De diepere betekenis van They Live

CLICK HERE FOR LINK TO ENGLISH VERSION

Steeds meer mensen krijgen in de gaten, dat zij van jongs af aan (op zeer geraffineerde) wijze zijn bedrogen en voorgelogen. Dit betekent, dat het wereldbeeld dat zij vanaf hun geboorte vanuit hun omgeving voorgeschoteld hebben gekregen middels conditionering (opvoeding, onderwijs en religie) en propaganda (onderwijs en media) niet strookt met de werkelijkheid. De wijze waarop deze mensen hebben geleerd de wereld te zien kan worden vergeleken met religie. Wanneer mensen in de gaten krijgen dat de wereld toch echt anders in elkaar zit en vervolgens proberen te achterhalen wat wel waar is, blijken de leugens en misleidingen om hen heen geen einde te hebben. Wanneer mensen vervolgens oplossingen gaan bedenken om de problemen op aarde het hoofd te bieden, dan lukt het de meeste mensen niet voorbij de twee grootste hindernissen te kijken:

De eerste hindernis is, dat de mensen denken, reageren én handelen volgens de met de paplepel ingegoten conditioneringen en propaganda, want zo hoort het. Dit heeft tot gevolg, dat dikwijls oplossingen worden aangedragen en toegepast, die niets anders zijn dan een variant (of afgeleide) die in hun huidige systeem wordt gebruikt. Deze variant haalt zelden de oorzaken (root cause) van de problemen weg. Het gevolg is dat de ware machthebbers in het zadel blijven zitten en daardoor problemen kunnen blijven veroorzaken.
We komen dan vanzelf bij de tweede hindernis: het doorzien van de wortel van alle problemen waaronder de mensheid op aarde gebukt gaat. Indien de oorzaak van alle problemen wordt doorzien, kunnen de mensen proberen de oorzaak van de problemen weg te halen. Alleen wanneer de wortel van alle problemen wordt weggehaald, kunnen de mensen op aarde werken aan een harmonieuze en waarachtige samenleving.

Sommige Hollywood speelfilms, die door de massa grif worden bekeken, laten deels zien hoe de situatie op aarde werkelijk is. Bij het aanschouwen van deze films wordt helaas niet een complete en werkelijkheidsgetrouwe weergave gegeven over de situatie op aarde, maar worden mondjesmaat puzzelstukjes aangereikt, zij het dat de ene film een groter tipje van de sluier oplicht dan de andere. Daarbij wordt de gegeven informatie meestal ook nog eens vertekend weergegeven, zodat de informatie voor de kijker nog moeilijker te herkennen is. Het grootste obstakel is echter, dat de werkelijkheid hier op aarde zo ver verwijderd is van zoals mensen van jongs af aan de wereld om hen heen zien, dat de gegeven informatie door de kijker wordt gezien als fantasie of sciencefiction. Iemand zal dan ook enkel de mondjesmaat gegeven informatie over de werkelijkheid op aarde in de Hollywood speelfilms doorzien, als deze informatie wordt herkend! Zolang de gegeven informatie niet wordt herkend, zal deze afgedaan worden als fantasie of sciencefiction.

In de B-speelfilm They Live uit 1988 wordt zeer essentiële informatie gegeven over wat werkelijk gaande is op aarde. Helaas wordt ook in deze film de gegeven informatie vertekend weergegeven, tot aan het belachelijke toe. Dit betekent, dat deze film het stempel sciencefiction en/of horror kan worden gegeven en door veel mensen als fantasie wordt beschouwd. De insiders weten wel beter…

Dit artikel heeft niet de bedoeling de gehele film te behandelen, maar enkele essentiële en opmerkelijke zaken aan te duiden, die een tipje van de sluier lichten van de “werkelijkheid” om ons heen.

De film They Live speelt zich af in de jaren tachtig in de stad Los Angeles (VS). De hoofdrolspeler is Nada, een fysiek sterke man van midden dertig. Nada is een “drifter”. Een drifter is iemand die in de VS een reizend bestaan leidt en in zijn onderhoud voorziet door op locatie (tijdelijk) werk te verrichten. Nada had voorheen tien jaar lang gewerkt in Denver en raakte daar door de crisis zijn baan kwijt. Nada betekent in het Spaans niets… Hoe typerend!
Nada doet de stad Los Angeles aan en gaat op zoek naar werk. Werk vinden blijkt lastig te zijn, want er is crisis en de beelden laten zien dat de stad aan het verpauperen is. Hij loopt rond in de stad en ziet een blinde predikant een paar mensen toespreken.

predikant spreekt publiek toe

In de scène wordt door de predikant een samenvatting gegeven van wat op aarde momenteel aan de hand is, maar waarschijnlijk zal niemand van de toehoorders hem geloven:

“They use their tongues to deceive us.
The venom of snakes is under their lips.
Their mouths are full of bitterness and curses.
And in their pass… nothing but ruins and misery
and the fear of God is not before their eyes!

They have taken the hearts and minds of our leaders.
They have recruited the rich and the powerfull.
And they have blinded us to the truth.
Our human spirit is corrupted.
Why do we whoreship greed?

Because outside the limit of our sight…
… feeding of us…
… perched on top of us…
… from birth to death, are our owners.
They have us.
They control us.
They are our masters.
Wake up.
They’re all around you.”

