Het virus, de angst en de Nieuwe Wereldorde

Vooral in schijnbaar beschaafde westerse landen leven momenteel veel mensen in angst; zij zijn bang voor het coronavirus. Op zich is het vreemd dat deze angst pas vooral de laatste tijd in Nederland goed voelbaar wordt, daar de aarde met alles wat daarop leeft al vele jaren op weg is richting totale vernietiging. We kunnen denken aan bijvoorbeeld:

 • De kaalslag en vernietiging van de oerwouden met alles wat daarin leeft;
 • De vervuiling en vernietiging  van de oceanen, rivieren, meren en het grondwater;
 • Het (opzettelijk) vervuilen van de atmosfeer;
 • Het vervuilen en vernietigen van grote gebieden vanwege het winnen van grond- en delfstoffen;
 • Het opzettelijk vernietigen en vervuilen van gebieden en steden onder het mom van het bestrijden van “de vijand”, aangeduid als onder meer: extremisten, terroristen, rebellen, afvalligen, ongelovigen, separatisten of de andere partij… de tegenpartij;
 • Het veranderen van zowel het menselijk genoom (DNA) als andere organismen op aarde middels genetische manipulatie.

Eenvoudig gezegd leven de mensen, vooral in de westerse wereld, in een systeem waar zij nooit om hebben gevraagd. De mensen zijn geboren in een systeem dat zogenaamd het volk van dienst zou moeten zijn én waar het volk zelf voor zou hebben gekozen. Mensen worden met de dag afhankelijker van dit systeem, dat welvaart en voorspoed zou moeten brengen. Politici hebben het dikwijls over “werken aan de toekomst”, “economische groei” en “duurzaamheid” en vergeten blijkbaar dat geleefd wordt in het hier en nu… tenminste… zo zou het moeten zijn.

Helaas leven de meeste mensen niet echt, maar worden zij geleefd door angst. Deze angst wordt reeds op jonge leeftijd gecreëerd en gecultiveerd, want het kind dient immers goed zijn best te doen om zich klaar te laten stomen voor een positie in het systeem, waar deze later als volwassen loonslaaf een rol in zal moeten vervullen. Niet alleen op school zullen de meeste kinderen hun best doen om mee te komen, maar ook de (sociale) media bepalen of het kind wel of niet voldoet aan de aldaar geldende normen en waarden. De mensen, waaronder andere kinderen, zijn zelf dikwijls meedogenloos, indien een kind zich niet kan of wil conformeren aan de (groeps)druk om “mee te doen” en een kind zich niet gedraagt “zoals het hoort”.

ZIEK ZIJN IS DE NORM
Alle vervuiling, vernietiging en stress hebben onder meer tot gevolg, dat mensen tegenwoordig minder gezond zijn dan vroeger. Wanneer is vroeger? Dat hangt af van het gebied op aarde wat in beschouwing wordt genomen. In West-Europa was de vervuiling in bepaalde industriegebieden direct na de Tweede Wereldoorlog reeds volop aan de gang, terwijl China in dezelfde periode nog een schoon land was zonder noemenswaardige industrie. In China leefden destijds veruit de meeste mensen in harmonie met de natuur om hen heen, omdat zij voor hun voedselvoorziening en verdere basisbehoeften van deze natuur en de omgeving waarin zij leefden afhankelijk waren.

Op 1 januari 2018 hadden volgens het CBS in Nederland 9,9 miljoen mensen één of meer chronische aandoeningen, die bekend waren bij de huisarts. Is een chronische aandoening hetzelfde als ziekte? Natuurlijk! Hier is sprake van het zaaien van verwarring door het “spelen” met definities. “Chronisch” betekent, dat de aandoening in principe vanzelf weg zou moeten kunnen gaan, maar dat om een of andere reden lichaam en geest niet hiertoe in staat zijn. Dit is het geval wanneer een menselijk lichaam en geest aan het einde zijn van de levensduur… of in geval van ziekte.
De levensduur van een mens staat niet vast, maar is voornamelijk afhankelijk van hoe gezond een mens leeft. Dat een oorlogssituatie zeer ongezond is, dat begrijpen de meeste mensen wel. Dat de westerse maatschappij zeer ongezond, parasitair en uiteindelijk allesvernietigend is, dat willen en kunnen de meeste mensen nog niet zien.

COLLECTIEVE LEUGENS
De mensen in westerse landen zijn betoverd door de mooie praatjes en pracht en praal van de geraffineerde propaganda en indoctrinatie die zij met de paplepel krijgen ingegoten. Dit betekent dat een opgroeiend kind de op leugens gebaseerde maatschappij niet als zodanig herkent. Het opgroeiende kind weet immers niet beter.
Hieronder worden enkele leugens opgenoemd, zonder dat deze uitgebreid zijn toegelicht:

