Wie zal zich laten vaccineren?

Momenteel schijnt er een pandemie te zijn. In mijn omgeving zijn nog geen slachtoffers gevallen ten gevolge van het virus, maar wellicht heeft dat te maken met dat ik een zeer beperkt sociaal leven leid…, dat voor mij de enige manier is om nog een beetje een menswaardig bestaan te kunnen leiden in deze asociale, egocentrische, corrupte en meedogenloze maatschappij, die niets weg heeft van een samenleving. In deze zogenaamde samenleving laat de massa zich als proefdieren in hun kooi opsluiten om de snelheid van de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De zogenaamde voordelen van het leven in een grote stad in de huidige westerse maatschappij blijken in een oogwenk te zijn veranderd in nadelen. Hoe besteed je je tijd in een stad waar het sociale leven een halt is toegeroepen? Veel mensen gaan dan ook op zoek naar natuur, voor zover dat nog te vinden is in Nederland. Voor de meeste mensen die in kleine dorpen leven, op het platteland of in de natuur, zijn de veranderingen relatief het geringst. Ik heb al gehoord van kleine dorpjes in de Achterhoek, waar de mensen weer leven als vanouds… alsof er niets aan de hand is. Daar heeft het virus zich tot op heden niet (zichtbaar) getoond en is nagenoeg geen politie op straat. Wat een zegen zal dat zijn! In verscheidene grote steden over de wereld zijn al protesten geweest tegen de lockdown, waarbij mensen massaal de straat op gingen.

ZORGVERLENERS MOETEN ZICH HOUDEN AAN PROCEDURES
Om het virus uit te schakelen, zijn de deskundigen en wetenschappers onder meer op zoek naar een vaccin. De mensen moeten dus vertrouwen op de reguliere gezondheidszorg. Volgens mijn eigen ervaringen is de reguliere gezondheidszorg totaal niet te vertrouwen. In de reguliere gezondheidszorg heerst het alleenrecht van bepaalde grote entiteiten… partijen, zoals bijvoorbeeld multinationals. Zorgverleners vertegenwoordigen deze partijen door middel van ingewikkelde constructies, zoals deze onder meer zijn vastgelegd in procedures, richtlijnen, protocollen, aanbevelingen, voorschriften en meer. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kijkt dan ook enkel of BIG geregistreerde zorgverleners zich hebben gehouden aan de te volgen procedures met de daarbij horende wet- en regelgeving, maar zelfs dat interesseert het Tuchtcollege helemaal niets…
Voor slachtoffers van zorgverleners is het bijna een onmogelijke taak om zorgverleners aan te pakken, die zich niet aan de procedures hebben gehouden. Slachtoffers zijn doorgaans onwetend over deze procedures en advocaten evenmin. Wil men dus een foute zorgverlener aan kunnen pakken, dan zal men de expertise van een zorgverlener uit dezelfde beroepsgroep nodig hebben, maar die zal nooit zijn collega’s afvallen, want voor je het weet ben je zelf aan de beurt. Mocht iemand het onverhoopt toch voor elkaar krijgen aan te tonen dat een zorgverlener zich niet aan de procedures heeft gehouden, dan zal de zorgverlener in eerste instantie worden vrijgesproken. Voorbeelden hiervan zijn te vinden van de corrupte bedrijfsartsen Cees Everaert, in dienst van de Arbo Unie en Thea Kalteren, die was ingehuurd door De Verzuimoplosser. Ook de landelijke arbodienst Zorg van de Zaak lapt de regels aan zijn laars, net als dat verzekeringsartsen van het UWV naar believen de regels aan hun laars lappen, zoals het geval was met de verzekeringsarts mevrouw B. Frenay-van Maasdam. Meer over de misdragingen van het UWV volgt!

DE VERPLICHTE VACCINATIE
Wanneer de overheid in de toekomst zal beweren, dat een vaccin tegen het huidige virus is gevonden, dan zullen de zorgverleners worden ingeschakeld om het volk te vaccineren. Vaccinaties zullen hoogstwaarschijnlijk bij wet worden verplicht en de BIG geregistreerde zorgverleners zullen zich moeten houden aan de wet- en regelgeving. Wanneer een BIG geregistreerde zorgverlener weigert mee te werken bij het vaccineren van het volk, dan kan deze uit het BIG register worden geschrapt. De zorgverlener kan dan zijn of haar beroep niet meer uitoefenen en verliest daarmee zijn baan. Welke zorgverleners zullen in de huidige economische crisis sterk genoeg zijn om naar hun geweten te luisteren? Hoeveel artsen en verpleegkundigen zullen het lef hebben om te weigeren mee te werken aan de verplichte vaccinatie van de mensen? Zullen zij eerlijk zijn bij het vaccineren van hun naasten of zullen zij frauderen bij de registratie om hun naasten te beschermen tegen de mogelijke verschrikkelijke bijwerkingen die vaccinaties met zich mee kunnen brengen?

BIJWERKINGEN
Veel door de farmaceutische industrie op de markt gebrachte medicijnen ontlenen hun werking aan het onderdrukken van symptomen (allopathische geneeskunde), die zich manifesteren bij bepaalde ziektebeelden. Wanneer symptomen worden onderdrukt, dient de patiënt voor langere tijd of de rest van zijn leven deze medicijnen te gebruiken, hetzij continue of wanneer de symptomen zich weer voordoen. Vele medicijnen hebben helaas bijwerkingen. Om deze reden moeten medicijnen gebruikende ouderen iedere dag een grote verscheidenheid aan pillen tot zich nemen, omdat bijna altijd medicijnen nodig zijn om bijwerkingen van andere medicijnen te onderdrukken. Om een correcte inname van al deze medicijnen te vergemakkelijken, zijn de bekende doseerdozen ontwikkeld.

