Wappies en Edelweiss Piraten

Begin jaren tachtig… ja, alweer van de vorige eeuw… was ik zeer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds fascineerde het mij, dat mensen bereid waren geweest elkaar massaal af te slachten en anderzijds wilde ik begrijpen hoe het zover had kunnen komen. Ik deed destijds mijn eigen onderzoek door aan mensen in mijn omgeving te vragen hoe zij de Tweede Wereldoorlog hadden beleefd. Als kind kon ik eenvoudig vragen stellen en werd mijn interesse en nieuwsgierigheid mij meestal niet kwalijk genomen.

Tegenwoordig weet én begrijp ik waarom het zover had kunnen komen. Toch blijft het voor mij onvoorstelbaar, dat in de jaren dertig van de vorige eeuw nagenoeg de gehele Duitse bevolking had meegeholpen een dodelijke oorlogsmachine te creëren. Deze oorlogsmachine bestond uit brave, gehoorzame, gewillige en vakkundige mensen, die bereid waren de gegeven orders van hogerhand op te volgen. Mensen waren voorafgaand aan het oorlogsgeweld maar al te graag bereid dodelijke wapens te ontwikkelen en te produceren. Dat zij hiertoe bereid waren geweest had onder meer te maken met de crisis waarin Duitsland zich bevond na de Eerste Wereldoorlog; de bevolking had het zwaar en was met overleven bezig. Dit was voor vele Duitsers onverdraagzaam, mede omdat zij zich de mooie tijd herinnerden van voor de Eerste Wereldoorlog. Duitsland had destijds prachtige steden en een uitmuntende infrastructuur van treinen, trams en kanalen. In Wuppertal was ooit zelfs een hangende tram of trein aangelegd.

Hitler presenteerde zich aan de Duitse bevolking als de redder in nood. Hij kwam in 1933 aan de macht en wist Duitsland uit het drassige moeras te trekken. De bevolking had weer werk en hoefde zich niet bezig te houden met overleven. Duitsland werd omgetoverd tot een grote fabriek van onder meer wapentuig.

In de buurt waar ik destijds als kind opgroeide woonden ook twee vrouwen van Duitse komaf. Zij waren beiden met een Nederlandse man getrouwd. Beide vrouwen waren als tiener lid geweest van de Hitlerjugend. De Hitlerjugend stoomde onder meer de jeugd klaar om autoriteit te gehoorzamen en mee te doen met de massa, maar dan wel zoals Adolf Hitler dat graag wenste. Deze twee vrouwen vond ik erg aardig en naar mijn idee waren zij ook heel eerlijk. Op mijn vraag waarom zij zich hadden aangesloten bij de Hitlerjugend, kreeg ik dan ook steevast als antwoord:

Ja, maar iedereen was bij de Hitlerjugend...

Tegenwoordig begrijp ik dat zij destijds voor de makkelijkste weg hadden gekozen: met de stroom mee. Volgens een Japans gezegde gaan alleen dode vissen met de stroom mee. Zij waren in ieder geval niet sterk genoeg om tegen de stroom in te zwemmen. In de huidige maatschappij zie ik dezelfde mentaliteit om mij heen: de mensen gaan liever mee met de officiële versie van de realiteit, zoals deze onder meer door bewezen leugenaars op televisie wordt gepresenteerd. Dat Mark Rutte een bewezen leugenaar is van een demissionair kabinet, dat maakt voor de dode vissen niet uit. De andere optie zou namelijk moeten zijn: zelf verantwoording nemen.

Zelf verantwoording nemen voor de maatschappij waarin we leven, dat wordt helaas niet geleerd op school. Op school wordt gehoorzamen beloond, maar dan wel binnen de vooraf gestelde kaders. De leerlingen die gehoorzaam zijn en daarnaast goed zijn te conditioneren (zij kunnen goed leren) worden als zijnde intelligent beschouwd. Deze brave schapen hebben dan ook meer kans op een goed betaalde positie in het systeem, dat heimelijk de verborgen agenda van wereldwijde machtselite dient. Deze brave schapen… of dode vissen zijn geen gevaar voor het systeem. Voor de mensen die nog altijd denken, dat de westerse systemen, zoals het financiële systeem, de overheidsinstanties, aan de overheid gelieerde instanties, de grote goede doelen en de multinationals het belang van de mensheid op aarde dienen, moeten eens goed om zich heen kijken.

Tegenwoordig zijn er de Wappies. De benaming moet doen vermoeden dat het om mensen gaat, die niet goed bij hun hoofd zijn. Dezelfde tactiek werd vanaf de zestiger jaren gebruikt om mensen aan te duiden, die in de gaten kregen hoe de machtsverhoudingen op aarde werkelijk lagen en dat bijvoorbeeld democratie en rechtsspraak een illusie waren. Deze mensen werden aangeduid met de term: conspiracy theorist.
Deze term draagt in zich, dat het slechts om een theorie zou gaan en dat deze mensen hun grip op de werkelijkheid hebben verloren, terwijl het tegengestelde juist waar is; deze mensen hebben de betovering van de leugens en propaganda weten te verbreken en gaan op onderzoek uit buiten de vooraf gebaande paden.