Toch is niet alles waar wat hij in deze scène zegt. Het klopt niet helemaal, dat de rijke en machtige mensen gerekruteerd worden. Het omgekeerde is eerder het geval: eenvoudig gezegd kun je rijk en machtig worden, indien je gerekruteerd wordt én belooft mee te werken aan de (verborgen) agenda van de heersende machtselite. Ook mensen die in onwetendheid meewerken aan het systeem, worden doorgaans goed beloond. Vooral witte boorden functies worden in de westerse wereld goed betaald. Om deze witte boorden positie te kunnen bemachtigen dient veelal een eed te worden afgelegd. Deze eed wordt niet aan het volk afgelegd.
De predikant zegt op een gegeven moment:

“Omdat buiten ons gezichtsveld…
…zich voedend van ons…
… bovenop ons…
… van geboorte tot dood, zijn onze bezitters.”

De predikant heeft het over entiteiten om ons heen, die parasiteren op de energie van mensen. Een entiteit is een bewustzijnsvorm, die niet is geïncarneerd in een stoffelijk lichaam. Mensen die niet in reïncarnatie geloven of denken te weten, dat dit niet bestaat, hebben hier reeds hun eerste hindernis gevonden, die hen belet om de werkelijkheid om hen heen te kunnen doorgronden. Zolang deze mensen het bestaan van de spirituele wereld om hen heen blijven ontkennen, zullen zij nooit de oorzaken van de vele problemen op aarde kunnen doorgronden.
Op een gegeven moment zegt de predikant:

“They are all around you.”

Deze uitspraak slaat zowel op de wereld van vlees en bloed, als op de spirituele wereld, die voor het menselijk oog van vlees en bloed onzichtbaar is. Zowel menselijke als parasitaire entiteiten kunnen in menselijke gedaantes incarneren, zonder dat het verschil aan het menselijk lichaam van vlees en bloed zichtbaar is.

tentenkamp

Nada vindt een baan op een bouwplaats. Na het werk ontmoet hij Frank, die Nada meeneemt naar een soort tentenkamp. Dit is een kamp voor de snel toenemende laagste klasse van de maatschappij. Deze mensen kunnen zich geen huis veroorloven om in te wonen en zijn iedere dag bezig met overleven. Dit kamp is georganiseerd als een gemeenschap, waar onder meer warme maaltijden worden geserveerd. Dit kamp laat tevens de teloorgang van de westerse consumptiemaatschappij zien in de vorm van afgedankte consumptiegoederen waarmee het kamp is bezaaid. Tegenwoordig zien we deze teloorgang in de schappen van de kringloopwinkels, die als paddenstoelen de grond uitvliegen. Er zijn zelfs mensen die het een soort status vinden om zoveel mogelijk bruikbare spullen naar een kringloopwinkel te brengen.

Het blijkt dat mensen in het kamp televisie kunnen kijken. De uitzendingen worden af en toe verstoord door een verzetsgroep, die reguliere kanalen door een stoorzender deels weet weg te drukken. Dit verzet is ontstaan nadat ongeveer acht maanden daarvoor een kleine groep wetenschappers bij toeval stuitten op een signaal, dat het bewustzijn van de mensheid op aarde bleek te onderdrukken. Gedurende de film worden in korte scènes delen van deze televisieuitzendingen van het verzet getoond, waarbij onderstaande bebaarde man een boodschap aan de kijker probeert over te brengen. Hieronder staan enkele citaten van deze man.

boodschap van het verzet

“Our impulses are being redirected,
We live in an artificially-induced state of consciousness that resembles sleep.”

“The poor and the under-class are growing.
Racial justice and human rights are non-existent.
They have created a repressive society and we are their unwitting accomplices.
Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness.
We have been lulled into a trance.
They have made us indifferent to ourselves, to others…
We are focused only on our own gain.
Please understand they are safe as long as they are not discovered.
That is their primary method of survival,
Keep us asleep, keep us selfiish, keep us sedated.”

“They are dismantling the sleeping middle class.
More and more people are becoming poor.
We are their cattle.
We are being bred for slavery.”

“We can not break their signal,
Our transmittor is not powerfull enough.
The signal must be shut off at the source.”

“There is a signal broadcasted every second, every day through our television sets.
Even when the set is turned off, the brain receives the input and programmes…

“They want benign indifference.
They want us drugging.
We could be pets, we could be food, but what we really are is lifestock.”

De hierboven gegeven citaten geven een treffende beschrijving van de hedendaagse westerse maatschappij, waar de mensen gedwee en slaapwandelend door het zielloze systeem worden geleefd. Mensen die geheel wakker zijn, zijn er tot op heden niet. Guru’s zijn ook niet wakker, hoewel sommige mensen spirituele ervaringen kunnen hebben. In het land der blinden is eenoog koning.
Wel zijn er mensen, die door hebben dat zij slapende zijn en proberen wakker te worden. Het proces van wakker worden betekent, dat iemand zijn of haar onderdrukte bewustzijn volledig tot bewustzijn probeert te laten komen. Enkel een volledig bewust mens kan zijn gehele potentieel benutten, dat hij vanaf zijn incarnatie bij de conceptie als een zaadje bij zich draagt. Dit is geen eenvoudige opgave, want de parasieten doen er alles aan de bevolking op aarde slapende te houden, zodat het zaadje niet tot bloei kan komen en niet verder komt dan een stekje in een broeikas. Het bewustzijn bij de mensen op aarde is als het ware ommuurd met een firewall. Wanneer Pink Floyd zingt over “The Wall”, dan hebben ze het over de muur, die het collectieve bewustzijn bij de mensen op aarde onderdrukt.