 • Het financiële systeem is gebaseerd op leugens en bedrog. Om deze reden hebben alle bij de burgerlijke stand geregistreerde baby’s schuld, omdat zij drager zijn van de staatsschuld. Als volwassene is dit niet anders. Het continue verhogen van de staatsschuld is nodig om aan de vraag naar fiat geld te kunnen voldoen, dat nodig is om het financiële piramide systeem in stand te houden. De staat leent geld bij de bankiers, die geld uit het niets creëren. Uiteindelijk bepalen de bankiers hoeveel geld in omloop is en kunnen daarmee de economie beïnvloeden;
 • De westerse economie zou moeten zijn gebaseerd op schaarste en overvloed. Nagenoeg alles wordt uitgedrukt in fiat geld. Helaas wordt geld uit het niets gecreëerd (dus zou nooit een tekort aan fiat geld hoeven bestaan) en kunnen de bankiers aangaande het verstrekken van geld bepalen of sprake is van schaarste of overvloed. De wetenschap “economie” is dan ook gebaseerd op leugens;
 • Omdat geld uit het niets wordt gecreëerd, is het betalen van belasting onzin en bezuinigingen evenmin. De overheid creëert immers geld uit het niets door geld te lenen bij de bankiers, terwijl de staatsschuld nooit kan worden afgelost. Het benodigde geld, dat wordt gewonnen uit het innen van belasting kan net zo goed worden gecreëerd door de staatsschuld te verhogen;
 • De democratie is gebaseerd op leugens, omdat alle voorname machtsposities in Nederland en de rest van de (vooral westerse) wereld worden bekleed door mensen behorend tot de aristocratie, adel… geef ze maar een naam. Om deze reden wordt in alle westerse landen uiteindelijk dezelfde agenda doorgevoerd, waarbij het volk met behulp van technologie volledig afhankelijk wordt gemaakt van grote multinationals, instanties en overheden;
 • De rechtsstaat is gebaseerd op leugens, omdat je geen rechter kunt worden, indien je niet tot de aristocratie behoort en/of je niet de verborgen agenda van de aristocratie wilt dienen. Om deze reden leggen rechters en mensen in vele andere witte boorden functies geen eed of belofte af aan het volk, maar aan de koning of god;
 • De verzorgingsstaat en bijbehorend zorgstelsel is gebaseerd op leugens, dat alleen al is te zien aan het officiële percentage chronisch zieke mensen in westerse landen. Een medicus wordt niet opgeleid om mensen gezond te laten leven, zodat mensen niet ziek worden, maar dient zieke mensen te voorzien van kostbare (gepatenteerde) in laboratoria ontwikkelde “geneesmiddelen”, die slechts symptomen onderdrukken, maar de onderliggende oorzaken van de ziekte zelden tot nooit oplossen;
 • De meeste voeding in de supermarkten heeft weinig meer met gezonde voeding van doen. Deze voeding is verontreinigd met bestrijdingsmiddelen, hormonen, plastic, geneesmiddelen en andere troep, die in de voedselketen terecht zijn gekomen. Daarnaast mist de meeste voeding essentiële voedingsstoffen. Dit is één van de redenen, dat de westerse mens kampt met zwaarlijvigheid, omdat het lichaam blijft vragen naar deze voedingsstoffen, maar deze niet krijgt, terwijl massa’s “voeding” naar binnen wordt gewerkt.

De hierboven genoemde punten zijn slechts het topje van de ijsberg. Het is een hele uitdaging om tussen de reguliere kanalen, “fake nieuws”, misleiding, stress en onzinnigheid van nutteloze tijdsbesteding op eigen initiatief en zelfstandig op onderzoek uit te gaan hoe deze westerse samenleving in rap tempo aan het vervallen is in een egocentrische rat race, waar ieder in zijn eigen wereld leeft. Gezien de huidige situatie met het coronavirus, is dit wellicht de wake-up call voor vele mensen.

NIEUWE WERELDORDE (NWO)
De scholieren en studenten worden tijdens hun opleiding niet verteld, dat het systeem heimelijk wereldwijd wordt gecontroleerd door een selecte groep mensen, die stiekem een agenda uitvoeren om in de nabije toekomst de gehele mensheid op aarde centraal te kunnen controleren en uit te buiten. Om deze centralisatie van macht mogelijk te maken, dienen de mensen volledig afhankelijk gemaakt te worden van het systeem; het huidige systeem met de daarbij horende sub-systemen. Om deze globalisatie te kunnen bereiken, zou het niet meer mogelijk moeten zijn, dat mensen lokaal en eigenhandig in hun basisbehoeften kunnen voorzien.
Een voorbeeld van de nadelen, die de centralisatie van macht met zich meebrengt, is de hongerwinter gedurende de Tweede Wereldoorlog. Gedurende deze strenge winter konden vele mensen in de steden in het westen van Nederland zichzelf niet meer van voedsel voorzien en moesten barre en gevaarlijke tochten ondernemen richting gebieden van het land, waar boeren wel genoeg te eten hadden, omdat “simpele boeren en tuinders” zelfs in barre tijden in hun eigen basisbehoeften konden voorzien.
Tegenwoordig kopen de meeste mensen hun voedsel in de supermarkt. Eigenlijk maakt het niet uit waar mensen hun voedsel kopen, want het meeste voedsel wordt gecontroleerd door een paar multinationals, die onder verschillende merken hun voedsel verkopen in een verscheidenheid aan supermarkten. Het percentage voedsel dat lokaal wordt verbouwd is ontoereikend om de plaatselijke bevolking van voedsel te kunnen voorzien. Nu de coronacrisis een feit is, is massaal hamsteren ook een realiteit geworden in Nederland; een fenomeen dat weinigen voor mogelijk hadden geacht. Enkel de “complotgekkies” zoals Martin Vrijland of David Icke waarschuwen reeds jaren voor een crisis om de massa middels verdeel- en heers politiek, maar vooral angst, te sturen naar een Nieuwe Wereldorde (in het Engels: New World Order – NWO).
(lees verder onder het filmpje)

