Het “Zwarte Piet kaartspel”, slavernij en indoctrinatie.

Sinterklaas is dit jaar niet meer aan de orde en vele mensen zijn druk in de weer met de kerstdagen. Met kerst zijn de meeste mensen schijnbaar bezig met vrede op aarde, want zij weten niet beter. Van kinds af aan vierde je op school kerst en zag je dat volwassen mensen elkaar aan het einde van het jaar een gelukkig nieuwjaar toewensten. Doorgaan met het lezen van “Het “Zwarte Piet kaartspel”, slavernij en indoctrinatie.”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10

NESTEL, EPAULET en MALIËNKOLDER

De relatief recent verdwenen wereldwijde beschaving wordt in deze reeks artikelen aangeduid met “Tartaren of Tartarië”. Een correcte benoeming van deze nagenoeg compleet van de aardbol gewiste wereldwijde beschaving blijft lastig, omdat de huidige machthebbers, die zich heimelijk onder het volk hebben verborgen en zich voordoen als mensen (maar uiteindelijk geen mensen zijn), alles binnen hun macht hebben gedaan deze beschaving voorgoed uit de geschiedenisboeken te wissen. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10″

Aanslag in Seattle op 3 november?

Op het internet zijn nagenoeg alle versies van “informatie” en “waarheid” te vinden. In deze tijd van informatietechnologie zullen de mensen dan ook zelf moeten uitzoeken wat waar is en of men niet voor de zoveelste keer misleid wordt. Het bedrog, de misleiding en de daarbij behorende slavernij en uitbuiting is echter voor de massa dermate vanzelfsprekend, dat de massa zich liever bezig houdt de verkregen positie in het systeem veilig te stellen en daarmee het tot op het bot verrotte en corrupte systeem in stand te houden, dan uit de comfort zone te stappen en passende maatregelen te nemen.

Op internet worden om de haverklap aanslagen en eindtijden voorspeld door zogenaamde ingewijden, deskundigen of mensen die “inside information” hebben weten te bemachtigen. De voorspelde aanslag op Seattle is subtieler, daar deze klaarblijkelijk niet door deskundigen wordt voorspeld, maar door relatief onbekende mensen. Zo wordt al een tijd lang een aanslag voorspeld op de stad Seattle in de staat Washington in de Verenigde Staten. De reden dat deze aanslag wordt voorspeld zijn de signalen die in de reguliere media, films, series en computerspellen worden gegeven. Zo zijn de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York middels “predictive programming” voorspeld in vele films en series, waarbij de tekenfilmserie The Simpsons wellicht de kroon spant. Onderstaande afbeelding uit de serie The Simpsons is wellicht het bekendst (de datum 11 september wordt in de VS aangeduid met 9-11).

Simpsons 911

Onderstaande filmpjes van “Kochen mit Willi” op youtube laten zien dat er in de reguliere media wel heel veel signalen worden gegeven over een op handen zijnde aanslag in Seattle aankomende 3 november 2019.
Mocht deze aanslag een feit worden, dan is dit niet de schuld van bijvoorbeeld de Russen, de Noord-Koreanen, de moslims, de Turken of de Koerden, de terroristen of welke groepering dan ook. De regie over de gehele wereld is in handen door de aristocratie, die de mensheid door verdeel- en heers politiek tegen elkaar opzet om zodoende de mensheid een bepaalde richting op te sturen om daarmee absolute macht over de mensheid te verkrijgen. De aristocratie en de door hen gecreëerde zielloze systemen zijn de werkelijke oorzaak van de vele problemen in de wereld.

Laten we hopen dat het loos alarm is.

ING helpt mee contant geld uit te bannen

De huidige machthebbers, die zich heimelijk achter de door hen gecreëerde systemen hebben verborgen, zijn er op uit om zo snel mogelijk het contant geld (chartaal geld) volledig af te schaffen. Zij willen dat het volk geheel over gaat naar digitaal geld (giraal geld), omdat het volk dan nog beter gecontroleerd… én bedrogen kan worden. Doorgaan met het lezen van “ING helpt mee contant geld uit te bannen”

UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!

