Niet organische technologie in vaccins

Voor mensen die geen moeite hebben met de taal Engels, is hieronder interessante informatie te vinden over wat er aan niet organische technologie wordt aangetroffen in vaccins door diverse wetenschappers over de gehele wereld. Het is een hele studie om alle filmpjes en gegeven informatie te verwerken, maar het is van levensbelang te doorgronden waarom de overheden wereldwijd mensen in een lockdown stoppen.

Lees verder “Niet organische technologie in vaccins”

Scène uit speelfilm: Early Warning

Een speelfilm uit 1981 met de titel “Early Warning” laat heel duidelijk zien wat er momenteel aan de hand is op aarde.

“Early Warning” kan vertaald worden als: “Vroege Waarschuwing” of “Bijtijdse Waarschuwing”.
Deze film was dan ook niets anders dan een waarschuwing voor wat in de toekomst voor de mensheid gepland stond… en nog altijd gepland staat.
De film kwam uit begin tachtiger jaren van de vorige eeuw. De toekomst in de film is VANDAAG of NU.

Lees verder “Scène uit speelfilm: Early Warning”

Wappies en Edelweiss Piraten

Begin jaren tachtig… ja, alweer van de vorige eeuw… was ik zeer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds fascineerde het mij, dat mensen bereid waren geweest elkaar massaal af te slachten en anderzijds wilde ik begrijpen hoe het zover had kunnen komen. Ik deed destijds mijn eigen onderzoek door aan mensen in mijn omgeving te vragen hoe zij de Tweede Wereldoorlog hadden beleefd. Als kind kon ik eenvoudig vragen stellen en werd mijn interesse en nieuwsgierigheid mij meestal niet kwalijk genomen.

Lees verder “Wappies en Edelweiss Piraten”

Artemisia mag niet meer worden verkocht!

Stel dat er wellicht een plant of kruid zou bestaan, dat op een of andere manier goed zou werken tegen het Wuhan coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken… Wat zou dan de rol van de overheid kunnen zijn? De overheid zou kunnen laten onderzoeken of het kruid inderdaad op enige manier zou werken tegen het coronavirus. Helaas is de werkelijkheid anders: de verkoop van dit plantje is onlangs door de overheid verboden, zonder dat de werking van dit kruid (volgens de richtlijnen van de overheid) is onderzocht!

Lees verder “Artemisia mag niet meer worden verkocht!”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11

Fragmenten van de vorige beschaving in kleur

De vorige wereldwijde beschaving (vaak aangeduid met Tartarië of Tartaria) werd na een wereldwijde genocide vanaf ongeveer het midden van de negentiende eeuw (1850) vervangen door de “huidige beschaving”. De start van de “huidige beschaving” vond voor de “landen” op aarde niet in dezelfde periode plaats. De “huidige beschaving” begon met de “industriële revolutie” in West-Europa. Blijkbaar hadden de huidige machthebbers West-Europa gekozen om zich te vestigen. Om deze reden had volgens de officiële geschiedenis het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de aarde gekoloniseerd, maar ook andere West-Europese landen, zoals Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië hadden volgens de officiële geschiedenis hun aandeel in het koloniseren van gebieden op aarde.

Lees verder ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 11″

De diepere betekenis van They Live

CLICK HERE FOR LINK TO ENGLISH VERSION

Steeds meer mensen krijgen in de gaten, dat zij van jongs af aan (op zeer geraffineerde) wijze zijn bedrogen en voorgelogen. Dit betekent, dat het wereldbeeld dat zij vanaf hun geboorte vanuit hun omgeving voorgeschoteld hebben gekregen middels conditionering (opvoeding, onderwijs en religie) en propaganda (onderwijs en media) niet strookt met de werkelijkheid. De wijze waarop deze mensen hebben geleerd de wereld te zien kan worden vergeleken met religie. Wanneer mensen in de gaten krijgen dat de wereld toch echt anders in elkaar zit en vervolgens proberen te achterhalen wat wel waar is, blijken de leugens en misleidingen om hen heen geen einde te hebben. Wanneer mensen vervolgens oplossingen gaan bedenken om de problemen op aarde het hoofd te bieden, dan lukt het de meeste mensen niet voorbij de twee grootste hindernissen te kijken:

Lees verder “De diepere betekenis van They Live”

Bedreigd door Turk in onderbroek

Dit artikel heeft als onderwerp: “onze” Nederlandse maatschappij. “Onze” maatschappij is helaas geen samenleving, maar een egocentrische teringzooi, waar een stel psychopaten de dienst uitmaken en met opzet problemen veroorzaken en deze problemen misbruiken om de passieve en naïeve massa langzaam maar zeker verder in het nauw te drijven. Dit proces van in het nauw drijven is in Nederland al vele generaties aan de gang. Waarom de massa tot op heden aan haar eigen teloorgang meewerkt, zal wellicht duidelijk worden na het aandachtig lezen van dit artikel.

Lees verder “Bedreigd door Turk in onderbroek”

De Nationale ombudsman liegt en bedriegt!

Inderdaad… de Nationale ombudsman is corrupt tot op het bot. Dat moet ook wel, want het gehele overheidsapparaat is corrupt, inclusief de rechterlijke macht!

Dit artikel is geschreven voor de mensen behorend tot het volk, die waarheid hoog in het vaandel hebben staan en bereid zijn moeite daarvoor te doen. Helaas zijn waarheid, integriteit, eerlijkheid, openheid en gerechtigdheid zeer zeldzaam in de huidige op leugens gebaseerde maatschappij. Het volk laat zich liever voorliegen en bedriegen door gladjakkers in mooie kleding met nog mooiere praatjes, zodat de mensen behorend tot het volk in de illusie verkeren niet in actie hoeven te komen om een einde te maken aan de misstanden in de maatschappij en de vernietiging van de aarde. Men laat de misstanden liever voor zich oplossen door een ander in de vorm van een autoriteit of andere organisatie, zoals men van jongs af aan middels conditionering en propaganda aangeleerd is. Hiertoe geeft men nog altijd grif aan goede doelen, om vervolgens vanuit een luie stoel de misstanden te aanschouwen, voor zover deze niet worden gecensureerd door brave en goed opgeleide loonslaven. Het eigenbelang staat bovenaan, zolang het duurt. Lees verder “De Nationale ombudsman liegt en bedriegt!”