De Nieuwe Wereldorde zal geen pretje zijn voor de mensen, maar een ware horror gevangenis, waar een paar meedogenloze en zielloze psychopaten de dienst uitmaken. Men hoeft maar naar Noord-Korea te kijken om een impressie te krijgen hoe een dergelijke maatschappij er uit zal komen te zien. Noord-Korea is echter een proeftuin met beperkte technologieën, waar het gedrag van de hulpeloze en zwaar geïndoctrineerde bevolking wordt bestudeerd en gecontroleerd. Enkele landen van het voormalige Oostblok achter het Ijzeren Gordijn waren ook proeftuinen om te onderzoeken hoe de bevolking gecontroleerd zou kunnen worden. In het moderne China wordt het gedrag van de bevolking gemanipuleerd middels sociale puntensystemen, die door technologische “vooruitgang” eenvoudig geïmplementeerd zijn. Handig zo’n smartphone… en alles wat “smart” is! Mensen die zich niet gedragen “zoals het hoort” en met de verkeerde vrienden omgaan, hebben minder privileges en worden bijvoorbeeld beperkt in hun mogelijkheden om te reizen of te worden geholpen bij medische zorg.

Waarom gebruiken de machthebbers over de gehele wereld de term Nieuwe Wereldorde? “Onze” premier Mark Rutte heeft het ook over een:

“… wereldorde, die weer een tijd mee kan.”

Dit betekent, dat er blijkbaar een wereldorde is geweest, die een aanzienlijke tijd heeft bestaan! Dit is helemaal correct! In de reeks “Onze” geschiedenis is een leugen wordt daar bewijs van gegeven voor een ieder die de moeite neemt de artikelen en bijbehorende filmpjes aandachtig door te nemen. Daarnaast blijkt Mark Rutte een “partij” te vertegenwoordigen, die werkt aan een toekomst met een “wereldorde”.

IS DE ANGST TERECHT?
Terug naar de huidige situatie in Europa en dan met name in Nederland. In Nederland en Duitsland mogen de mensen nog (zo lang het duurt) hun huis uit, terwijl in vele andere landen reeds een “lockdown” van kracht is. De lockdown zou de snelheid van het verspreiden van het dodelijke virus tegen moeten gaan, zodat de ziekenhuizen niet overbelast zouden worden met mensen die zich in een levensbedreigende situatie bevinden ten gevolge van het oplopen van het coronavirus.
Om een antwoord te vinden op de vraag of de angst voor het coronavirus terecht is, zal men de feiten moeten onderzoeken én onder ogen moeten zien.

Op de gehele aardbol leven ongeveer 7,77 miljard mensen (aantal in maart 2020). Gemiddeld leeft een mens 72,6 jaar (in het jaar 2019). Een simpel rekensommetje leert dan, dat iedere 0,29 seconde een mens zou moeten sterven! Dit betekent dat gemiddeld iedere seconde meer dan 3 mensen sterven. Middels onderstaande link is op de website goed te zien hoe dit in cijfers zichtbaar wordt gemaakt:
https://www.worldometers.info/world-population/

Volgens het CBS stierven in Nederland 153363 mensen in 2018. Dit is gelijk aan het inwoneraantal van een grote stad zoals Arnhem. Het aantal van 153363 mensen per jaar komt overeen met 420 mensen per dag. Dit betekent dat in Nederland ongeveer iedere 8,6 seconden iemand sterft. Wellicht even iets om bij stil te staan gezien de huidige situatie. Bij een hittegolf of een griepvirus ligt het sterftecijfer natuurlijk hoger.

Op NU.nl was op 20 maart 2020 te lezen:

Als gevolg van het coronavirus zijn nu 106 mensen in Nederland overleden, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.
{…..}
In totaal zijn 634 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. De overledenen zijn tussen de 63 en 95 jaar oud.

Volgens het RIVM werd op 27 februari 2020 de eerste patiënt met het coronavirus ontdekt. Het aantal dagen van 27 februari tot en met 20 maart (2020) is bijna 22, want 20 maart was nog niet voorbij ten tijde van het artikel op NU.nl. Dit betekent dat gemiddeld iedere dag iets minder dan 5 mensen aan het coronavirus zouden zijn gestorven, terwijl normaliter volgens het CBS ongeveer 420 mensen per dag zouden sterven. De gemiddelde toename per dag van het aantal sterftegevallen ten gevolge van het coronavirus tot op 20 maart 2020 is 1,1 procent.

