De diepere betekenis van They Live

CLICK HERE FOR LINK TO ENGLISH VERSION

Steeds meer mensen krijgen in de gaten, dat zij van jongs af aan (op zeer geraffineerde) wijze zijn bedrogen en voorgelogen. Dit betekent, dat het wereldbeeld dat zij vanaf hun geboorte vanuit hun omgeving voorgeschoteld hebben gekregen middels conditionering (opvoeding, onderwijs en religie) en propaganda (onderwijs en media) niet strookt met de werkelijkheid. De wijze waarop deze mensen hebben geleerd de wereld te zien kan worden vergeleken met religie. Wanneer mensen in de gaten krijgen dat de wereld toch echt anders in elkaar zit en vervolgens proberen te achterhalen wat wel waar is, blijken de leugens en misleidingen om hen heen geen einde te hebben. Wanneer mensen vervolgens oplossingen gaan bedenken om de problemen op aarde het hoofd te bieden, dan lukt het de meeste mensen niet voorbij de twee grootste hindernissen te kijken:

Lees verder “De diepere betekenis van They Live”