Omdat de mensen als het ware kleine kinderen in volwassen lichamen zijn, zijn ze zeer makkelijk te manipuleren door de werkelijke machthebbers. De mensen op aarde kunnen eveneens worden vergeleken met dieren op een boerderij, waarbij de machtselite de boer is. Het boek Animal Farm, geschreven door George Orwell, geeft een treffende gelijkenis van de situatie van de mensen op aarde. De machtselite is afhankelijk van de dociele, makke en bange mensen, net als dat de boer afhankelijk is van de dieren op de boerderij, zij het dat we op aarde met een stel kwaadaardige boeren te maken hebben en de boeren zich niet laten herkennen.

Nada ondekt al snel dat naast het kamp een eenvoudige kerk staat, die voor vreemde zaken wordt gebruikt. Zo blijkt een hulpverlener van het kamp op rare tijden naar deze kerk te gaan, zoals midden in de nacht. Nada gaat een keer op onderzoek uit en ondekt dat in de kerk een soort laboratorium is en dat de kerkmuziek en bijbehorend gezang afkomstig is van een muziekinstallatie, zodat de buitenwereld op het verkeerde been wordt gezet. Tevens hoort hij in een nabij gelegen ruimte mensen overleggen en ontdekt hij bij toeval een geheime bergruimte met dichtgeplakte kartonnen dozen. Wat er in de dozen zit, is op dit moment onduidelijk.

Nada loopt naar de kerk

Nada wordt tijdens zijn stiekeme bezoek aan de kerk betrapt door de blinde predikant. De predikant wil weten wie Nada is en omdat hij blind is, doet hij dit door met zijn handente voelen. Hij betast eerst het gezicht van Nada en vervolgens onderzoekt hij Nada’s handen. De predikant concludeert dat Nada een arbeider is.

de predikant bekijkt de handen van Nada

De dialoog tussen de predikant en Nada gaat als volgt:

Predikant: “Let me touch your face… now your hands… you are a working man!”
Nada: “Yes sir.“
Pedikant: “Here… it’s the revolution. Let me show you.”
Nada: “I got to be going… may be some other time.”
Predikant: “This world may have blinded me, but the Lord has let me see. You will be back… you will be back!”

De predikant weet blijkbaar na het korte onderzoek dat Nada te vertrouwen is. Deze scène heeft als boodschap, dat de meeste mensen behorend tot de arbeidersklasse wel te vertrouwen zijn. Daarentegen zijn de meeste mensen op machtsposities niet te vertrouwen, zoals het verdere verloop van de film zal laten zien! Mensen op machtsposities doen geen echt werk, maar zijn er voornamelijk om de massa te controleren en te manipuleren. Bovendien zullen zij er alles aan doen hun riant betaalde posities te beschermen, zodat deze mensen per definitie corrupt zijn. Indien deze witte boorden in situaties verzeild raken waarbij zij getuige zijn van vieze zaakjes of hieraan mee moeten doen, dan zullen zij vrijwel altijd hun mond houden en/of hun opdrachten uitvoeren, omdat zij anders hun inkomsten kwijtraken en/of hun beroep niet meer mogen uitoefenen.

Frank vraagt aan Nada wat er te zien is

Nada is nieuwsgierig geworden welke activiteiten daadwerkelijk in de kerk plaatsvinden en leent een verrekijker om de boel in de gaten te houden. Frank is benieuwd wat Nada ziet en vraagt wat Nada in de gaten houdt. Nada legt uit dat de kerk niet als kerk wordt gebruikt, maar dat er vreemde activiteiten plaatsvinden en dat Gilbert (een hulpverlener in het kamp) daar ook bij betrokken is. Onderstaand gesprek volgt:

Frank: “Leave it alone man. It’s not my busyness and it’s not yours.”
Nada: “Yeah, but our boy Gilbert is in there helping.”
Frank: “I got a job now and I plan on keeping it. I’m walking a white line all the time, I no bother nobody, nobody bothers me. You better start doing the same.”
Nada: “White line is in the middle of the road. It’s the worst place to drive.”

Uit bovenstaande scène zijn vier belangrijke mededelingen te halen, die typerend zijn voor de mentaliteit van de mensen in de westerse maatschappij. Deze mentaliteit is vooral van toepassing op de beroepsbevolking, die een baan (positie) heeft in het systeem en deze wil behouden:

1 – ONTKENNING
Ten eerste doet Frank aan ontkenning. Hoewel hij van Nada hoort dat er iets niet pluis is, wil hij er niets mee te maken hebben.
Veruit de meeste mensen in de westerse maatschappij doen aan ontkenning van wantoestanden door actief te ontkennen, te negeren of de andere kant op te kijken. Als argument wordt meestal gegeven: “Ik kan er toch niets aan doen” en “Zo werkt het nu eenmaal.”