Bovenstaande toename van de dagelijkse sterfgevallen met gemiddeld 1,1 procent is wellicht niet reëel, omdat niet alleen het virus zich nog aan het verspreiden zou zijn, maar ook omdat reeds besmette mensen nog geen symptomen vertonen, omdat zij nog in de incubatie periode zitten. Dit betekent dat de toename van het aantal gevallen niet lineair, maar zou moeten lopen volgens een bepaalde curve, zoals hiervan twee curven zijn weergegeven in onderstaande grafiek.
Bij een te harde stijging van het aantal mensen met ernstige klachten t.g.v. het coronavirus, zouden de ziekenhuizen de situatie niet meer het hoofd kunnen bieden, zoals in Italië het geval zou zijn. Het blijkt dat de cijfers in Italië door list en bedrog zijn gemanipuleerd, dat verderop in dit artikel wordt uitgelegd.
In ieder geval zou de overheid in Nederland proberen door de huidige maatregelen het tempo van het verspreiden van het virus in te dammen. Wat men probeert te bereiken, wordt weergegeven in onderstaande twee grafieken.FlattenTheCurveCDC
In bovenstaande grafieken is horizontaal de tijd weergegeven en verticaal het aantal mensen dat besmet zal worden bij de verspreiding van een virus in een groep (populatie) mensen. De paarse grafiek laat zien hoe de verspreiding van een virus binnen deze populatie mensen zou kunnen verlopen zonder ingrijpen. Doordat maatregelen worden genomen waardoor mensen minder in contact met elkaar komen, zal de snelheid minder zijn, waarmee het virus zal verspreiden. Dit wordt in de grafiek weergegeven door de lijn met daaronder het gearceerde oppervlak. De grootte van het oppervlak onder beide lijnen stelt het totaal aantal besmette mensen voor. De overheid in Nederland beweert door de opgelegde maatregelen de piek in het maximale aantal besmette patiënten zo laag mogelijk te houden, zodat de ziekenhuizen minder kans lopen om te worden overbelast.

Onderstaand citaat komt van de website van de rijksoverheid:

De essentie van de aanpak in Nederland is: het virus maximaal controleren. Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. Maximaal controleren betekent dat we proberen met maatregelen de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we groepsimmuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan. Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen en vooral de intensive care afdelingen niet overbelast raken. Zodat er steeds voldoende capaciteit is de mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn.

CORONAVIRUS IN ITALIË
In Italië werd officieel op 31 januari 2020 het coronavirus voor het eerst ontdekt. Als we de beelden op televisie moeten geloven, dan kunnen de ziekenhuizen in bepaalde regio’s de zwaar zieke met het coronavirus besmette patiënten niet meer aan. Mensen sterven, omdat door een tekort aan capaciteit geen hulp geboden kan worden. Dit zou best waar kunnen zijn, maar is het verhaal volledig of wordt een gekleurd en daardoor verkeerd beeld geschetst van de situatie?

Onderstaande citaten komen uit een artikel gepubliceerd op 18 maart van de website www.bloomberg.com.

More than 99% of Italy’s coronavirus fatalities were people who suffered from previous medical conditions, according to a study by the country’s national health authority.

The new study could provide insight into why Italy’s death rate, at about 8% of total infected people, is higher than in other countries.

The Rome-based institute has examined medical records of about 18% of the country’s coronavirus fatalities, finding that just three victims, or 0.8% of the total, had no previous pathology. Almost half of the victims suffered from at least three prior illnesses and about a fourth had either one or two previous conditions.

More than 75% had high blood pressure, about 35% had diabetes and a third suffered from heart disease.

The average age of those who’ve died from the virus in Italy is 79.5.

Samengevat kan uit bovenstaande citaten worden geconcludeerd:
De medische dossiers van 18% van alle sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus waren onderzocht. Het bleek dat 99% van de slachtoffers naast het corona griepvirus leed aan andere ziektes, zoals bijvoorbeeld: hoge bloeddruk, hartklachten en diabetes. Bovendien was de gemiddelde leeftijd van de overleden patiënten 79,5 jaar. Van de onderzochte dossiers bleken slechts 3 patiënten geen medische voorgeschiedenis (klachten) te hebben.
Anders gezegd: de slachtoffers waren oude mensen met gezondheidsproblemen

Er is nog meer interessante informatie te vinden op de website www.bloomberg.com, maar het is duidelijk dat veruit de meeste slachtoffers van het coronavirus in Italië reeds gezondheidsproblemen hadden, zodat deze slachtoffers niet primair ten gevolge van het  coronavirus waren overleden, maar reeds gezondheidsproblemen hadden! De door de overheid van Italië geschetste cijfers en situatie zijn dus zwaar gekleurd… met het doel angst te zaaien! In Nederland wordt eveneens geen onderscheid gemaakt tussen “gezonde” coronavirus slachtoffers en slachtoffers, die reeds gezondheidsproblemen hadden. Een teken aan de wand!

De extra sterfgevallen als gevolg van bijvoorbeeld de griep/influenza of het coronavirus wordt oversterfte genoemd. Mensen met een zwakke gezondheid en daardoor een zwak immuunsysteem lopen gedurende een (griep)epidemie een verhoogd risico om te komen overlijden. Gedurende de 18 weken durende griepepidemie, die plaatsvond van 2017 tot en met 2018 werd de oversterfte geschat op 9444 doden. Zowel op de website van volksgezondheidenzorg, als de website van het RIVM is aangaande de oversterfte interessante informatie te vinden.
Het mag duidelijk zijn, dat het dikwijls lastig is om te bepalen of bij een sterfgeval sprake is van oversterfte of niet. Daarbij komt nog dat niet alles netjes wordt geregistreerd en doorgegeven, zodat vele gegevens op schattingen zijn gebaseerd en deze schattingen kunnen natuurlijk worden gemanipuleerd.