De door de farmaceutische industrie verkochte medicijnen kunnen zeer ernstige bijwerkingen hebben. De geschiedenis laat verschrikkelijke voorbeelden zien, waarvan hieronder enkele zijn aangehaald:

SOFTENON
Eind vijftiger jaren werd Softenon op de markt gebracht. Gelukkig werd het in Nederland zelden voorgeschreven bij zwangere vrouwen die kampten met slaapproblemen, pijnen, ochtendmisselijkheid en spanningen. Het middel had ernstig misvormde baby’s tot gevolg! Meer hierover is te lezen in een artikel op de website isgeschiedenis.nl.

VARKENSGRIEP VAN 1976 IN DE VS
In 1976 brak op een legerbasis in de VS de varkensgriep uit. Door de media werd paniek gezaaid en de overheid drukte in een sneltreinvaart de ontwikkeling van een vaccinatie door (waar flink geld aan werd verdiend) om vervolgens het volk te kunnen vaccineren. Na het vaccineren bleken mensen verlammingsverschijnselen te krijgen, die zelfs zo erg konden zijn dat de ademhaling stopte. Mensen overleden dus aan de vaccinatie die bescherming zou moeten bieden. Op wikipedia is onderstaand citaat te vinden:

After the program began, the vaccine was associated with an increase in reports of Guillain-Barré Syndrome, which can cause paralysis, respiratory arrest, and death.

VARKENSGRIEP VAN 2009 – WERELDWIJD
In 2009 was er weer een varkensgriep, die in Nederland de Mexicaanse griep werd genoemd. Wederom werd door de media grote paniek gezaaid. Uiteindelijk bleek het allemaal reuze mee te vallen, zoals valt te herleiden uit onderstaande twee citaten van wikipedia:

Op 16 juli meldde de WHO dat het aantal Mexicaansegriepgevallen inmiddels niet meer te tellen was.

Er zijn in totaal 17.483 wereldwijd bevestigde sterfgevallen geweest in 2009. In Nederland waren dit er 60. Bij de ‘gewone’ Nederlandse seizoensgriep ligt dit tussen de 250 en de 2000.

https://en.wikipedia.org/wiki/2009_swine_flu_pandemic
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep

PROZAC
Het toeval wil dat ik van mijn drieëntwintigste tot en met mijn vierendertigste 11 jaar depressief ben geweest. Destijds heb ik de geneesmiddelen Prozac en Seroxat mogen uitproberen. Omdat Prozac bij mij niet werkte, stapte ik over op Seroxat. Ook dit werkte niet, dus werd mij geadviseerd beetje bij beetje de dosis te verhogen. Op een gegeven moment slikte ik ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds meerdere pillen (!). Ik voelde van alles in mijn wezen gebeuren, maar begreep uiteindelijk wel dat pillen mij niet van mijn depressie konden genezen. Van de één op de andere dag besloot ik met die rotzooi te stoppen, terwijl ik wist dat je moest afbouwen. Ik weet hoe het is om van de harddrugs af te kicken…
Het blijkt dat veel schietpartijen in de VS zijn uitgevoerd door jonge mannen onder invloed van antidepressieva. Als ervaringsdeskundige van het slikken van deze rotzooi, kan ik mij dat goed voorstellen. Op wikipedia is onderstaand citaat te vinden over fluoxetine, het hoofdbestanddeel van Prozac:

Serious side effects include serotonin syndromemaniaseizures, an increased risk of suicidal behavior in people under 25 years old.

POLIO
Terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Destijds werd in de Verenigde Staten een vaccin tegen polio op kinderen uitgeprobeerd. Het resultaat was dat kinderen na het toedienen van het vaccin tegen polio deze ziekte kregen! Voor meer informatie, zie het artikel op greenwichtime.

CORONAVIRUSSEN
Het huidige coronavirus behoort tot de familie coronavirussen. Volgens een in de Verenigde Staten uitgevoerd onderzoek blijkt, dat een vaccinatie niet mogelijk is. Het onderzoek werd gepubliceerd in 2015. Volgens het onderzoek zijn enkel behandelingen mogelijk, die het immuunsysteem kunnen ondersteunen. Het onderzoek “Coronavirusus: An overview of their replication and pathogenesis” is hier te vinden. Onderstaand citaat is afkomstig uit het verslag van het onderzoek:

To date, there are no antiviral therapeutics that specifically target human coronaviruses, so treatments are only supportive.

DOCUMENTAIRE OVER VACCINATIES
Men kan zich afvragen waarom de Nederlandse overheid de oplossing zoekt in het vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus, terwijl met geen enkel woord wordt gerept over het versterken van de gezondheid van de mensen, zodat hun immuunsysteem beter in staat is het huidige coronavirus weerstand te bieden.
Het toeval wil dat op 22 april een documentaire reeks beschikbaar komt over vaccinaties. Deze reeks is in het Engels, maar zal ongetwijfeld interessant zijn voor de mensen die zelf nog kunnen nadenken en niet de overheid voor hen laat nadenken én beslissen. Men kan zich gratis voor deze documentaire aanmelden op de website thetruthaboutvaccines.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s