2 – BAAN BEHOUD
Hoewel Frank hoort dat Gilbert uit het kamp ook betrokken is bij deze dubieuze activiteiten in de kerk, begint Frank over zijn baan te praten en geeft aan dat hij zijn baan wil behouden. Hij denkt zijn baan te kunnen behouden door zich niet met andere zaken te bemoeien. Helaas is baanbehoud veelal de hoogste prioriteit bij de beroepsbevolking in de westerse cultuur.
Dit egocentrische gedrag heeft tot gevolg dat in de westerse maatschappij geen sprake is van saamhorigheid. Een veel gegeven argument bij mensen behorend tot de beroepsbevolking is: “Ik doe slechts mijn werk.”

3 – BEMOEIENIS
Omdat Frank niet betrokken wil raken bij de door Nada opgemerkte dubueuze praktijken, adviseert hij Nada zich niet met de zaken te bemoeien. Door het geven van zijn “adviezen” hoopt Frank, dat de mensen om hen heen zich gedragen zoals het hoort en zich geen problemen op de hals halen, zodat Frank de wereld om hem heen ziet zoals hij deze wil zien en niet gedwongen wordt in actie te komen.
De westerse mensen houden elkaar in het gareel, zodat de mensen zich gedragen “zoals het hoort”. In het geval van wantoestanden vinden zij, dat het een zaak is voor de daaroor bevoegde autoriteiten, terwijl juist deze autoriteiten corrupt zijn tot op het bot en heimelijk de verborgen agenda van de machtselite dienen.

4 – DESASTREUS VOOR DE MAATSCHAPPIJ
Frank vertelt Nada, dat zijn baanbehoud al moeilijk genoeg voor hem is en dat hij hierbij over een dunne witte lijn loopt. Nada geeft als antwoord hierop, dat deze witte lijn in het midden van de weg is en dat dit de slechtste plek is om te rijden.
De westerse mens wordt opzettelijk door het systeem van jongs af aan in een rat race gehouden, zodat de meeste mensen dagelijks bezig zijn met overleven, carrière en/of druk zijn met niets. Het is begrijpelijk dat zij zich niet meer drukte en/of ellende op de hals willen halen, maar een dergelijke egocentrische instelling zal juist de teloorgang van de westerse maatschappij tot het gevolg hebben, omdat de machtselite gestaag de geplande agendapunten doorvoert.

De activiteiten in de kerk schijnen ontdekt te zijn door de autoriteiten, zodat op een gegeven moment de kerk met laboratorium wordt opgeruimd door de politie. Ook het kamp wordt hardhandig door de politie geruimd. De volgende dag besluit Nada een kijkje te nemen in de getroffen kerk. Hoewel de kerk van binnen is geplunderd, vindt Nada in de verborgen ruimte de dichtgeplakte kartonnen dozen, waarvan hij niet weet wat er in zit. Hij neemt stiekem een kartonnen doos mee. Ergens achteraf in de stad maakt hij de doos open en ziet dat dat deze vol zit met zonnebrillen. Hij haalt er één zonnebril uit voor zichzelf en verstopt de doos met zonnebrillen tussen het vuilnis. Nadat hij weer in de stad tussen de mensen loopt, zet hij voor het eerst de zonebril op. Hij schrikt, omdat hij het geen gewone zonnebril blijkt te zijn. De bril blijkt de kleuren uit het beeld te halen, zodat alles in grijstinten wordt weergegeven.

Nada met zonnebril

Wanneer hij door de zonnebril de stad om zich heen bekijkt, dan blijkt de bril niet alleen de omgeving in zwart wit weer te geven, maar ziet hij duidelijke korte teksten om zich heen, die zonder bril niet te zien zijn. Deze teksten zijn te vinden op bijvoorbeeld reclameborden en in tijdschriften. Enkele van deze teksten zijn:

OBEY (gehoorzamen)
WORK 8 HOURS, SLEEP 8 HOURS, PLAY 8 HOURS
CONFORM
STAY ASLEEP
CONSUME
MARRY AND REPRODUCE
WATCH TV
SUBMIT (onderwerpen)

Nada ziet de stad zoals deze werkelijk is

Nada loopt langs een kiosk op straat waar tijdschriften aangeboden worden. Nada ziet dat bij de tijdschriften de normale afbeeldingen en teksten zijn vervangen door dezelfde soort teksten, die hij even daarvoor ook in grijstinten zag.

tijdschrift
tijdschrift

De man van de koisk vraagt Nada het tijdschrift dat hij inziet te kopen of het tijdschrift terug in het schap te leggen. De man heeft geld in zijn hand. Nada ziet op het geld de tekst staan: “This is your god.” Daar blijft het niet bij.
Het blijkt dat sommige mensen geen mensen blijken te zijn, maar wat anders. Met de zonnebril op zien deze wezens er in ieder geval monsterlijk uit.

