Het arbeidsconflict en de rechten van de loonslaaf – SLOT

Hoe werkt een werkgever een ongewenst geworden werknemer weg?

Indien een werkgever op een eerlijke manier van een werknemer af wil, dan kan dit op twee manieren:

Volgens de eerste manier kan het “tweede spoor” worden ingezet. Dit betekent, dat de werkgever outplacement zal moeten regelen (en betalen), zodat de werknemer bij een andere werkgever aan de slag kan, veelal met behoud van de opgebouwde jaren arbeidsverleden.

Volgens de tweede manier kan de werkgever ervoor kiezen om te proberen, dat de werknemer zijn baan zal opgeven middels een vaststellingsovereenkomst. De werknemer is niet verplicht deze vaststellingsovereenkomst te accepteren. In een poging de werknemer over te halen deze toch te accepteren, biedt de werkgever de werknemer een aantrekkelijke ontslagvergoeding aan. Lees verder “Het arbeidsconflict en de rechten van de loonslaaf – SLOT”

Het Arbeidsconflict, de bedrijfsarts en het Tuchtcollege – deel 2 – slot

In mijn klaagschrift van 29 maart 2017 had ik zes klachten jegens de door Von Gahlen ingehuurde bedrijfsarts van de Arbo Unie de heer Everaert geformuleerd en toegelicht. Het volledige klaagschrift kunt u hier lezen, exclusief de bijlagen. Samengevat had ik onderstaande klachten:

  • De heer Everaert had ontkend en/of genegeerd, dat ik in een ernstig arbeidsconflict verzeild was geraakt;
  • De heer Everaert had niet de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten toegepast, terwijl hij deze in mijn geval had moeten volgen;
  • De heer Everaert had zich niet gehouden aan het Standpunt “Claimbeoordeling” van juni 2005, zoals deze was opgesteld door de NVAB;

Lees verder “Het Arbeidsconflict, de bedrijfsarts en het Tuchtcollege – deel 2 – slot”

Het Arbeidsconflict, de bedrijfsarts en het Tuchtcollege – deel 1

Dit artikel is het vervolg op de reeks artikelen “Ontslag op staande voet”. Indien u wilt, kunt u onderstaande “inleiding”, het stukje “De corrupte bedrijfsarts en het Tuchtcollege” en de “samenvatting van ontslag op staande voet” overslaan en verder lezen onder het kopje “Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg”.

Inleiding

Middels de website ”DELOONSLAAF” wordt een poging gedaan u te laten zien dat u in een zeer geraffineerde dictatuur leeft. Het verborgen dictatoriale bewind verschuilt zich daarbij achter het zielloze, verrotte, corrupte en meedogenloze systeem. Het verborgen bewind stuurt de technologische ontwikkelingen en invoering van nieuwe wetgeving zodanig, dat dit dictatoriale bewind middels de centralisatie van macht met de dag krachtiger wordt. Lees verder “Het Arbeidsconflict, de bedrijfsarts en het Tuchtcollege – deel 1”

Ontslag op staande voet – deel 5 – slot

Ik ging de rechtszitting vol vertrouwen tegemoet. Ik had middels een “vooraankondiging dwangbevel” door de gemeente Zevenaar aangetoond, dat de ventilatie op de tekenkamer niet voldeed aan het bouwbesluit. Daarbij kon ik aantonen dat de directie van Von Gahlen meerdere leugens had verkondigd. Hieronder kunt u de werkwijze van Von Gahlen nog eens doorlezen: Lees verder “Ontslag op staande voet – deel 5 – slot”

Ontslag op staande voet – deel 4

 

Wat uit het verzoekschrift van de advocaat van Von Gahlen bleek, dat zij mij afschilderden als een zeer lastige en vervelende werknemer en het gerechtvaardigd vonden mij op staande voet te ontslaan wegens werkweigering. Bovendien bleek uit onderzoek naar de luchtkwaliteit op de tekenkamer, dat de luchtkwaliteit goed genoeg was om in te werken, maar wel verbeterd diende te worden. Om deze stelling te bewijzen, werd het onderzoek aangevoerd, dat was uitgevoerd door André Winkes van de Arbo Unie Vestiging Arnhem. Hieronder heb ik de tekst en de schets van de plattegrond weergegeven, zoals deze door André Winkes in zijn verslag waren vastgelegd. Lees verder “Ontslag op staande voet – deel 4”

Ontslag op staande voet – deel 3

Na mijn ontslag op staande voet was mijn eerste prioriteit het rond krijgen van de bewijzen. Hiermee zou ik bij de rechter kunnen aantonen dat Von Gahlen in gebreke was gebleken en mij geen blaam trof. Wanneer je slachtoffer bent van een misdrijf, dan zal de politie onderzoek gaan doen en door middel van verkregen bewijzen proberen aan te tonen wat er (werkelijk) is gebeurd. In mijn geval was volgens de wet geen sprake van een misdrijf gepleegd door Von Gahlen, hoewel ik zelf van mening ben dat de directie van Von Gahlen zijn machtspositie had misbruikt en mij had mishandeld. Mishandeling is volgens de wet een strafbaar feit. Lees verder “Ontslag op staande voet – deel 3”

Ontslag op staande voet – deel 2

We waren inmiddels een jaar verder en het was begin 2007. Helaas bleek dat Theo nog altijd niets met mijn rapportage had ondernomen ten aanzien van de werkwijze op de tekenkamer. We hadden zelfs een cursus projectmanagement gevolgd en daarvoor had Theo zonder overleg twee projectleiders op de tekenkamer aangewezen. De twee “gelukkigen” bleken de twee jongste werknemers te zijn die Theo het makkelijkst kon “aansturen”, zoals hij dat wenste. Overigens veranderde er verder voor ons niets en het bleek in de praktijk meer een administratieve benoeming te zijn. Mijn collega’s en ik rommelden nog altijd op dezelfde manier aan bij het maken van onze tekeningen. Het klinkt ongelooflijk, maar wat betreft de ventilatie was er ook nog niets verbeterd. Bij Von Gahlen heerste nu eenmaal een dictatoriaal bewind. De mensen op de machtsposities deden gewoon waar zij zin in hadden en hadden weinig tot geen inlevingsvermogen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van hun personeel. Lees verder “Ontslag op staande voet – deel 2”