Enkele wetenswaardigheden over het coronavirus met 5G

In dit artikel komen diverse “wetenswaardigheden” aangaande het coronavirus aan bod. “Wetenswaardigheden” staat tussen aanhalingstekens vermeld, omdat het vrijwel onmogelijk is enkel absolute waarheden over het coronavirus te geven, daar de huidige wereld wordt geregeerd door leugens en bedrog. Het coronavirus in samenhang met 5G komt aan het einde van dit artikel aan bod.

De werkelijke machthebbers op aarde bevinden zich achter de schermen en sturen de mensheid middels technologische ontwikkelingen naar één centrale macht, die uiteindelijk volledig het leven van de mensen zal moeten bepalen. De technologische ontwikkelingen zijn dan ook niet toevallig, net zoals vele gebeurtenissen op het wereldtoneel niet toevallig zijn, maar lopen volgens een planning van de werkelijke machthebbers. Het doel van deze machthebbers zal zijn, dat uiteindelijk de mensen op aarde volledig afhankelijk zullen zijn van technologie, die centraal wordt gestuurd (en misbruikt) door de werkelijke machthebbers. Centralisatie, globalisering en overnames zijn hierbij aan de orde van de dag, terwijl diverse ontwakende mensen juist decentralisatie nastreven en lokaal hun zaakjes op orde proberen te krijgen, binnen de door de machthebbers gegeven (zeer beperkte) mogelijkheden.

Het coronavirus is een variant van de coronavirussen. De huidige variant is voor het eerst eind 2019 ontdekt in de Chinese stad Wuhan en derhalve ook het Wuhan-virus wordt genoemd, maar wordt ook aangeduid met 2019-nCoV of SARS-CoV-2. Wat betreft symptomen lijkt het coronavirus in de beginfase op een griepvirus met aandoeningen aan de luchtwegen. In een ver gevorderd stadium schijnen vitale lichaamsfuncties te kunnen uitvallen. Zo kunnen bijvoorbeeld de nieren uitvallen of kan de patiënt komen te overlijden aan bloedvergiftiging. Het coronavirus dankt zijn naam aan een kroon, omdat het wat betreft vorm hierop lijkt.

WERELDWIJDE PANDEMIËN
Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. De geschiedenis laat meer pandemiën zien. Hoewel de hieronder gegeven data van de pandemiën uit 1720 en 1820 dubieus zijn, is het toch interessant onderstaand lijstje te bekijken. Men hoeft niet geniaal te zijn om te zien dat in het verleden met tussenpozen van honderd jaar een wereldwijde pandemie was uitgebroken. Wat zal het coronavirus doen?

1720 – Grote plaag van Marseille (builenpest)
1820 – Cholera pandemie
1920 – Spaanse griep
2020 – Coronavirus

De werkelijke machthebbers gaan bij het uitvoeren van hun plannen volgens een planning te werk en laten daarbij op diverse manieren aan het volk zien wat de toekomst volgens hen gaat brengen. Dit “predictive programming” wordt vooral gedaan in fims en series voor televisie. Een bekende serie is de tekenfilmanimatie The Simpsons.
Hieronder staan twee korte filmpjes van The Simpsons. In het ene korte filmpje is te zien, dat machthebbers zich hebben verzameld in het Vrijheidsbeeld in New York en beraden om een nepcrisis (phony-crisis) te bedenken. In het andere filmpje wordt vanuit Japan (dus geen China) een virus verspreid naar de Verenigde Staten.

https://www.naturalnews.com/2020-02-15-old-simpsons-episodes-predict-novel-coronavirus-outbreak.html

KUNSTMATIG VIRUS
Het coronavirus is in een laboratorium ontwikkeld door gebruik te maken van een bestaand virus en dit bestaande virus genetisch te manipuleren. Dit genetisch manipuleren is in het geval van het coronavirus gebeurd met een vrij in de handel verkrijgbaar hulpmiddel (pShuttle), dat een “handtekening” achter laat bij het eindproduct (het coronavirus). Het coronavirus schijnt vanuit een laboratorium uit de Verenigde Staten in een laboratorium in Wuhan terecht te zijn gekomen. In Wuhan is het coronavirus (waarschijnlijk opzettelijk of per ongeluk) naar buiten gekomen om zo de buitenwereld te besmetten.
Het coronavirus schijnt een aanpassing te hebben, zodat het virus beter weet door te dringen in (gezonde) cellen. Deze aanpassing is afwezig bij andere varianten uit de coronavirus familie. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat deze aanpassing kunstmatig (in een laboratorium) is aangebracht.
https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-engineered-by-scientists-in-a-lab.html
https://www.naturalnews.com/2020-02-10-coronavirus-bioweapon-gene-sequencing-genetically-modified.html
https://www.naturalnews.com/2020-02-16-chinese-scientists-conclude-coronavirus-originated-lab-wuhan.html
https://www.naturalnews.com/2020-02-19-covid-19-coronavirus-found-to-contain-gain-of-function-for-efficient-spreading-human-population.html

INCUBATIEPERIODE
De incubatieperiode van het coronavirus schijnt maximaal 24 dagen te zijn. Dit betekent dat wanneer men vermoedt dat iemand in aanraking is geweest met het virus, maximaal na 24 dagen klinische (meet- en of zichtbare) symptomen duidelijk worden. In deze incubatieperiode kan dus iemand besmet zijn met het virus en geen klachten hebben, maar wel andere mensen besmetten.
https://www.naturalnews.com/2020-02-11-coronavirus-found-to-have-up-to-24-day-incubation-cdc-releasing-evacuees-after-just-14.html