geld
brutale man

In een paar ogenschijnijke weinig zeggende korte scènes wordt de kijker subtiel getoond wat voor een wezens deze monsterlijke “mensen” zijn. Het eerste monster dat door Nada wordt opgemerkt, een ogenschijnlijk nette oudere man in pak, is er niet van gediend dat Nada vol verbazing naar hem staart. De man laat dit ongegeneerd en op brutale toon weten.
In andere korte scènes wordt getoond waarmee deze monsters zich zoal bezig houden in het dagelijks leven. Een voorbeeld van een dergelijke scène is, waar een vrouwelijk monster haar gigantische hoeveelheid inkopen aan het inladen is in haar auto. Zij wordt hierbij bijgestaan door twee mensen. Deze twee mensen zijn waarschijnlijk bij het vrouwelijk monster in dienst en helpen haar stilzwijgend en gedwee.

inkopen inladen

Bij een andere scène vindt in een winkel een gesprek tussen twee mannen plaats, waarvan de één een monster is en de ander een mens. Onderstaande korte dialoog wordt getoond:

Man: I’m so depressed. What do I do?
Monster: Go for it, man.
Man: That’s easy for you to say, you got the promotion.

What do I do?

De boodschap in deze scène wordt door veel mensen gemist, omdat deze enkel te begrijpen is, als je weet wat de boodschap is. De boodschap is, dat de monsters makkelijker carrière kunnen maken en promotie krijgen dan menselijke mensen. Dit is helaas helemaal waar en één van de redenen dat corruptie hoogtij viert in de hedendaagse westerse maatschappij; de machtsposities worden eerder toegewezen aan monsterlijke mensen dan aan menselijke mensen. Dat dit keer op keer gebeurt heeft meerdere redenen. Een van de redenen is, dat vele managers zelf een monster zijn en liever volgzame en “flexibele” ondergeschikten onder zich hebben, dan integere en standvastige mensen. Dit geldt eveneens voor het politiekorps in Nederland, waar de integere en “niet flexibele” (niet standvastige) mensen voor de hogere functies niet worden toegelaten. In de serie artikelen Psychologische tests is hier meer over te lezen.

In de film krijgen de monsters door, dat Nada deze “mensen” als monsters kan zien. De monsters blijken allemaal in het bezit te zijn van een duur horloge, waarmee zij in verbinding staan met een soort commandocentrum. Als een soort zombies gaan ze tegelijkertijd massaal het signalement van Nada aan het commandocentrum doorgeven, met de mededeling dat Nada ze kan zien.

in contact met commandocentrum

Deze scène met horloges licht wederom een tipje van de sluier op over wat voor een wezens deze monsters zijn. Wanneer het mensen zouden zijn geweest, dan zouden ze hebben samengewerkt en begrepen hebben dat het voldoende was geweest, indien één van hen het signalement van Nada had doorgegeven aan het commandocentrum. Mensen hadden dit onderling gecommuniceerd, maar daarentegen blijken de monsters niet primair met elkaar te communiceren, maar met het commandocentrum. Daarbij gedragen ze zich als zielloze zombies, die volgens een gegeven (computer)programma reageren op een bepaalde situatie.
Deze scène licht tevens een tipje van de sluier waarom de monsterlijke man wel promotie had weten te maken en het de menselijke man maar niet lukte om zijn fel begeerde promotie te krijgen. Blijkbaar is er iets waarmee deze monsters worden gestuurd, zodat hun gedachten en bijbehorende handelingen niet geheel van zichzelf zijn.

Nada slaat vervolgens op de vlucht, maar wordt gevonden door twee agenten, die hem mee willen nemen. Nada ziet dat de twee agenten ook monsters zijn, maar weet toch te ontsnappen, waarbij hij de agenten doodschiet. Hij neemt enkele wapens mee uit de auto van de agenten en besluit een bankgebouw binnen te gaan en diverse monsters dood te schieten. Nada slaat wederom op de vlucht, terwijl hij in de gehele stad wordt gezocht.
Uiteindelijk bezoekt hij stiekem Frank op de bouwplaats. Frank wil niets met hem te maken hebben, omdat Frank niet begrijpt waarom Nada een massamoordenaar is geworden. Nada begeeft zich vervolgens naar de plaats waar hij de zonnebrillen had verstopt. Het blijkt dat Frank hem had gevolgd en Nada van een afstand zijn salaris toewerpt in de vorm van een stapeltje bankbiljetten. Nada doet snel even zijn zonnebril op om te kijken of Frank een moster is en Frank blijkt een echt mens te zijn. Vervolgens wil Nada dat Frank ook de zonnebril opzet…

Frank weigert de zonnebril op te zetten en dit resulteert in een zeer lange vechtpartij in de steeg tussen Nada en Frank. De vechtpartij duurt meer dan vijf minuten en staat symbool voor meerdere kwesties.

vechtpartij

Ten eerste blijkt het vrijwel een onmogelijke zaak om een slapend iemand te overtuigen de wereld te aanschouwen zoals deze werkelijk is. In werkelijkheid hebben de mensen geen hulpmiddelen tot hun beschikking, zoals een speciale zonnebril.
Ten tweede staat dit gevecht symbool voor de verdeeldheid en onderlinge strijd tussen mensen onderling, terwijl de vijand niet menselijk is. Het maakt niet uit tot welk ras je behoort of welk geloof iemand aanhangt, want tenslotte zijn we allemaal mensen. De monsters maken gebruik van het verschil in ras en religie om de mensen met elkaar te laten vechten.
Ten derde zal het een zeer lange en heftige strijd zijn om sommige mensen uiteindelijk de wereld om hen heen te laten zien, zoals deze werkelijk is.

