoofdpijn, is de claim van blh: ziek door hoofdpijn voor zijn eigen werk m.i niet terecht: de door blh geuite hoofdpijnklachten kunnen zeer wel bestreden worden met een eenvoudige pijnstiller, blh wil dit niet omdat hij meent dat de oorzaak aangepakt moet worden.

Desaturatie is niet aangetoond, noch waarschijnlijk: de claim dat de hoofdpijn komt door de ventilatieproblemen lijkt hierdoor ook niet reeël. Mogelijk spelen-zoals zo vaak bij hoofdpijn- psychogene factoren een rol. Blh staat hier echter niet voor open. Inmiddels is er sprake van een situatie waarbij w.g en w.n niet meer “on speaking terms” zijn.

4.2  Reactie werknemer

Blh vindt het belachelijk dat hem geadviseerd een paracetamol te nemen als hij hiermee in een door hem als slecht gekwalificeerde werksituatie moet werken.

5 Conclusie

Werknemer is per geschildatum 24-10-O7 wel geschikt te achten voor het eigen werk.

6 Planning

Een advies conform de conclusie kan uitgaan,

B. Frenay van Maasdam, Verzekeringsarts