Waarom deze website?

Waarom zou u aandacht willen besteden aan de informatie op deze website?

Mijn redenen en motivaties om deze website te beginnen waren (en blijven), dat ik aan den lijve heb ondervonden dat de westerse maatschappij waar we in leven tot op het bot verrot is. In de huidige westerse maatschappij is totaal geen sprake van een samenleving. Veruit de meeste mensen houden zichzelf en anderen voor de gek door de schone schijn op te houden. Dit gedrag past geheel bij het feit, dat het voorliegen, bedriegen en manipuleren van de medemens in de huidige westerse tijds- en cultuurgeest tot norm zijn verheven. Het bedrog, het misbruik, de leugens en de misdrijven jegens andere mensen wordt geheim gehouden door onwetendheid, angst, bedrog en corruptie. Het aan de kaak stellen van deze wandaden, almede het verkondigen van subjectieve of objectieve waarheid, kan zelfs door een strafrechter als een misdrijf worden bevonden!

Veruit de meerderheid van de mensen is voornamelijk met zichzelf bezig, terwijl dit egocentrische gedrag ten koste gaat van andere mensen. Competitie en strijd voor een positie in het systeem zijn eveneens tot norm verheven. De grote en narcistische ego’s laten maar wat graag zien wat zij allemaal hebben bereikt. Op het internet hebben zij de mooiste profielen, waarin zij hun bereikte positie en hun gansrijke carrière in het verrotte en corrupte systeem laten zien. Ook laten zij graag zien waar zij met hun verre reizen allemaal zijn geweest. Daarbij pronken ze met mooie kleding en andere producten, die zij het liefst voor veel geld in de consumptiemaatschappij hebben weten te kopen. Voor dit geld hebben zij natuurlijk heel hard gewerkt.

Waar werken we eigenlijk aan? Waarom moet er zo hard aan een toekomst worden gebouwd en economische groei worden gerealiseerd, terwijl het leven al generaties lang en vooral op dit moment nog altijd voor het merendeel van de mensen op aarde totaal geen pretje is? Wat maakt het zo moeilijk, dat tot op heden nog altijd niet is gerealiseerd, dat alle mensen op aarde een prettig leven kunnen leiden? Ziekte, oorlog, vervuiling en de totale vernietiging van alles wat leeft op aarde is eveneens aan de orde van de dag. Gaat het er niet om, dat de mensen in vrede en harmonie met zichzelf en hun omgeving in het “nu” kunnen leven?

Het zogenaamd “leven in het nu” behoort eveneens tot het bedrog van de mensheid. De mensen wordt middels de New Age stroming aangespoord in het moment te leven en de wereld om hen heen te accepteren zoals deze is. Ik weiger aan deze onzin mee te doen. Ik accepteer niet dat de aarde met flora en fauna wordt vernietigd en dat oorlogen eveneens de norm zijn. Wie haalt het in zijn hoofd om wapens te ontwerpen, te fabriceren en te verhandelen, zodat massaal mensen op eenvoudige wijze kunnen worden afgeslacht? Het antwoord is natuurlijk macht en geld! De westerse mens wordt van jongs af aan geleerd geld na te gaan jagen, want je moet immers later als volwassenen een “goede baan” zien te krijgen.

Geld is de nieuwe religie, dat de oude religies langzaam aan het verdrijven is. Geld maakt uiteindelijk alles kapot. Men hoeft alleen maar thuis, voor de buis en op vakantie om zich heen te kijken. Natuurlijk kan men met geld aflaten kopen, door dit geld aan goede doelen te schenken. Ook aan deze onzin doe ik al jaren niet meer mee. Enkel een tot op het bot verrotte maatschappij kan het bestaansrecht van al deze goede doelen rechtvaardigen. Al deze liefdadigheidsinstellingen hebben na vele jaren nog niet kunnen bewerkstelligen, dat ieder mens een dak boven zijn hoofd heeft en zich ook geen zorgen hoeft te maken waar de volgende maaltijd vandaan komt.

Al deze hierboven beschreven negativiteit is natuurlijk niet goed voor uw gemoedsrust, innerlijke vrede en harmonie in het zogenaamde nu. Wellicht is het beter dat u wederom gewoon in uw eigen gecreëerde wereld verder leeft zolang het nog kan. Ga vooral verder met feest vieren, zuipen, studeren, de kinderen naar de crèche brengen en vriendelijk het ego strelen van uw baas. Wie weet kunt u uw positie wel verbeteren of op één of andere manier de beschikking krijgen over meer geld. Zo hoort het immers en bovendien bent u niet bij machte wat aan de situatie te veranderen… Toch? Dat zullen de politici moeten doen! We leven immers in een democratie en een rechtsstaat. Daarbij leven we vooral in Nederland in een “kennis economie”.

U neemt natuurlijk vol overgave en overtuiging actief of passief deel aan deze fantastische “kennis economie”, die tot op heden al zoveel goeds heeft gedaan voor alle mensen, flora en fauna en het milieu. U hebt immers vanaf uw geboorte bewust voor het huidige systeem gekozen. U hebt als klein kind weloverwogen beslissingen gemaakt om het huidige systeem te gaan steunen, door u braaf en in onwetendheid te laten conditioneren middels het verplichte onderwijs. Dit onderwijs was immers nodig, opdat u als volwassene een bijdrage zou kunnen leveren aan onze fantastische samenleving, waar alle mensen gelijkwaardig zijn en iedereen voor elkaar klaarstaat. Bovendien is het huidige systeem zodanig georganiseerd, dat de meest geschikte mensen op de belangrijke posities in het systeem komen. Rechters worden natuurlijk geselecteerd op hun eerlijkheid, integriteit, kundigheid en onafhankelijkheid, evenals de voornaamste politici. Ook de politie en het Openbaar Ministerie zijn er natuurlijk om zonder uitzondering alle mensen van dienst te zijn en te beschermen.