Volgens de website www.bloomberg.com blijkt dat ook relatief veel jong volwassenen (tussen 20 en 50 jaar) in het ziekenhuis met ernstige klachten dienen te worden opgenomen ten gevolge van het coronavirus. Slechts enkele van deze mensen zijn overleden. Men dient zich dan ook af te vragen hoe gezond deze jong volwassenen waren en hoe goed hun immuunsysteem in staat was het virus weerstand te bieden. Gezien het percentage chronisch zieke mensen in de westerse landen en de leefwijze van vooral jong volwassenen, laat het antwoord zich raden en hoef je hiervoor geen wetenschapper te zijn. Dat mensen nu meer ziek zijn dan vroeger is aan hun leefwijze te danken.  Deze leefwijze wordt opgedrongen door de westerse maatschappij, die in handen is van de ware machthebbers en daarmee eigenhandig de problemen onder het volk hebben gecreëerd.

HET CORONAVIRUS DEELTJE: VIRION
Het is handig om te weten hoe de drager van het coronavirus eruit ziet. De drager van het coronavirus blijkt een soort bolletje met een soort stekels te zijn en wordt een virion genoemd. Hieronder zijn de virions van het coronavirus afgebeeld.

SARS-CoV-2_49534865371 TRIM

Bovenstaande foto is nogal onduidelijk, omdat de virions van het coronavirus zeer klein zijn en de foto met een optische (gewone) microscoop is gemaakt. Onderstaand citaat komt van wikipedia:

Most viruses that have been studied have a diameter between 20 and 300 nanometres. Some filoviruses have a total length of up to 1400 nm; their diameters are only about 80 nm. Most viruses cannot be seen with an optical microscope, so scanning and transmission electron microscopes are used to visualise them.

Een virion van een virus wordt dus meestal met een elektronenmicroscoop gefotografeerd, omdat een optische (gewone) microscoop ontoereikend is. Het virion van het coronavirus is tussen de 50 en de 200 nanometer (nm) groot, waarbij 50 nanometer gelijk is aan 0,000000050 millimeter!

Hieronder is een stuifmeelkorrel afgebeeld van de blauwe winde. De foto is gemaakt met een elektronenmicroscoop. De stuifmeelkorrel op de foto is ongeveer 120 micrometer groot. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat een virion van het coronavirus 120 nanometer groot is, dan is de diameter van de afgebeelde stuifmeelkorrel 1000 maal groter dan het virion van het coronavirus! De afgebeelde stuifmeelkorrel is dus ruim 0,1 millimeter in doorsnede.

Ipomoea purpurea pollen KLEIN

BESMETTINGSGEVAAR
Een stuifmeelkorrel is een drager van (genetische) informatie en moet deze informatie overbrengen naar de stempel van een stamper van een bloem, zodat nieuw leven kan ontstaan in de vorm van een zaadje. Een virion is eveneens drager van (genetische) informatie. Wanneer een virion een gastheer vindt, kan de virion zich in de gastheer voortplanten en wellicht de gastheer ziek maken. De virion zal een levende cel moeten zien binnen te dringen bij de gastheer om zich te kunnen voortplanten. Bij mensen is de huid gemaakt van dode cellen. Een gezonde huid is ondoordringbaar voor een virion, tenzij de huid is beschadigd. Bekende plekken bij het menselijk lichaam, waar levende cellen zich aan het oppervlak bevinden zijn de longen en de ogen.

Onderstaand citaat komt van de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG):

Het is nog onbekend hoe het coronavirus wordt overgedragen. Waarschijnlijk zoals andere coronavirussen via druppels en via direct contact.

Onderstaand citaat komt van wikipedia:

Human to human transmission of coronaviruses is primarily thought to occur among close contacts via respiratory droplets generated by sneezing and coughing.

Coronaviruses are large pleomorphic spherical particles with bulbous surface projections. The diameter of the virus particles is around 120 nm.

Het blijkt dus dat de deskundigen (wetenschappers) er niet helemaal over uit zijn hoe het coronavirus wordt overgedragen! Op wikipedia wordt overigens niet vermeld, dat het virus “via direct contact” kan worden overgedragen, zoals in het citaat van het NHG te lezen is. Deze informatie “via direct contact” is zeer misleidend en wordt ook op nu.nl vermeld. Als het virus via direct contact zou kunnen worden overgedragen, wat voor een zin zou het dan hebben om regelmatig de handen te wassen? Op de website van de rijksoverheid is immers te lezen:

 • Was uw handen regelmatig

Wat is de werkelijkheid? Het coronavirus deeltje, ook wel virion genoemd, kan inderdaad worden overgedragen door direct contact op bijvoorbeeld de huid van handen. Bij een onbeschadigde huid kan dit geen kwaad en kan het virus onschadelijk worden gemaakt door de handen goed te wassen met (normale) zeep. Het virus was in dat geval overgedragen en aanwezig op de handen, maar daarna verwijderd, zodat de desbetreffende persoon uiteindelijk niet werd besmet, zodat het immuunsysteem in werking zou moeten treden! Voorwaarde is echter wel, dat de de persoon met de (tijdelijk) besmette handen niet de mond en/of ogen zou aanraken, zodat daarmee de kans zou bestaan, dat het coronavirus in het lichaam door zou kunnen dringen.
Waarom wordt toch vermeld, dat “via direct contact” het virus kan worden overgedragen? De reden is, dat de machthebbers het contante geld willen afschaffen, zodat de bevolking beter gecontroleerd en gevolgd kan worden.