BESMETTELIJKHEID
De besmettelijkheid van een infectieziekte (in dit geval het coronavirus) wordt aangeduid met de term “basaal reproductiegetal”, kortweg R0 (hoofdletter R met cijfer nul). Het basaal reproductiegetal is een getal en naarmate het getal hoger is, is de besmettelijkheid hoger. Wanneer het basaal reproductiegetal nul is, is de ziekte niet besmettelijk. Bij een getal kleiner dan 1 zal de ziekte bij een groep mensen vanzelf verdwijnen, maar bij een getal groter dan 1 zal de ziekte zich verspreiden tot een epidemie of zelfs pandemie.
Het is de vraag of de Chinese autoriteiten eerlijk zijn met het geven van de besmettelijkheid van het coronavirus. Aan de hand van deze besmettelijkheid kunnen statistische berekeningen (voorspellingen) worden gedaan, zodat kan worden voorspeld hoe snel het virus zich zal verspreiden en hoeveel mensen het virus (waarschijnlijk) zullen oplopen. Het blijkt dat de Chinese autoriteiten in de beginfase bij het uitbreken van het virus een veel te laag basaal reproductiegetal te hebben gegeven, maar dat dit getal in werkelijkheid veel hoger is.
Het virus kan zich door de lucht verplaatsen. Zowel de ogen als de luchtwegen dienen te worden beschermd om besmetting te voorkomen. Het coronavirus heeft een gastheer nodig om te kunnen overleven, maar het is (nog) niet duidelijk hoe lang het virus buiten de gastheer kan overleven en dus voor besmetting kan zorgen.
https://www.naturalnews.com/2020-02-19-wuhan-coronavirus-covid-19-r0-as-high-as-7.html

STERFTECIJFER
Over het sterftecijfer heerst de grootste onduidelijkheid. Het is de vraag of de Chinese autoriteiten niet alleen wat betreft de besmettelijkheid, maar ook wat betreft het sterftecijfer de waarheid naar buiten brengen. De censuur is volop aan de gang en op het naar buiten brengen van informatie staan hoge gevangenisstraffen. Alleen al het feit dat de Chinese autoriteiten de boel zwaar censureren, moet een signaal zijn dat de boel uit de hand aan het lopen is. Dit betekent dat het aantal besmettingen en doden aanzienlijk hoger ligt, dan dat de autoriteiten de buitenwereld willen doen laten geloven. Foto’s uit China laten zien dat zelfs mobiele verbrandingsovens voor dode kadavers van dieren worden ingezet.
https://www.naturalnews.com/2020-02-19-china-holocaust-horrors-incineration-ovens-burn-animal-corpses.html

CORONAVIRUS EN 5G
Wuhan is een grote stad met ongeveer 11 miljoen inwoners. Het 5G communicatienetwerk werd in Wuhan geactiveerd op 31 oktober 2019, ongeveer twee maanden voor de (officiële) uitbraak van het coronavirus. Wuhan was in 2019 tevens het toneel van een oefening met de naam:
Event 201 – “A Global Pandemic Exercise”.
Oftewel: Event 201 – “Een globale pandemie oefening”, waarbij de wereldwijde pandemie werd gesimuleerd! Welk virus koos men voor de simulatie? Het coronavirus! Een oefening en een daadwerkelijke ramp gaan bijna altijd samen, zoals bij de aanslag op de Twin Towers ook het geval was… maar dat is enkel een voorbeeld van de vele beschikbare voorbeelden!
In het artikel hieronder op de website “waking times” wordt tevens gesproken over “electroporation”. Dit betekent dat met elektrische pulsen poriën (kleine gaatjes) worden gemaakt in celwanden (celmembranen). Deze kleine poriën maken het mogelijk, dat medicijnen en vreemd DNA zeer eenvoudig de cellen binnen kunnen dringen. In het geval van het binnendringen van vreemd DNA in een cel, wordt het DNA van deze cel veranderd. De elektrische pulsen om deze kleine poriën te maken zijn van dezelfde frequenties als die worden gebruikt bij 5G! Misschien is dit de verklaring, waarom mensen in Wuhan op straat dood neervallen.
https://www.wakingtimes.com/2020/02/18/the-coronavirus-5g-connection-and-coverup/
https://www.naturalnews.com/2020-02-05-why-5g-is-a-threat-to-overall-health.html

CONCLUSIE
Wellicht is het raadzaam de kans te verkleinen om besmet te worden met het coronavirus, maar mocht u toch wellicht besmet zijn geraakt, blijft u dan uit de buurt van 5G netwerken.
Hoe zaken zich verder ontwikkelen en wat waar blijkt te zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen.

2 gedachten over “Enkele wetenswaardigheden over het coronavirus met 5G

  1. “Het coronavirus heeft een gastheer nodig om te kunnen overleven, ….”
    Ik meen dat “wetenschappers” zeggen dat een virus geen levend [micro] organisme is, maar dode materie.

    Hoe zit het dan met dat overleven?
    En kan een virus, indien het werkelijk dode materie is, een lichaam in gevaar brengen?

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s