Indien u op zoek bent naar mooie praatjes, gefeinsde glimlachen en politiek correcte uitspraken, dan adviseer ik u deze website te negeren en verder te blijven dromen. Kijk daarbij vooral naar de televisie, lees de kranten, bekijk de prachtige foto’s van de prachtige mensen in de bladen en luister naar de radio. Vergeet u vooral niet ervoor te zorgen, dat u genoeg geld op uw bankrekening hebt staan, zodat u uw rekeningen tijdig kunt betalen en u aan de buitenwereld kunt laten zien hoe goed u het voor elkaar hebt. De illusoire wereld waaraan u deelneemt, zult u natuurlijk wel met geld in stand moeten houden. Dit zal natuurlijk nooit veranderen. Alles zal vanzelf goed komen… Slaap zacht.

Indien u open staat om de werking van het huidige systeem te onderzoeken, of wellicht heeft u reeds ernstige twijfels over het systeem, of misschien wilt u zelfs actief aan een positieve verandering werken, dan is het wellicht interessant om de informatie op deze website aandachtig tot u te nemen. Ook indien u reeds begrijpt of denkt te begrijpen hoe “onze” huidige maatschappij werkt, dan is het wellicht raadzaam deze website te volgen en vooral uw medemensen te attenderen op deze website. Ook de ramptoeristen zijn welkom. Deze ramptoeristen zijn in het huidige systeem de gevaarlijkste mensen, daar zij zichzelf hebben verloren in het illusoire systeem. Zij zijn de gevaarlijkste zombies, die zielloos het systeem passief en actief in stand houden, steunen en zelfs meedogenloos verdedigen. Vroeg of laat worden ook deze zombies uit hun droom wakker om weer een waardig mens te worden.

Een uiterst gevaarlijke en meedogenloze parasiet heeft zich onherkenbaar bij de mensen op aarde weten te infiltreren. Om zich heimelijk volledig te kunnen ontwikkelen, heeft deze parasiet de matrix gecreëerd. Hierdoor kunnen de mensen met hun onderdrukte bewustzijn deze parasiet niet waarnemen. Anders gezegd, is het bewustzijn bij de mensen door een “fire wall” of “energetische muur” grotendeels afgesloten van de werkelijkheid. Omdat de mensen zijn afgesloten van de werkelijkheid, hebben de mensen in hun droomtoestand onder invloed van het systeem hun eigen (valse) werkelijkheid gecreëerd. In deze onechte werkelijkheid spelen de ego’s van de mensen de rollen of functies, die het systeem van hen verwacht. Deze ego’s zijn voornamelijk met hun persoonlijk belang bezig, waarbij de grootste ego’s niet onderdoen voor de meedogenloze psychopaten. Gelukkig zitten er gaten in de door de parasiet gebouwde energetische muur. Hierdoor is het voor enkele gevoelige mensen mogelijk geweest, of zo nu en dan een glimp van de informatie op te vangen aan de andere zijde van de muur.

Deze website heeft voornamelijk twee doelen. Het eerste doel is, dat de mensen gaan inzien, dat zij onder invloed van het gemanipuleer van de parasiet hun eigen (valse) werkelijkheid hebben gecreëerd en dit krampachtig in stand proberen te houden. De mensen zijn als het ware slapende en steunen daardoor in hun onwetendheid het systeem. Dit systeem is samen met de parasiet de grootste vijand van de mensheid en alles wat leeft op aarde. Dit systeem is onderdeel van de matrix.

Het tweede doel van de website “de loonslaaf” is, om het onrecht aan de kaak te stellen, dat voornamelijk witte boorden mij met behulp van het systeem hebben aangedaan. Omdat de witte boorden zich niet alleen jegens mij talloze malen hebben misdragen, maar zich tevens (blijven) misdragen jegens vele andere onschuldige en weerloze individuen, vind ik het belangrijk dat mijn avonturen middels de website “de loonslaaf” toegankelijk worden voor een ieder die mijn artikel wil lezen. Het moedwillig kapotmaken van onschuldige individuen door narcistische en/of psychopathische witte boorden, terwijl deze witte boorden naar de buitenwereld de schone schijn ophouden, moet zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen. Het systeem zal daar geen verandering in brengen, dus zult u dat moeten doen!

Om bovenstaande twee doelen te bereiken, heb ik diverse artikelen geschreven, waarin ik het één en ander probeer uit te leggen. Deze artikelen staan onder het kopje “de matrix”. Daarbij probeer ik het anonieme en zielloze systeem een gezicht geven. Dit doe ik door mijn avonturen op deze website te plaatsen, waarbij ik personen, bedrijven en instanties bij naam en toenaam zal noemen. Deze avonturen plaats ik onder het kopje “blog” en “avonturen”.

Wanneer een kritieke massa mensen gaat zien, dat het tot op bot verrotte systeem door de parasiet wordt gebruikt om het bewustzijn van de mensen te onderdrukken, dan pas is het mogelijk het door de parasiet ontworpen systeem buiten spel te zetten. Hiermee zal tevens de door de parasiet gebouwde energetische muur vallen, zodat ieder mens de absolute werkelijkheid met zijn volle bewustzijn kan aanschouwen. Het spel van de parasiet wordt daarmee verleden tijd. Meer over het onderdrukte potentieel van de mensen, kunt u lezen in het artikel “Cogito ergo sum”.