Hoe lang zal de coronacrisis duren?

De grote vraag is:
Hoe lang zal de huidige coronacrisis gaan duren?

Onlangs heeft het kabinet besloten de genomen maatregelen tegen het virus te verlengen tot en met 28 april dit jaar. Mark Rutte heeft al duidelijk gemaakt, dat vrijheidsbeperkende maatregelen dan nog niet voorbij zullen zijn. In een poging een schatting te kunnen maken van de te verwachte tijdsduur van de huidige epidemie, is het interessant om naar het verloop te kijken van een normaal griepseizoen, naar de Hongkonggriep en naar de Spaanse griep.

NORMAAL GRIEPSEIZOEN
Iedere winter is er een griepepidemie. Onderstaande citaten zijn van de website van het RIVM afkomstig en gaan over de griepepidemie in Nederland van het seizoen 2018/2019:

De griepepidemie in 2018/2019 in Nederland duurde 14 weken, van 10 december 2018 t/m 17 maart 2019. Dit is langer dan het gemiddelde van 9 weken in de afgelopen 25 jaar.

De epidemie in 2018/2019 was een milde griepepidemie. Het totaal aantal mensen dat zich in het seizoen met griepachtige klachten en met longontsteking bij de huisarts heeft gemeld, was dit seizoen lager dan in de vier vorige seizoenen. Ook de oversterfte was het afgelopen seizoen laag in vergelijking met de voorgaande twee winterseizoenen.

HONGKONGGRIEP
De Hongkongriep van 1968 maakte wereldwijd in datzelfde jaar ongeveer 700.000 dodelijke slachtoffers op een wereldbevolking van ongeveer 3,5 miljard mensen. De huidige wereldbevolking bedraagt ongeveer 7,8 miljard. De Hongkongriep kwam echter in de jaren daarop in golven terug, zodat het aantal dodelijke slachtoffers wereldwijd uiteindelijk werd geschat op 1 miljoen. Op wikipedia is te lezen:

The same virus returned the following years: a year later, in late 1969 and early 1970, and in 1972.

SPAANSE GRIEP
De Spaanse griep was een pandemie die plaats vond van begin 1918 tot eind 1920. De schattingen van het aantal dodelijke slachtoffers lopen uiteen van 17 tot 100 miljoen mensen, terwijl destijds de totale wereldbevolking minder bedroeg dan 2 miljard. Ook de Spaanse griep verliep in golven, dat goed is weergegeven in onderstaande grafiek.

1918_spanish_flu_waves

CORONAVIRUS
Wanneer enkel wordt gekeken naar het verloop van de Spaanse Griep en het Hongkongvirus, dan is het zeer aannemelijk dat de huidige pandemie in golven zal terugkeren over een tijdsbestek van meer dan één jaar. Het zal dus waarschijnlijk een illusie zijn om te geloven, dat de door de overheid genomen maatregelen in de nabije toekomst definitief worden opgeheven en de mensen hun “normale” leven weer kunnen hervatten.

WERELDWIJDE CRISIS
Over de gehele wereld hebben overheden in vooral verwesterde landen de bevolking vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd in het kader van het beschermen van de mensen tegen het virus. Deze maatregelen hebben echter tot gevolg, dat veel mensen geen geld meer kunnen verdienen… en dat was ook de bedoeling van de werkelijke machthebbers, die de bevolking wereldwijd onder absolute controle probeert te krijgen. De kunst is om dit spel te gaan doorzien… voordat het te laat is. Het is al vijf voor twaalf geweest.

Het grootste deel van de wereldbevolking is vooral in de laatste decennia in sneltreinvaart afhankelijk gemaakt van geld, (lokale) overheden en multinationals. Deze illusie van (economische) voorspoed en het geloof in fiat geld maakte dat massa’s mensen al dan niet onder dwang hun autonomie opgaven. Het gevolg was dat mensen lokaal niet meer in hun basisbehoeften konden voorzien en in plaats van in harmonie met hun omgeving te leven, geld gingen najagen om hun dromen waar te kunnen maken. Natuur was niet (meer) belangrijk voor mensen en gemeenschappen verdwenen waar eens saamhorigheid prioriteit was. De kleine lokale samenlevingen met waarachtig eigenbelang verdwenen en maakten plaats voor een egocentrische maatschappij waar de medemens als concurrent werd beschouwd. Het “algemeen belang” waar politici en managers het over hebben is een betoverende spreuk voor de brave burgers, die niet meer zelf kunnen nadenken… van jongs af aan hebben zij immers geleerd de deskundigen voor hen te laten nadenken, de adviseurs de nodige beslissingen te laten nemen en de politici, bestuurders en managers deze beslissingen door- en uit te laten voeren. Wie weigerde te conformeren werd buitengesloten of kreeg zelfs te maken met de sterke arm van de wet.

Nadat de eens menselijke mensen door geraffineerde indoctrinatie en propaganda waren verworden tot egocentrische individuen, die uit eigen belang geloofden in geld en autoriteit, maakte dat individualisten en groepen zielloze slaven hun eigen leefomgeving en die van anderen gingen vernietigen; nagenoeg de gehele aarde is verworden tot een smerige en stinkende vuilnishoop. De aarde is ernstig ziek… en de mensheid ook.

Afgezien van of het coronavirus echt bestaat of niet, zijn de gevolgen voor het door de ware machthebbers gecreëerde systeem voor gewone mensen niet te overzien. De bevolking wordt dan ook in kleine stapjes in rap tempo kapot gemaakt. Dit lukt tot op heden aardig, omdat de angst regeert. De toekomst zal uitwijzen of deze angst voor het virus gerechtvaardigd was of dat wellicht de gevolgen van de genomen maatregelen vele malen ernstiger waren. Het zal niet de eerste keer zijn, dat mensen bij een economische crisis zelfmoord plegen, omdat zij in zeer korte tijd hun bezittingen hadden verloren. Wanneer iemand dakloos wordt, dan is dat natuurlijk ook zijn eigen schuld… Toch?

Met of zonder coronavirus kon het huidige economische model geen stand houden, dat ook de bedoeling was. De bankiers, de eigenaars en bedenkers van hun economische spel, zijn altijd de winnaars. Als het aan de ware machthebbers ligt, zal het huidige economische systeem dus verdwijnen en plaats maken voor een hoog technologisch systeem, waarbij de bewegingen van mensen 24 uur per dag gecontroleerd worden. Mensen die zich gedragen zoals het hoort krijgen relatief veel “vrijheden”, terwijl mensen die zich niet gedragen zoals het hoort nagenoeg niets meer kunnen… zoals dissidenten, complotgekkies of mensen die hun eigen voedsel proberen te verbouwen.  Misschien zullen dissidenten zelfs geen eten meer kunnen kopen met het digitale betalingssysteem. Andere mensen zullen het wel laten om bij deze zonderlingen in de buurt te komen, omdat je geen negatieve punten op je totaal score wilt hebben; big brother houdt immers bij met wie je in aanraking komt… ook handig om bij te houden hoe een virus zich verspreidt.

In de Verenigde Staten zijn de signalen van een op handen zijnde burgeroorlog reeds zichtbaar. Volgens de website NaturalNews heeft Donald Trump de medische onderdelen van de krijgsmacht versterkt met maximaal 2 jaar, door gepensioneerden en reservisten op te roepen.

Hoe zullen de mensen in Nederland reageren? Zullen zij passief afwachten wat de ware machthebbers met hen gaan doen of zullen zij de toekomst zelf vorm en richting gaan geven door uit hun isolement te stappen en in actie te komen?

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s