Aan het einde van de vechtscène krijgt Nada het voor elkaar dat Frank door de zonnebril kijkt en de wereld om hem heen ziet zoals deze werkelijk is. Frank sluit zich aan bij Nada en ze duiken samen onder in een hotel. Bij toeval komen ze daar Gilbert tegen (van de activiteiten in de kerk), die aangeeft dat die avond een bijeenkomst van het verzet is. Gilbert nodigt Nada en Frank uit daarbij aanwezig te zijn.
Die avond gaan Nada en Frank naar de bijeenkomst van het verzet, waar aan de buitenzijde een ruige man met baard de wacht houdt. Ook dit is wederom een signaal dat men zich niet moet laten misleiden door de buitenkant. Het trapportaal met toegangsdeur zijn ook interessant, maar daarover later meer.

toegangsdeur bijeenkomst verzet

Wanneer Nada en Frank de zaal betreden waar de mensen van het verzet zich hebben verzameld, ziet het er chaotisch en ongeorganiseerd uit. Bovendien blijkt de opkomst lager te zijn, dan men had gehoopt. De mensen hebben in plaats van zonnebrillen nu lenzen tot hun beschikking, die geen nadelinge bijwerkingen hebben.

Men probeert uit te vinden vanaf welk punt het signaal wordt uitgezonden, dat het (collectieve) bewustzijn van de mensen onderdrukt. Men komt tot de conclusie, dat dit signaal op het dak van het televisiestation Channel 54 zou moeten staan. Voordat men plannen kan maken om deze zender onschadelijk te maken, wordt de bijeenkomst met veel geweld en bloedvergieten beëindigd door de politie. Bij de inval worden veel mensen doodgeschoten, maar Nada en Frank weten te ontkomen met zware vuurwapens.
Tijdens het vluchten weet Frank per toeval een op de monsters buit gemaakt horloge te activeren, zodat schijnbaar uit het niets een soort energetische poort in het wegdek ontstaat. Om de politie te ontvluchten springen ze in dit gat en komen uit in een ondergronds gangencomplex. In dit gangencomplex zien ze onder meer wegwijzers en borden met boodschappen in twee talen: in het Engels en in een onbekende taal. De vreemde tekens van de onbekende taal zijn een duidelijke hint voor de kijker, dat de monsters niet op de aarde horen en ergens anders vandaan komen.

ondergronds gangencomplex

Nada en Frank gaan af op het geluid van stemmen en auplaus, dat een feestelijke bijeenkomst blijkt te zijn. Het blijkt een bijeenkomst te zijn van de heersende machtselite op aarde. De leiders zijn monsters, maar er blijken ook mensen tussen te zitten. Nada en Frank kunnen gewoon naar binnen lopen en verbergen hun vuurwapens onder hun kleding.

Nada en Frank lopen naar binnen

Vervolgens komt wellicht de belangrijkste scène van de gehele film aan bod, waaruit blijkt dat deze film cruciale informatie geeft over de “werkelijkheid” waarin de mensen op aarde leven. De zaal is het belangrijkste onderwerp van deze scène, waarin monsters en (corrupte) mensen aan tafels zitten en door een monster worden toegesproken. Nadat Nada en Frank de zaal zijn binnengelopen, wordt de prachtige zaal uitdrukkelijk getoond aan de kijker, terwijl dat voor het verloop van de film totaal niet nodig is.
Nadat Nada en Frank door de reeds open staande deuren naar binnen zijn gegaan, wordt de nadruk op de zaal gelegd. Dit wordt gedaan, zoals men dat in documentaires over oude gebouwen zou doen. De kijker ziet op een gegeven moment alleen het plafond van de zaal en vervolgens richt de camera zich langzaam naar beneden waar de mensen zitten, zodat de kijker goed de pracht en praal van de zaal tot zich kan nemen. Het plafond is zelfs versierd met ornamenten en beschilderd met afbeeldingen, zoals dat bij paleizen en herenhuizen uit vroeger tijden ook gedaan werd. Het tonen van de zaal duurt ongeveer negen seconden! Onderstaande twee afbeeldingen uit de scène spreken voor zichzelf.

plafond van de zaal
zaal met mensen en monsters

Waarom laat men de kijker nadrukkelijk deze prachtige en weelderige zaal zien? Het is een zaal in de typische architectuur van de vorige beschaving, die wereldwijd is doodgezwegen door de ware machtselite. In plaats daarvoor heeft de mensheid vrijwel over de gehele aardbol een geschiedenis voorgeschoteld gekregen, die bestaat uit leugens. Deze vorige beschaving was eveneens wereldwijd, zodat de kenmerkende bouwwerken nog altijd over de gehele wereld te vinden zijn, ook al is zeer veel gesloopt en vernietigd in opdracht van de monsters. Oorlogen en bombardementen waren een goede methode om deze pracht en praal te slopen. Daarnaast werden deze bouwwerken veelal opzettelijk verwaarloosd, zodat na verloop van tijd aan het volk verkocht kon worden, dat slopen goedkoper was dan renoveren en/of restaureren.