Dit artikel is het vervolg op het artikel: SMB van Londen: zeer slechte werkgever!

Het vorige artikel SMB van Londen: zeer slechte werkgever liet zien dat het blijkbaar voor werkgevers loont om wet- en regelgeving aan hun laars te lappen, dat in dit geval ten koste ging van de gezondheid van een (voormalige) werkneemster. Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) bleek een wassen neus te zijn en beschermt indirect zich misdragende werkgevers onder het mom van geheimhouding. Helaas blijft het daar niet bij en blijkt het UWV eveneens (wederom) een wassen neus te zijn; van dienstverlening door het UWV is in geen geval sprake! Doorgaan met het lezen van “UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!”

SMB Van Londen: zeer slechte werkgever!

Dit artikel gaat over de misdragingen van SMB Van Londen te Arnhem (SMB is de afkorting voor SchoonMaakBedrijf) en de passieve en leugenachtige houding van Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie). Het blijkt dat schoonmaakbedrijf Van Londen structureel wet- en regelgeving aan zijn laars lapt. Inspectie SZW blijkt een wassen neus te zijn, zoals verderop in dit artikel zal blijken. Doorgaan met het lezen van “SMB Van Londen: zeer slechte werkgever!”

Lang leve Europa!

In de voormalige Sovjet-Unie vond nabij de stad Tsjernobyl op 26 april 1986 een grote kernramp plaats. Bij deze kernramp kwamen door de ontploffing grote hoeveelheden radioactieve deeltjes in de lucht terecht (fall-out), die over grote delen van Europa werden verspreid. Zo werd de eerste radioactiviteit door Zweedse onderzoekers op 28 april gemeten, terwijl de autoriteiten van de Sovjet-Unie tegenover Zweden in eerste instantie ontkenden dat een kernramp had plaatsgevonden. In de gebieden rond Tsjernobyl werden grote hoeveelheden mensen geëvacueerd. In Nederland werd een tijd lang een graasverbod voor vee ingesteld en mocht net geoogste bladgroente niet verkocht worden. Doorgaan met het lezen van “Lang leve Europa!”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9

THEATERS en OPERA’S

Hoewel Italië bij uitstek het land van de prachtige oude operahuizen is, is “Palais Garnier” in Parijs zeer interessant, omdat dit wellicht het grootste en indrukwekkendste opera gebouw van Europa is, dat ook wat architectuur vandaag de dag wellicht niet geëvenaard kan worden. Volgens wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier) heeft “Palais Garnier” 1900 zitplaatsen. Waarom dit aantal wellicht belangrijk is, zal verderop blijken. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 9″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8

TRIOMFBOGEN en POORTEN

Hieronder staat de Branderburger Tor afgebeeld, met daar bovenop een beeldenpartij uitgevoerd in brons. Het is een Romeinse strijdwagen met vier paarden, ook wel een vierspan of quadriga genoemd. Het bouwwerk is gigantisch en de bronzen beelden ook! Wat vormgeving betreft wijkt de Branderburger Tor af van de vele triomfbogen, die vooral in Europa en Noord-Afrika te vinden zijn, omdat de Branderburger Tor geen bogen heeft. De bekendste triomfboog heeft één boog en is “Arc de Triomphe” in Parijs (niet afgebeeld). De meeste triomfbogen hebben drie bogen. Van de drie bogen is de middelste boog groter dan de twee buitenste bogen. Dit concept van drie toegangspoorten of doorgangen, waarbij de middelste groter is dan de twee buitenste, wordt over de gehele wereld bij oude bouwwerken teruggevonden en is wederom een bewijs van een verloren wereldwijde beschaving. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 8″