Ontslag op staande voet – deel 3

Na mijn ontslag op staande voet was mijn eerste prioriteit het rond krijgen van de bewijzen. Hiermee zou ik bij de rechter kunnen aantonen dat Von Gahlen in gebreke was gebleken en mij geen blaam trof. Wanneer je slachtoffer bent van een misdrijf, dan zal de politie onderzoek gaan doen en door middel van verkregen bewijzen proberen aan te tonen wat er (werkelijk) is gebeurd. In mijn geval was volgens de wet geen sprake van een misdrijf gepleegd door Von Gahlen, hoewel ik zelf van mening ben dat de directie van Von Gahlen zijn machtspositie had misbruikt en mij had mishandeld. Mishandeling is volgens de wet een strafbaar feit. Lees verder “Ontslag op staande voet – deel 3”

Ontslag op staande voet – deel 2

We waren inmiddels een jaar verder en het was begin 2007. Helaas bleek dat Theo nog altijd niets met mijn rapportage had ondernomen ten aanzien van de werkwijze op de tekenkamer. We hadden zelfs een cursus projectmanagement gevolgd en daarvoor had Theo zonder overleg twee projectleiders op de tekenkamer aangewezen. De twee “gelukkigen” bleken de twee jongste werknemers te zijn die Theo het makkelijkst kon “aansturen”, zoals hij dat wenste. Overigens veranderde er verder voor ons niets en het bleek in de praktijk meer een administratieve benoeming te zijn. Mijn collega’s en ik rommelden nog altijd op dezelfde manier aan bij het maken van onze tekeningen. Het klinkt ongelooflijk, maar wat betreft de ventilatie was er ook nog niets verbeterd. Bij Von Gahlen heerste nu eenmaal een dictatoriaal bewind. De mensen op de machtsposities deden gewoon waar zij zin in hadden en hadden weinig tot geen inlevingsvermogen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van hun personeel. Lees verder “Ontslag op staande voet – deel 2”