VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE RAPPORTAGE

VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE RAPPORTAGE

Betreft

Een verzekeringsgeneeskundig onderzoek in het kader van een deskundigenoordeel.

1 Vraagstelling

Is werknemer per geschildatum 24-10-07 geschikt te achten voor het eigen werk?

2 Onderzoek

2.1  Onderzoeksactiviteiten

Cliënt werd gezien op het spreekuur d.d. 06-12-07.

De identiteit van werknemer werd vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Werknemer werd door mij geïnformeerd over het doel en de werkwijze van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

2.2  Onderzoeksgegevens

2.2.1  Dossiergegevens

Werknemer is een 37-jarige man, werkzaam als tekenaar/constructeur voor ca 38 uur per week. In dienst sinds augustus `05 bij Duinrand B.V in Zevenaar, voorafgaand 6 maanden aldaar gewerkt op detacheringsbasis. Op 24-10-2007meidde werknemer zich arbeidsongeschikt voor dit werk vanwege slechte klimaatomstandigheden op het werk, waardoor blh hoofdpijn kreeg .

Beschrijving geschil

Bedrijfsarts: geen ziekte of gebrek

Werkgever: zie arbo-arts

Werknemer: situationeel arbeidsongeschikt, kan eigen werk doen maar op een andere werkplek met ventilatie die aan de arbeidsnormen voldoet.

2.2.2  Anamnese

Arbeidsanamnese en re-integratie

Blh werkt niet, w.g heeft hem op staande voet ontslagen.

Claimklachten en ervaren belemmeringen

Blh krijgt hoofdpijn door onvoldoende ventilatie op zijn werkplek, wil daarom de werkplek verbeterd hebben, de lucht is muf, dat geeft hoofdpijn, blh kan zich niet op zijn werk concentreren, is suf.

Sociale status

Blh is alleenstaand, altijd geweest, zoekend

Persoonlijk en sociaal functioneren

Zelfverzorging: goed

Samenlevingsverband: alleenstaand, geen kinderen.

Sociale context: blh zegt geen oppervlakkige contacten te hebben, wel wat vrienden die hij midden in de nacht zou kunnen bellen. Contact met ouders en oudere zus is er.

Dagverhaal: n.v.

Herstelgedraq

Blh is hoofdpijnvrij als hij niet werkt, ergo geen herstelgedrag nodig.

2.2.3  Aanvullende informatie

Werkgever

n.v.

3 Diagnose (code)

Geen

4 Beschouwing

4.1  Overwegingen

Blh viel uit met klachten van hoofdpijn, niet ernstig van aard, die blh wijt aan de slechte ventilatieomstandigheden op kantoor. Thuis heeft hij deze klachten niet, hij heeft ze ook nooit gehad. Blh wil er geen paracetamol of een andere pijnstiller voor nemen, ook al meldt hij zich in de loop van de dag suf te voelen, het concentreren zou minder zijn door de hoofdpijn. Ongeacht de oorzaak van de hoofdpijn, is de claim van blh: ziek door hoofdpijn voor zijn eigen werk m.i niet terecht: de door blh geuite hoofdpijnklachten kunnen zeer wel bestreden worden met een eenvoudige pijnstiller, blh wil dit niet omdat hij meent dat de oorzaak aangepakt moet worden.

Desaturatie is niet aangetoond, noch waarschijnlijk: de claim dat de hoofdpijn komt door de ventilatieproblemen lijkt hierdoor ook niet reeël. Mogelijk spelen-zoals zo vaak bij hoofdpijn- psychogene factoren een rol. Blh staat hier echter niet voor open. Inmiddels is er sprake van een situatie waarbij w.g en w.n niet meer “on speaking terms” zijn.

4.2  Reactie werknemer

Blh vindt het belachelijk dat hem geadviseerd een paracetamol te nemen als hij hiermee in een door hem als slecht gekwalificeerde werksituatie moet werken.

5 Conclusie

Werknemer is per geschildatum 24-10-07 wel geschikt te achten voor het eigen werk.

6 Planning

Een advies conform de conclusie kan uitgaan,

B. Frenay van Maasdam, Verzekeringsarts