In de film Outbreak (1995) was men het er beter over eens hoe een griepvirus (het coronavirus is een griepvirus) kon worden overgedragen: deze kon zich door de lucht verspreiden en werd dan ook “airborne” genoemd.

Hoe het proces van besmetten precies in zijn werk zou gaan, werd in de film buiten beschouwing gelaten. Omdat in de film bij het virus bekend was dat het “airborne” was en besmetting door de lucht kon plaatsvinden door enkel het virus in te ademen, had men goede voorzorgsmaatregelen genomen om het virus te onderzoeken. De wetenschappers in de film liepen in het laboratorium met luchtdichte pakken, die door middel van een luchtslang werden voorzien van schone lucht. Men liep rond in een soort opgepompte lekke binnenband van een fiets waarin continu schone lucht werd gepompt voor de luchtverversing.

Het BEDROG van de MONDKAPJES
Eenvoudig gezegd zijn er twee soorten mondkapjes:
het mondkapje (surgical mask) en het stofmasker (respiratory mask).

Het reguliere medische mondkapje wordt massaal in ziekenhuizen gebruikt en sluit rondom niet netjes af. Het mondkapje wordt vaak (niet altijd) met elastiekjes achter de oren vastgemaakt. Het is dan ook in eerste instantie niet bedoeld als luchtfilter/stofmasker, maar primair bedoeld om spetters tegen te houden. Wanneer een tandarts boven een patiënt aan het werk is, dan is het prettig dat geen rommel uit zijn mond of neus in het gezicht of zelfs de mond/ogen van de patiënt valt. Ook de tandarts wordt beschermd tegen spetters. Natuurlijk wordt door het mondkapje de kans op overdracht van bacteriën verkleind, omdat spetters kunnen bestaan uit bloed, speeksel en slijm waarin zich bacteriën en virussen kunnen bevinden.

Het stofmasker zou rondom goed aan moeten sluiten op het gezicht, zodat geen lucht kan lekken langs het stofmasker. Mannen dienen goed geschoren te zijn (en sommige vrouwen ook). Littekens, rimpels en andere onregelmatigheden kunnen verhinderen dat de aansluiting luchtdicht is. Het stofmasker moet met meer kracht op het gelaat worden gedrukt dan het bovengenoemde mondkapje, dat in essentie voor het gezicht hangt. Dit gebeurt met elastieken, die altijd om het hoofd heen gaan, anders kan het stofmasker niet met genoeg kracht tegen het gelaat worden gedrukt. Het werkt het prettigst, indien het stofmasker een uitademventiel heeft. Een uitademventiel betekent echter, dat een patiënt nagenoeg niet tegen de uitgeademde lucht van de zorgverlener wordt beschermd en in ieder geval niet tegen een virus of bacterie.

Het zaaien van paniek gebeurt hoofdzakelijk door middel van de media. Onderstaande opname is gemaakt in een ziekenhuis in Italië. Zeer interessant zijn de mondkapjes en stofmaskers. Het blijkt dat in het Italiaanse ziekenhuis reguliere medische mondkapjes worden gebruikt, die niet geschikt zijn om lucht te filteren. Dit betekent, dat de virion deeltjes van het coronavirus eenvoudig langs het mondkapje kunnen lekken. De ogen zijn weliswaar door diverse zorgverleners beschermd tegen spatten, maar de lucht heeft vrij spel, zodat het virion in de ogen terecht kan komen. Een rare situatie, indien de deskundigen het niet eens zijn hoe de overdracht van het virus kan plaatsvinden en het hele land in rep en roer is vanwege het dodelijke virus!

In Nederland heeft men in bepaalde ziekenhuizen een quarantaine afdeling ingericht. De lucht in de kamer van de patiënt kan vanwege een luchtsluis niet zonder meer het ziekenhuis in, maar de zorgverleners wel! Overigens hebben operatiekamers ook soortgelijke luchtsluizen. Het blijkt dat de zorgverleners de ogen enkel hebben beschermd tegen spatten met een spatbril, zodat ook hier de omgevingslucht en daarmee het coronavirus vrij spel heeft. Het volgens de voorschriften te gebruiken mondkapje is inderdaad een stofmasker zonder uitademventiel. Op zich is dit al beter dan in Italië, maar het stofmasker heeft slechts de klasse FFP2 (zie 1:48 minuut in onderstaand filmpje). Nu wordt interessant! (lees verder onder het filmpje)

Stofmaskers zijn volgens de Europese Norm geclassificeerd volgens NEN-EN 149:2001 (diverse normen worden gebruikt in andere landen). De titel van dit document is:

Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes – Eisen, beproeving, merken

Bovenstaand document kan voor €76,- worden besteld. Volgens de wikipedia pagina over “respirators” (stofmaskers) worden in Europa volgens de Europese Norm drie soorten categorieën gebruikt wat betreft de kwaliteit van de gefilterde lucht (In de Verenigde Staten wordt een andere norm gebruik). Des te hoger de kwaliteit van de gefilterde lucht, des te minder vaste deeltjes worden doorgelaten.

