Het virus, de angst en de Nieuwe Wereldorde

Vooral in schijnbaar beschaafde westerse landen leven momenteel veel mensen in angst; zij zijn bang voor het coronavirus. Op zich is het vreemd dat deze angst pas vooral de laatste tijd in Nederland goed voelbaar wordt, daar de aarde met alles wat daarop leeft al vele jaren op weg is richting totale vernietiging. We kunnen denken aan bijvoorbeeld: Doorgaan met het lezen van “Het virus, de angst en de Nieuwe Wereldorde”

In China neemt de luchtvervuiling af t.g.v. het coronavirus

In de zeventiger- en tachtiger jaren van de vorige eeuw waren luchtvervuiling, vervuilde grond op industrieterreinen en vervuilde rivieren een groot probleem. De toenemende welvaart bracht vervuiling van het leefmilieu met zich mee. De westerse levensstijl had onder meer als nadeel, dat alsmaar grotere hoeveelheden afvalstoffen in het milieu werden gedumpt. Niet alleen werd de vuilnis per huishouden meer, maar kwamen er steeds meer auto’s en fabrieken, die vervuilde rookgassen in de lucht deponeerden. Ouderen herinneren zich wellicht nog, dat in de jaren tachtig de regen soms zo zuur kon zijn, dat deze prikte in de ogen. Doorgaan met het lezen van “In China neemt de luchtvervuiling af t.g.v. het coronavirus”

Enkele wetenswaardigheden over het coronavirus met 5G

In dit artikel komen diverse “wetenswaardigheden” aangaande het coronavirus aan bod. “Wetenswaardigheden” staat tussen aanhalingstekens vermeld, omdat het vrijwel onmogelijk is enkel absolute waarheden over het coronavirus te geven, daar de huidige wereld wordt geregeerd door leugens en bedrog. Het coronavirus in samenhang met 5G komt aan het einde van dit artikel aan bod. Doorgaan met het lezen van “Enkele wetenswaardigheden over het coronavirus met 5G”

Zeer slechte “service” van Europcar bij schade

De westerse maatschappij kent vele grote organisaties, instanties en bedrijven. Wanneer een individu problemen krijgt met een dergelijke grote en dikwijls logge instantie, dan is voor dit individu de communicatie met zo’n grote organisatie vaak een probleem. Het gebeurt dan ook te veel… en steeds meer, dat een individu onrecht wordt aangedaan. Overheidsorganisaties spannen wat dit betreft de kroon, maar ook grote bedrijven kunnen er wat van. Doorgaan met het lezen van “Zeer slechte “service” van Europcar bij schade”

Het “Zwarte Piet kaartspel”, slavernij en indoctrinatie.

Sinterklaas is dit jaar niet meer aan de orde en vele mensen zijn druk in de weer met de kerstdagen. Met kerst zijn de meeste mensen schijnbaar bezig met vrede op aarde, want zij weten niet beter. Van kinds af aan vierde je op school kerst en zag je dat volwassen mensen elkaar aan het einde van het jaar een gelukkig nieuwjaar toewensten. Doorgaan met het lezen van “Het “Zwarte Piet kaartspel”, slavernij en indoctrinatie.”

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10

NESTEL, EPAULET en MALIËNKOLDER

De relatief recent verdwenen wereldwijde beschaving wordt in deze reeks artikelen aangeduid met “Tartaren of Tartarië”. Een correcte benoeming van deze nagenoeg compleet van de aardbol gewiste wereldwijde beschaving blijft lastig, omdat de huidige machthebbers, die zich heimelijk onder het volk hebben verborgen en zich voordoen als mensen (maar uiteindelijk geen mensen zijn), alles binnen hun macht hebben gedaan deze beschaving voorgoed uit de geschiedenisboeken te wissen. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10″

Aanslag in Seattle op 3 november?

Op het internet zijn nagenoeg alle versies van “informatie” en “waarheid” te vinden. In deze tijd van informatietechnologie zullen de mensen dan ook zelf moeten uitzoeken wat waar is en of men niet voor de zoveelste keer misleid wordt. Het bedrog, de misleiding en de daarbij behorende slavernij en uitbuiting is echter voor de massa dermate vanzelfsprekend, dat de massa zich liever bezig houdt de verkregen positie in het systeem veilig te stellen en daarmee het tot op het bot verrotte en corrupte systeem in stand te houden, dan uit de comfort zone te stappen en passende maatregelen te nemen. Doorgaan met het lezen van “Aanslag in Seattle op 3 november?”

ING helpt mee contant geld uit te bannen

De huidige machthebbers, die zich heimelijk achter de door hen gecreëerde systemen hebben verborgen, zijn er op uit om zo snel mogelijk het contant geld (chartaal geld) volledig af te schaffen. Zij willen dat het volk geheel over gaat naar digitaal geld (giraal geld), omdat het volk dan nog beter gecontroleerd… én bedrogen kan worden. Doorgaan met het lezen van “ING helpt mee contant geld uit te bannen”

UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!

Dit artikel is het vervolg op het artikel: SMB van Londen: zeer slechte werkgever!

Het vorige artikel SMB van Londen: zeer slechte werkgever liet zien dat het blijkbaar voor werkgevers loont om wet- en regelgeving aan hun laars te lappen, dat in dit geval ten koste ging van de gezondheid van een (voormalige) werkneemster. Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) bleek een wassen neus te zijn en beschermt indirect zich misdragende werkgevers onder het mom van geheimhouding. Helaas blijft het daar niet bij en blijkt het UWV eveneens (wederom) een wassen neus te zijn; van dienstverlening door het UWV is in geen geval sprake! Doorgaan met het lezen van “UWV beantwoordt klachtbrief met leugens!”