Psychologische tests – deel 5 – slot

 

Mijn avontuur bij het NIP was wat mij betreft voorbij. Net als zoveel andere instellingen en instituten waren ze gek op regels en procedures om zogenaamd de kwaliteit te kunnen waarborgen. Hoe kon het NIP kwaliteit en integriteit waarborgen, indien psychologen bij machte waren de door de kandidaat behaalde harde testuitslagen te veranderen aan de hand van de subjectieve meningen van psychologen, terwijl deze vorm van manipulatie niet in de rapportage was terug te vinden? Dit was pure waanzin en had niets met wetenschap en waarborging van kwaliteit te maken. Ik kan best begrijpen, dat de psychologen bepaalde karaktereigenschappen willen aanpassen aan de hand van assessments, maar dan moeten de door de kandidaat behaalde harde testresultaten wel in de rapportage worden vermeld. Wanneer metingen worden verricht, dan is het vermelden van de harde testresultaten altijd de basis van de te trekken conclusies. In mijn geval, waarbij bijvoorbeeld mijn inlevingsvermogen door een psychologe van het CCM/Politieacademie als onvoldoende werd beoordeeld, zou het voor haar zeer moeilijk zijn geweest mij op inlevingsvermogen af te keuren, wanneer mijn inlevingsvermogen volgens de persoonlijkheidstest juist een heel hoge score zouden laten zien. Lees verder “Psychologische tests – deel 5 – slot”

Psychologische tests – deel 4

Voor mij was het verhaal met de Politieacademie nog niet af, maar wat kon ik er aan doen? Ik kon niets bewijzen. Bovendien werden de bewijzen door de Politieacademie achtergehouden, want de testuitslagen van de persoonlijkheidstest werden mij natuurlijk niet gegeven. Ik was er van overtuigd, dat de uitslagen in het psychologisch rapport puur de meningen weergaf van de psychologen, die mijn assessments hadden beoordeeld en de psychologe, die de rapportage had opgemaakt. Deze meningen hadden niets met zogenaamde normen te maken, die in de aan mij gerichte brieven noch werden genoemd, noch toegelicht, maar waarmee het CCM/Politieacademie de door de psychologe opgestelde rapportage inhoudelijk verdedigde. Nu wilde het toeval, dat ik op 18 maart 2008 weer een uitgebreide psychologische test had gemaakt bij Luteijn, vestiging Arnhem. Lees verder “Psychologische tests – deel 4”

Psychologische tests – deel 3

Mijn klaagbrief werd wederom gewoon afgepoeierd door de politieacademie. Doordat zij mijn klachten inhoudelijk niet hadden beantwoord, hielden zij zich niet eens aan hun eigen regels. Moest de Politieacademie er voor zorgen dat er mensen in dienst van het politieapparaat kwamen, die er voor zouden moeten zorgen dat de wet gehandhaafd werd? Ik begon steeds beter te begrijpen, waarom er zo veel gerechtelijke dwalingen in dit land waren. Ik besloot dan ook de Ombudsman in te schakelen. Lees verder “Psychologische tests – deel 3”

Psychologische tests – deel 2

Eind 2006 vernam ik in de media dat de politie op zoek was naar Master Recherchekundigen. Naar aanleiding van de vele fouten en de gerechtelijke dwalingen rond de Schiedammer Parkzaak moord, waarbij een onschuldige voor enkele jaren achter de tralies was verdwenen, was men na een onderzoek tot de conclusie gekomen, dat veel problemen bij de politie voorkomen hadden kunnen komen, wanneer er meer hoog opgeleide werknemers bij de politie aan deze zaak hadden gewerkt. In Engeland was de politie al een paar jaar eerder tot deze conclusie gekomen. Uit onderzoek bleek dat het weinig zin had om meer politiemedewerkers op een zaak te zetten, om zo de kans tot het oplossen van de zaak groter te maken. Een zaak bleek in Engeland eerder opgelost te worden, wanneer er relatief meer hoog opgeleide mensen werden ingezet. Deze hoog opgeleide mensen bleken echter te weinig vertegenwoordigd te zijn bij de politie. Nadat meer hoger opgeleiden bij de politie in Engeland in dienst traden, bleken er niet alleen meer zaken te worden opgelost, maar ook sneller. In navolging van de Engelse politie was de Nederlandse politie dus op zoek naar zogenaamde zij-instromers. Lees verder “Psychologische tests – deel 2”

Psychologische tests – deel 1

Wanneer kandidaten door psychologen op geschiktheid worden getest voor een bepaalde functie in het systeem, blijkt dat deze psychologen de door de kandidaat behaalde testresultaten naar eigen “inzicht” kunnen aanpassen. Dit betekent, dat de weergegeven testresultaten in de door de psychologen opgestelde rapportages niet overeen hoeven te komen met de door de kandidaat behaalde testresultaten. Dat de psychologen naar eigen “inzicht” deze testresultaten veranderen wordt niet in de rapportages vermeld. Deze door de psychologen opgestelde rapportages zijn daardoor zeer misleidend, omdat de weergegeven testresultaten anders suggereren. De rapportages geven dan ook voornamelijk de perceptie van de psychologen weer.  Lees verder “Psychologische tests – deel 1”