FFP1 – laagste kwaliteit luchtfiltering
FFP2 – middelste kwaliteit luchtfiltering
FFP3 – hoogste kwaliteit luchtfiltering

Het blijkt dat in het Dijklander Ziekenhuis (bovenstaand filmpje) op de quarantaine afdeling stofmaskers met de kwaliteit FFP2 worden gebruikt, de middelste kwaliteit. Is deze keuze correct, afgezien van het feit dat de ogen enkel met een spatbril worden beschermd en dit voor de ogen niet genoeg bescherming biedt tegen het coronavirus?

Het blijkt dat 21 maart 2020 de wikipedia pagina over “respirators” is aangepast. Bij deze aanpassing is tekst gevoegd bij de klasse FFP2, terwijl bij eerdere versies geen tekst stond. De tekst luidt:

against viruses s.a. flue, aviaire, SRAS, corona, COVID-19 and bactéria s.a. pest, tuberculosis

Ook bij de hoogste klasse filtering FFP3 was tekst toegevoegd:

against very fine particles from e.g. asbestos and ceramics

Eenvoudig gezegd zou de klasse FFP2 geschikt zijn om te beschermen tegen virussen, zoals het coronavirus. De klasse FFP3 zou geschikt zijn voor zeer fijne deeltjes van bijvoorbeeld asbest en keramiek.
Hoe klein moeten die deeltjes asbest dan wel zijn, indien het virion van het coronavirus een diameter heeft van ongeveer 120 nanometer (= 0,120 micrometer)?

Op de wikipedia pagina over asbest is onderstaande tabel te vinden. Deze tabel is gemaakt in 1978. Op de horizontale as wordt exponentieel de grootte van de deeltjes in micrometers weergegeven. De onderste zwarte lijn gaat over de asbest deeltjes; die blijken 0,1 tot 10 micrometer groot te zijn. Daarboven staat de lijn van bacteriën afgebeeld; die blijken 0,3 tot 25 micrometer groot te zijn. De grootte van een virion is niet afgebeeld, maar voor het coronavirus is deze ongeveer 0,120 micrometer, dat ongeveer even groot is als de kleinste asbestdeeltjes.
Epa_450_2-78-014_march_1978_asbestos_comparison
Hoe is het mogelijk, dat volgens de huidige informatie zorgverleners zich dienen te beschermen tegen het coronavirus met een stofmasker klasse FFP2, terwijl werklui zich tegen asbest dienen te beschermen met een stofmasker FFP3? Wanneer in Nederland professioneel asbest wordt verwijderd, dan hebben de werklui hun ogen en longen beter beschermd dan de zorgverleners in ons peperdure en geldverslindende zorgstelsel, terwijl het hele land momenteel nagenoeg plat ligt!

Wellicht wereldwijd de meest toonaangevende fabrikant van stofmaskers is 3M. Het blijkt dat 3M begin 2020 nagenoeg alle documentatie aangaande medische mond- en stofmaskers heeft aangepast. Onderstaande citaten zijn te vinden in het document:
Respiratory Protection for Airborne Exposures to Biohazards

When respiratory protection is needed to help reduce exposure to bioaerosols…

Because no respirator will prevent the inhalation of all particles, such as viruses and bacteria, respirators cannot eliminate the risk of exposure, infection, and illness.

Bovenstaande citaten liegen er niet om en kunnen als volgt worden samengevat:

Stofmaskers reduceren de blootstelling aan het coronavirus, maar geven geen enkele garantie tegen blootstelling aan het virus, zodat de drager van het stofmasker nog altijd risico loopt door het coronavirus te worden besmet!

Onderstaande afbeelding komt uit de gebruiksaanwijzing (uit 1998) van een professioneel stofmasker type “SILNER 12”, gefabriceerd door de firma Kemira Safety:

Kemira Safety - Silner 12 - tabel KLEIN

Het professionele masker is uitgevoerd met twee verwisselbare filters. In bovenstaande tabel zijn 4 typen filters vermeld waarvan de toepassing kort wordt toegelicht. Het bovenste filter “Half mask with P2 filter” is te vergelijken met het huidige FFP2 filter. Er staat duidelijk vermeld, dat dit filter niet geschikt is voor micro-organismen! Het coronavirus kan worden beschouwd als een micro-organisme.

Een andere grote speler voor professionele hulpmiddelen, met name gereedschappen voor de bouw, is de Duitse onderneming Würth. Würth doet wat betreft kwaliteit zeker niet onder voor 3M. Würth produceert stofmaskers en onderstaande tabel komt uit de Nederlandstalige Ademhalingsbeschermingsgids, die in 2019 is vrijgegeven:

Würth Adembeschermingsgids - tabel

Volgens de ademhalingsgids van Würth uit 2019 is enkel een stofmasker in de klasse FFP3 geschikt voor bescherming tegen het coronavirus. Stofmaskers in de klasse FFP2 zijn dus niet geschikt voor bescherming tegen het coronavirus. De door Würth gegeven informatie is zeer eerlijk en plausibel. Wanneer het een dodelijk virus betreft, zoals in de film Outbreak, dan is ook een FFP3 stofmasker niet aan te raden, want in de tabel is te zien, dat ook het FFP3 stofmasker virusdeeltjes zal doorlaten; er wordt immers gesproken over “maximaal tot 30-voudig de grenswaarde”.