De huidige “beschaving” is ongeveer begonnen rond 1850, afhankelijk van welk gebied op aarde je in beschouwing neemt. Voor 1850 was de bevolking van de vorige beschaving grotendeels over de gehele wereld uitgeroeid. Het is dus de grote vraag hoe de werkelijke geschiedenis is en het is aan de mensen zelf om dit uit te zoeken. De meeste mensen zullen dit zo ongeloofwaardig vinden, dat zij er niet voor open staan deze mogelijkheid met open geest te onderzoeken. Deze mensen vinden het blijkbaar normaal dat wereldwijd prachtige bouwwerken in dezelfde architectuur te vinden zijn, terwijl deze in enkele decennia met zeer beperkte middelen zouden zijn gebouwd en de meerderheid van de bevolking bezig was met overleven of oorlog voeren. In deze tijd zou tevens sprake zijn van slavernij, kinderarbeid, arren moede, honger en het uitbuiten van mensen in gekoloniseerde gebieden op aarde. Meer over deze vorige beschaving is te vinden onder het kopje Tartaria.

De zaal die uitgebreid wordt gefilmd bestaat echt. Het is de Crystal Ballroom van het Millennium Biltmore Hotel in Los Angeles. Dit gebouw is heeft ook aan de buitenzijde de typische architectuur van de vorige beschaving. Volgens wikipedia zou het hotel in 1923 zijn geopend. Als dat waar zou zijn, dan zouden uitgebreid duidelijke foto’s van de bouw te vinden moeten zijn, maar dat is bij bouwwerken van de vorige beschaving vrijwel altijd een probleem, evenals het ontbreken van bouwtekeningen. Natuurlijk zijn her en der vervalste foto’s en vervalste bouwtekeningen te vinden. Deze oude gebouwen zijn bovendien op sommige gebieden kwalitatief zo goed gebouwd, dat dit met de huidige materialen en technieken niet geëvenaard kan worden. Hieronder staat een afbeelding van de buitenzijde van het gebouw. In de film is de toegangsdeur naar de bijeenkomst van het verzet ook van de vorige beschaving, evenals het bankgebouw waar Nada begint te schieten.

Nada en Frank ontmoeten in de zaal een man die zij kennen uit het tentenkamp. De man blijkt een mens te zijn, maar heeft zich blijkbaar voor macht en rijkdom laten omkopen om zichzelf uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden. De man verkeert in de veronderstelling, dat Nada en Frank zich ook bij de alliantie (zo wordt dat genoemd) hebben aangesloten. Vervolgens krijgen Nada en Frank een rondleiding in het complex.

Bij de rondleiding komen ze langs een soort reisstation, die voor reizen door het universum wordt gebruikt. In deze scène zijn twee mannen in net pak te zien, die achtereenvolgens naar een andere planeet worden gebeamd. Ook valt uit deze scène te op te maken, dat de zich als mensen voordoende monsters van Andromeda afkomstig zijn. De belangrijkste boodschap van deze scène is, dat de ware machthebbers geavanceerde technologie tot hun beschikking hebben, die voor de menselijke bevolking op aarde onbekend is. Indien mensen dit kunnen begrijpen, dan is wellicht ook te begrijpen dat de gehele industriële revolutie een door de ware machthebbers gestuurde technologische ontwikkeling is. De technologie heeft tot doel om de menselijke bevolking over de gehele wereld zo afhankelijk mogelijk te maken van de machtselite. De technologie van de vorige beschaving was erop gericht de mensen onafhankelijk te maken en te dienen. Deze technologie wordt voor de mensen verborgen gehouden.

een reiziger vertrekt

Bij de rondleiding komen ze ook bij de studio’s van het televisiestation Cable 54. Vanaf daar begint een schietpartij met bewakers, omdat Nada en Frank de installatie willen ontmantelen, die het collectieve bewustzijn op aarde onderdrukt. Na een tocht met veel schoten en slachtoffers komt Nada op het dak van het kantoorgebouwgebouw. Uiteindelijk schiet hij de installatie kapot, dat met veel vuurwerk gepaard gaat.

ontploffing op het gebouw van Cable 54

Nadat de installatie buiten werking is gesteld, kunnen de mensen de wereld om hen heen zien zoals deze werkelijk is. Dit betekent dat de monsters als zodanig worden herkend, zonder dat een speciale zonnebril of lenzen nodig zijn. De filmbeelden zijn dan ook vanaf dit moment in kleur (en niet in grijstinten), terwijl de monsters ook in kleur worden weergegeven. Dit betekent, dat de mensen die naar de uitzending van Cable 54 kijken de monsters achter de menselijke gedaantes kunnen zien. De monsters zelf blijken dit niet in de gaten te hebben.

de betovering is verbroken

NABESCHOUWING
Zijn er werkelijk buitenaardse monsters op aarde, die zich voordoen als mensen? Als we kijken wat er gaande is op aarde, dan kan dat niet het werk van mensen zijn, maar moet dat het werk zijn van monsters. Er zijn dus inderdaad buitenaardse entiteiten op aarde, die hier op aarde aan het parasiteren zijn. Het gehele westerse systeem parasiteert op de aarde en alles wat daarop leeft, inclusief de energie van mensen en dieren.