Ik had op school wel geleerd over de Hitlerjugend, maar had niets gehoord over de Edelweisspiraten. Nadat Hitler in 1933 aan de macht kwam, waren er ook mensen die tegen Hitler waren en doorzagen waartoe de waanzin zou kunnen leiden. De Joden kregen immers de schuld van de slechte economische situatie waarin Duitsland zich bevond. Met het verstrijken van de tijd werd het de Joden onmogelijk gemaakt om deel te nemen aan de maatschappij. In een later stadium werden deze Joden zelfs ondergebracht in werkkampen, zodat er zoveel mogelijk handen waren om de oorlogsmachine aan de gang te houden. Vele Joden hebben deze kampen niet overleefd.
De Edelweisspiraten waren groepen jongeren (tieners) verdeeld over Duitsland, die het niet eens waren met de ideeën van Hitler en de Hitlerjugend. Zij droegen een embleem van de edelweiss. Tegen het einde van de jaren dertig werden door de Nazi’s deze groeperingen aangeduid met de term Edelweisspiraten. Deze terminologie draagt een bepaalde negatieve lading in zich, doordat het woord “piraten” deze negatieve lading in zich heeft. De reguliere media doen tegenwoordig hetzelfde door bijvoorbeeld de term “terrorist” te gebruiken. Door dit te doen, geven de media niet op een neutrale manier verslag van de gang van zaken, maar hebben al een oordeel gegeven, dat onbewust wordt overgenomen door de kijker, luisteraar of lezer.
De edelweisspiraten waren gedurende de oorlog het jongerenverzet in Duitsland, die de oorlogsmachine probeerden te saboteren. Verschillende van deze jongeren zijn gedurende de oorlog publiekelijk vermoord, zonder enige vorm van proces.

De Wappies kunnen worden vergeleken met de edelweisspiraten van weleer in Duitsland en misschien wel de Joden in Duitsland gedurende de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie konden de edelweisspiraten en de Joden zich vrij bewegen in de maatschappij. Deze bewegingsvrijheden werden stapsgewijs ingeperkt. Dat stapsgewijs inperken van bewegingsvrijheden is ook nu aan de orde. Met kwade vingers wordt steeds meer gewezen naar niet gevaccineerden, want zij zouden de veroorzakers zijn van nieuwe varianten en besmettingen van een virus, waarvan het bestaan tot op heden NIET is bewezen! Omdat het bestaan van dit virus tot op heden niet is bewezen, kan ook niet worden aangetoond in hoeverre het “virus” besmettelijk zou zijn of niet, want daarvoor zou men het virus eerst moeten isoleren, al dan niet in een potje met of zonder menselijk weefsel, maar in ieder geval niet in het weefsel van een aap.

Aangaande de mensen die met Corona klachten worden opgenomen in het ziekenhuis, durven steeds meer mensen werkzaam in ziekenhuizen zich uit te spreken, dat het merendeel van deze opgenomen mensen gevaccineerd zijn. In Nederland zijn naar mijn weten geen betrouwbare officiële statistieken beschikbaar, waaruit kan worden geconcludeerd of de opgenomen patiënten met Corona klachten al dan niet gevaccineerd zijn. Daarbij komt ook steeds meer naar buiten, dat gevaccineerde mensen na verloop van tijd een als maar slechter werkend afweersysteem hebben. Dit heeft tot gevolg dat deze gevaccineerde mensen een breed scala aan lichamelijke klachten kunnen ontwikkelen, waaronder kanker en dementie. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

In Engeland wordt bij de ziekenhuisopnames wel bijgehouden of een patiënt gevaccineerd is of niet. De statistieken waren tot voor kort zichtbaar op de website van Public Health England. Omdat de statistieken lieten zien, dat het juist de gevaccineerde mensen vanaf dertig jaar waren, die werden opgenomen met Corona gerelateerde klachten, is wellicht deze overheidsorganisatie verdwenen. Zie hiervoor de onderstaande afbeelding:

Onderstaande twee grafieken komen uit een rapportage van UK Health Security Agency (COVID-19 vaccine surveillance report – week 42). De eerste grafiek laat zien dat minimaal twee keer gevaccineerde mensen boven de dertig jaar een grotere kans hebben om op Corona positief te worden getest. Wanneer de eerste grafiek wordt bekeken, dan lijkt het zinvol om in ieder geval mensen onder de dertig jaar te vaccineren. Hoewel mensen onder de dertig jaar bij een test vaak positief worden bevonden, blijkt het echter dat mensen onder de dertig jaar zelden worden opgenomen in een ziekenhuis, zoals in de grafiek helemaal onderaan (tweede grafiek) te zien is; deze grafiek laat zien of een patiënt voor een nacht wordt opgenomen.
Voor jongeren onder de 19 jaar is het volkomen zinloos deze te vaccineren, daar de kans op overlijden aan Corona vrijwel nihil is, terwijl de kans op mogelijke bijwerkingen vele malen groter is.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s