Wat betreft medische mondkapjes en stoffilters kan de conclusie worden getrokken, dat het zorgpersoneel in de quarantaine afdelingen ziekenhuizen niet volledig tegen het coronavirus zal worden beschermd! Als het werkelijk om een levensgevaarlijk virus zou gaan, dan zouden maatregelen zoals in de film Outbreak beter op z’n plaats zijn. De kosten doen er niet toe, want de economische schade ten gevolge van de huidige maatregelen is niet te overzien.

Meer informatie over mondmaskers en stofmaskers en de beperkte werking hiervan is te vinden in een artikel op de website waking times.
https://www.wakingtimes.com/2020/03/19/will-wearing-a-mask-protect-you-against-coronavirus/

DE OPLOSSING
Bij ieder griepvirus ligt het sterftecijfer hoger dan normaal en verloopt het sterftecijfer volgens de in dit artikel afgebeelde grafiek. Het huidige coronavirus schijnt een zwaarder griepvirus te zijn dan normaal, zodat het sterftecijfer hoger ligt dan wat de mensen gewend zijn. Daarbij is de bevolking in westerse landen chronisch ziek, zodat relatief veel zieke mensen zullen komen te overlijden. De ziekenhuizen zijn blijkbaar niet ingericht om deze grotere aantallen ernstig zieke patiënten met verzwakte immuunsystemen te kunnen helpen.

Hoe dom is dat?

Moet door sociale isolementen en wellicht een lockdown een mega economische crisis worden gecreëerd, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien?

De oplossing bestaat uit, dat een kritieke massa mensen het massale collectieve bedrog gaat doorzien waaronder de mensheid op aarde gebukt gaat. Een artikel als dit moet hiertoe bijdragen. Na het doorzien van het collectieve bedrog dienen de huidige machthebbers machteloos te worden gemaakt, door het systeem buitenspel te zetten. Protesteren heeft geen zin, want daarmee wordt toegegeven, dat de machthebbers macht hebben over de protesterende menigte. Burgerlijke ongehoorzaamheid is de eerste stap naar een waarachtige vredelievende samenleving.

De machthebbers zullen als oplossing voor de huidige problemen nog meer centralisatie (globalisering) van systemen met betrekking tot voedsel, koopkracht en macht naar zich toe trekken, terwijl centralisatie juist de oorzaak was van een razendsnelle verspreiding van het coronavirus over de gehele aarde. De oplossing volgens de machthebbers is dan ook het beperken van de bewegingsvrijheid van de mensen… en dat is tot op dit moment aardig aan het lukken.

Hoe bizar is het, dat er een tekort is aan mondkapjes, ziekenhuisbedden en bijbehorende apparatuur, terwijl meer dan vijftig jaar geleden de eerste mens op de maan zou zijn gezet?

2 gedachten over “Het virus, de angst en de Nieuwe Wereldorde

 1. Inderdaad, coronavirus of griepvirus is precies hetzelfde.
  Maar de duidelijke uitleg blijft onder de pet, want niet gunstig voor Big-Pharma.
  En die duidelijke onafhankelijke uitleg is zooo eenvoudig…
  Maar helaas, het overgrote deel van de mensheid weet het niet.
  Gunstig voor de griepprik en het coronavaccin…, maar ongunstig voor de mensen die zich met een nutteloos bio-chemisch vaccin laten vaccineren ter preventie en niet beseffen wat de consequenties daarvan kunnen zijn.
  Oh ja, en die griep muteert ook nog ieder jaar weer en Corona ook…
  Jaja, iets wat niet leeft kan muteren…

  Al onze miljarden cellen hebben voeding nodig om in leven te blijven. Het is begrijpelijk dat die voeding in die cellen ook weer afvalstoffen genereren die op een natuurlijke manier en ongemerkt opgeruimd worden.
  Zelden of nooit gebeurd het dat het lichaam ziekte, wij noemen dit griep, toont bij het opruimen van die afvalstoffen. Maar als dat wel een keer gebeurd bijvoorbeeld door inname van niet alledaagse voeding of voeding met een licht bederf, dan hebben de hulpstoffen (C/D/Zink) iets langer nodig om die troep afvalstoffen op te ruimen.
  De natuurlijke weerstand van een lichaam zorgt dat je je ziek voelt, dus je eet niet, dus geen extra voedingstoffen/afvalstoffen… en je krijgt koorts…
  Die koorts is een hulpmiddel om die afvalstoffen er uit te zweten.

  Dus nee, een vervuiling van afvalstoffen uit de cellen is nooit besmettelijk voor anderen….

  Like

 2. “terwijl meer dan vijftig jaar geleden de eerste mens op de maan zou zijn gezet?”
  Minister Luns kreeg zelfs een maansteen van een van de astronauten in 1969 als bewijs…😂
  Heel kostbaar zo’n maansteen. Luns heeft de steen als waardevol object voor 50,000 laten verzekeren.

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s