In China neemt de luchtvervuiling af t.g.v. het coronavirus

In de zeventiger- en tachtiger jaren van de vorige eeuw waren luchtvervuiling, vervuilde grond op industrieterreinen en vervuilde rivieren een groot probleem. De toenemende welvaart bracht vervuiling van het leefmilieu met zich mee. De westerse levensstijl had onder meer als nadeel, dat alsmaar grotere hoeveelheden afvalstoffen in het milieu werden gedumpt. Niet alleen werd de vuilnis per huishouden meer, maar kwamen er steeds meer auto’s en fabrieken, die vervuilde rookgassen in de lucht deponeerden. Ouderen herinneren zich wellicht nog, dat in de jaren tachtig de regen soms zo zuur kon zijn, dat deze prikte in de ogen.

Het dichtbevolkte Nederland was een grote en onleefbare vuilnisbelt aan het worden. Temeer doordat Nederland een rivierendelta is en vlak over de grens in Duitsland een mega groot industriegebied lag: het Roergebied. De industrie in het Roergebied zorgde voor veel milieuvervuiling en als de wind richting Nederland stond, dan was dit vaak te merken. In het Roergebied wilde de Duitsers natuurlijk niet al het afval zelf houden en dumpte men zonder schroom troep en giftige rotzooi in de rivieren, zodat de rivieren in het eens zo mooie Nederland sterk werden vervuild en langzaam dood gingen. Gelukkig kon je altijd nog naar het zeer schone Zwitserland op vakantie, waar enkele industrie giganten hun rotzooi ook in de rivieren dumpten, zodat Zwitserland relatief schoon bleef.

Vooral in de jaren tachtig begonnen vele fabrieken hun productie over te brengen naar Azië. In Azië kon je immers zes tot zeven dag per week mensen voor een hongerloontje uitbuiten, inclusief kinderen. In Nederland was het uitbuiten van het personeel lastig vanwege het wettelijk verplichte minimumloon en de relatief hoge levensstandaard. Dit betekende dat Nederland een duur land was en bijvoorbeeld Spanje een relatief goedkoop land. In het verre Oosten kon je voor nog minder geld leven als een god in Frankrijk… en mensen uitbuiten.

Het overbrengen van de productie en dus werkgelegenheid naar lage lonen landen bracht nog meer voordelen met zich mee:
Ten eerste begon de milieuvervuiling in West-Europa op te klaren. Niet alleen werd de lucht schoner, maar ook de vissen kwamen weer terug in de rivieren. Nu veel productie naar verre oorden werd verplaatst, kon eindelijk de regelgeving worden aangescherpt wat betreft het uitstoten van schadelijke stoffen. Was het onmogelijk deze nieuwe emissienormen te halen, dan verplaatste je je milieuonvriendelijke fabriek gewoon naar een derde wereldland.
Ten tweede hadden de mensen in Nederland meer vrije tijd… tenminste, zo zou het moeten zijn. Helaas profiteerde enkel een selecte groep psychopaten van het overbrengen van de productie naar verre oorden. Voor veel mensen betekende dit het verlies van hun baan en daarmee hun bestaansrecht.
Gelukkig dat de politiek een zielloos gedrocht als het UWV in het leven had geroepen, zodat de loonslaven onder druk konden worden gezet om onderling te vechten voor de schaarse banen op de arbeidsmarkt… en zo is het huidige land Nederland ontstaan, dat zogenaamd aan zo veel “dienstverlening” doet.
Je hoeft niet geniaal te zijn om te zien dat deze dienstverlening zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat een inwoner van het grondgebied Nederland buiten het systeem geen mogelijkheden heeft om in zijn eigen basisbehoeften te kunnen voorzien; je wordt immers zonder grond geboren, maar je bent wel meteen drager van de staatsschuld… uitgedrukt in fiat geld, dat feitelijk gewoon een bedenksel is… nep geld is.

Doordat de productie voor een groot deel naar het Verre Oosten was verplaatst, konden de mensen zich daar ook “ontwikkelen”. Zo werden mensen van hun land verjaagd ter wille van de vooruitgang. Mensen hadden vele generaties in harmonie met hun omgeving op dezelfde plek gewoond en in hun eigen levensbehoeften weten te voorzien, zonder inmenging van psychopaten in donkere pakken met stropdas. Zo was China ooit een prachtig schoon land met weelderige natuur en heel veel cultuur. Nu is China één grote vuilnisbelt aan het worden, waar de mensen dikwijls rondlopen in pak of mantelpakje… en met mondkapjes. Werken aan de vooruitgang heeft ook China veel gebracht.

China kampt met gigantische milieuvervuiling ten gevolge van de zogenaamde vooruitgang. Tijdens de crisis in 2008 werd deze vooruitgang wereldwijd (tijdelijk) een halt toegeroepen, zodat tevens de milieuvervuiling (tijdelijk) minder werd. Niet even daarna werd door het geld creëren uit het niets door de banken de economie weer uit het slop geholpen. Eind 2019 brak het coronavirus uit in China.
In een mislukte poging de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, werden hele gebieden in quarantaine gezet. Dit betekent op dit moment, dat grote delen van de beroepsbevolking niet aan het werk kan in de vervuilende fabrieken en industrie. Het gevolg is, dat de lucht in China aan het opklaren is, omdat de alles vernietigende- en vervuilende mensen niet meer aan het werk kunnen.

Hieronder staan afbeeldingen die zijn gemaakt aan de hand van informatie van een satelliet van NASA. Op deze afbeeldingen is de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht weergegeven rond de stad Wuhan in China. Stikstofdioxide is een giftig roodbruin gas, dat onder meer door industrie wordt uitgestoten. De bovenste rij afbeeldingen zijn gemaakt in januari en februari 2019, terwijl de onderste rij afbeeldingen zijn gemaakt rond dezelfde periode in 2020. De gele tot bruine vlekken laten de vervuiling zien, waarbij bruin het sterkst is vervuild. Duidelijk is te zien, dat de luchtvervuiling stukken minder is ten tijde van het coronavirus.
Ook op de afbeelding bovenaan dit artikel is te zien dat de luchtvervuiling in China stukken minder is geworden. Rechts op de afbeelding is de stad Seoel (Zuid-Korea) te zien. Het lijkt er op dat ook hier de luchtvervuiling minder is geworden. Op zich is dit logisch, daar nagenoeg de gehele wereld afhankelijk is van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, die in China worden geproduceerd.
Misschien is het tijd dat de mensen gaan inzien, dat zij lokaal in hun basisbehoeften moeten gaan voorzien, wil de aarde met alles wat daarop leeft nog een kans hebben om te overleven.

China luchtvervuiling 01

China luchtvervuiling 02BRON:
https://www.earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s