De parasiet heeft de aarde met daarop de mensen ziek gemaakt. Het is een heel geraffineerd “spel”, dat zeer moeilijk te doorzien is. Zieke mensen en mensen die bezig zijn om te overleven of druk zijn met carrière, zullen dit bedog niet gaan doorzien. Zij hebben immers andere zaken aan hun hoofd. De hoog sensitieve én intelligente mensen hebben wel de kans om het bedrog te gaan doorzien, mits zij zich maar niet gek hebben laten maken door hun omgeving. Om deze hoog sensitieve mensen vroegtijdig uit te schakelen, heeft de machtselite een systeem ontworpen, waarbij van jongs af aan de kinderen die goed kunnen leren met trots worden uitgeselecteerd. Deze kinderen zijn zogenaamd “intelligent” en kunnen dus goed leren. Deze kinderen worden van jongs af aan klaargestoomd om op latere leeftijd een mooie positie te kunnen innemen in het tot op het bot verotte en zielloze systeem, dat zeer hiërarchisch is opgezet.
Goed kunnen leren betekent, dat de door de machtselite gegeven versie van de werkelijkheid door de leerling of student als zoete koek wordt geslikt. Een leerling mag enkel kritisch zijn binnen de gegeven kaders. Dit leren lukt het beste, indien het bewustzijn van de mensen wordt uitgeschakeld en de mensen zich laten programmeren alsof zij een computer zouden zijn. Overigens worden mensen altijd middels de op dat moment geldende tijds- en cultuurgeest geconditioneerd en gedragen zich “zoals het hoort”, zonder dat zij vaak weten waarom.
Succesvolle mensen in het westerse systeem zijn inderdaad te vergelijken met kunstmatige intelligentie. Dit betekent, dat goed geconditioneerde mensen voorspelbaar zijn in hun gedrag en dat is wat de machtselite wil: voorspelbare mensen. Daarbij zal een succesvol geconditioneerd persoon veelal een goed betaalde positie in het systeem bemachtigen en er alles aan doen zijn riante posite te behouden, inclusief actief of passief meedoen aan leugens en bedrog.

Zijn de monsters te herkennen? De monsters zijn moeijk te herkennen, maar het is inderdaad mogelijk! Het zijn de geboren psychopaten…

Het probleem met het herkennen van psychopaten is, dat deze over het algemeen volgens de westerse maatstaven erg intelligent zijn. Psychopaten zijn dus goed te conditioneren en zijn om die reden oververtegenwoordigd in machtsposities van de westerse maatschappij. Psychopaten kunnen zich zeer charmant voordoen en prachtige praatjes hebben, maar het is allemaal buitenkant. Tevens worden psychopaten niet gehinderd door emoties, zodat zij door de meeste mensen als zeer deskundig en intelligent worden gezien. Psychopaten hebben geen “pit”. Omdat de pit simpelweg ontbreekt, kan deze ook niet tot ontwikkeling komen! Psychopaten zijn dus niet ziek, maar zo horen hier gewoon niet!

Het meest voorkomende probleem met geboren psychopaten is, dat zij teren op de tijd en energie van andere mensen. Een psychopaat zal zich dus nooit met passie een ambacht eigen maken, iets dat mensen wel in zich hebben. Mensen kunnen afgezonderd van anderen met een hobby bezig zijn. Een psychopaat zal dat nooit doen, omdat de psychopaat een parasiet is, die nou eenmaal slachtoffers nodig heeft. Een psychopaat zou wel goed kunnen worden in een niet te complexe sport, waarbij de omgeving of het publiek de sporter als een godheid of ster ziet en behandelt.
Een psychopaat richt veelal schade aan zijn omgeving aan, mede doordat de psychopaat enkel met zijn eigen belang bezig is en zichzelf fantastisch vindt. Op youtube zijn diverse kanalen die gaan over het gedrag en herkennen van psychopaten en narcisten.

Om terug te komen op de vraag of een psychopaat te herkennen is… zal dit enkel meteen mogelijk zijn, indien de mensheid op aarde ontwaakt is. Ontwaken betekent, dat het zaadje of de pit tot bloei is gekomen en daarbij ook de spirituele zintuigen zijn ontwikkeld. Als men bijvoorbeeld duidelijk aura’s zou kunnen zien, dan zou een psychopaat meteen worden herkend aan de kleuren in zijn aura. Helaas wordt veelal een psychopaat herkend aan zijn daden en dan is meestal het kwaad geschied.

Veruit de meeste psychopaten weten zelf niet dat zij hier niet op aarde thuis horen. Psychopaten incarneren gewoon tussen de bevolking. Enkel de hoge adel of koninklijke bloedlijnen weten wie ze werkelijk zijn. Hun DNA is beter geschikt voor een psychopaat om in te incarneren. Psychopaten kunnen dus gewoon met mensen een relatie hebben, zolang de menselijke wederhelft zich laat gebruiken door de psychopaat.

Zolang de mensheid op aarde niet doorziet dat de psychopaten aan de macht zijn, zullen de vaccinaties tegen het virus vroeg of laat worden opgedrongen. Welke technologie zal middels een vaccinatie bij de gewillige mensen worden ingespoten?

mensen hebben dus relaties met monsters
het Millennium Biltmore Hotel is een geliefde locatie voor films
They Live is gratis te zien op Bitchute

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s