Het ware gezicht van de politie

De laatste maanden wordt het ware gezicht van de politie steeds duidelijker voor de mensen die bereid zijn uit hun hypnose te ontwaken, hun conditioneringen te doorzien, de propagandamachine links laten liggen en hun ogen te openen.

Doordat tegenwoordig vrijwel iedereen de beschikking heeft over een filmcamera op een mobiele telefoon en situaties van provocerende en gewelddadige (under cover) politieagenten vanaf verschillende invalshoeken middels sociale media kunnen worden gecombineerd, is het overduidelijk dat de politie een verborgen agenda heeft. Alleen de psychopaten op topposities van de politie weten heimelijk van de dubbelrol van het politieapparaat, hoewel ook deze psychopaten zelden inzicht hebben welke einddoelen de ware machthebbers op aarde in hun agenda hebben staan. De politiebazen voeren gehoorzaam en gedwee de orders op die door hogerhand worden opgelegd. Het goed uitvoeren van deze orders wordt beloond met een glansrijke carrière in het tot op het bot verrotte en corrupte systeem, dat eveneens de veroorzaker is van de vervuiling en vernietiging van alles dat leeft op aarde. De psychopaten in de top van de politie zijn voornamelijk bezig hun eigen carrière zo soepel mogelijk te laten verlopen en zijn niet geïnteresseerd in een “algemeen belang” (dat niet bestaat), noch geïnteresseerd in individuele belangen en rechten van burgers of potentiële klokkenluiders in dienst van de politie.

DE SELECTIEPROCEDURE IS CORRUPT
Het politieapparaat is in essentie volledig corrupt, anders zou het geen verborgen agenda kunnen dienen. De corruptie begint bij het selecteren van personeel van de politie. Bij de selectieprocedures van aspirant politiefunctionarissen worden zoveel mogelijk potentiële klokkenluiders afgekeurd.

Welke eigenschappen heeft een potentiële klokkenluider? Een potentiële klokkenluider is zeer sensitief, is totaal niet corrupt en is zeker niet bang uitgevallen. Wanneer een aspirant politiefunctionaris dan ook nog eens zeer intelligent is, dan wordt een dergelijke kandidaat vrijwel zeker afgekeurd. De selectiepsycholoog bereikt dit door eenvoudigweg de door de kandidaat behaalde harde testresultaten veranderen ten nadele van de kandidaat. De daadwerkelijk behaalde testresultaten worden nooit kenbaar gemaakt en in de door de psychologen opgestelde rapportages worden de getoonde testresultaten gepresenteerd als zijnde de werkelijk (harde) door de kandidaat behaalde testresultaten. In het vakjargon van psychologen noemt men dit aanpassen van de harde testresultaten “nuanceren”, maar het het niets anders dan liegen en bedriegen.
Het “nuanceren” van de behaalde testresultaten maakt het eveneens mogelijk, dat psychopaten met het inlevingsvermogen van een regenworm op machtsposities kunnen worden geplaatst in het politieapparaat. Deze psychopaten zijn niets anders dan zielloze dienders, zij het dat zij vaak zeer intelligent zijn. Daarbij worden psychopaten niet gehinderd door emoties, gewetenskwesties of spijt, want dergelijke eigenschappen ontbreken bij deze “mensen” volledig.

Een woord dat in hetzelfde straatje voorkomt als sensitief is inlevingsvermogen. Een ander woord voor corrupt is flexibel, mede afhankelijk van in welke contekst de woorden worden geplaatst. Flexibel klinkt positiever dan corrupt. De woorden “flexibel” en “inlevingsvermogen” worden door de politieacademie gebruikt om aspirant kandidaten te beoordelen.
Wil een hiërarchische structuur zoals het politieapparaat, defensie, het UWV en elk ander hiërarchisch systeem probleemloos kunnen functioneren, dan heeft men het liefst flexibele (en dus corrupte) mensen in dienst, die zonder vragen te stellen de door hogerhand opgelegde orders en/of werkzaamheden uitvoeren. Het zijn de sensitieve mensen, die zich bekommeren over het hoe en waarom. Sensitieve mensen hebben de meeste kans vroeg of laat leugens en bedrog te gaan doorzien en de daarbij behorende dubbele agenda’s te ontdekken. Het gevolg is, dat sensitieve mensen lastige vragen kunnen gaan stellen en zelfs kunnen weigeren bepaalde werkzaamheden uit te voeren, omdat hun geweten dit verhindert.
Natuurlijk mag een soldaat, diender of werknemer kritisch zijn, maar dan wel binnen de gegeven grenzen. Wanneer bijvoorbeeld een politiefunctionaris toch laat blijken het niet eens te zijn met de gang van zaken, dan volgen al snel intimidatie en pesterijen door collega’s, die natuurlijk uiterst flexibel zijn en als dode vissen met de groepsstroom meegaan om zodoende de groepsidentiteit in stand te houden en de daarbij horende individuele belangen.

Over de corrupte selectieprocedures bij de Politieacademie te Apeldoorn (en Luteijn te Arnhem) valt meer te lezen in: Psychologische tests.

WAAKZAAM en DIENSTBAAR
Het motto “waakzaam en dienstbaar” is op vele plaatsen bij de politie te zien, zo ook op politieauto’s. In de Verenigde Staten staat op de politieauto’s: “to protect and to serve”. De ware machthebbers op aarde laten zich niet openlijk herkennen, maar hebben zich verborgen achter de door hen gecreëerde complexe systemen, waartoe de politie ook behoort. De ware machthebbers zorgen dat de mensen behorend tot het volk van de wieg tot het graf worden misleid. Dit misleiden gebeurt door heel veel waarheid te geven, maar daar waar het net om gaat wordt verzwegen of verdraaid.

Het motto “waakzaam en dienstbaar” is waar, maar daarbij zit wel een adder onder het gras. In eerste instantie is het politieapparaat niet waakzaam en dienstbaar voor het volk, maar voor de machtselite. Overigens is het gehele systeem zodanig ontworpen en ingericht, dat het ten dienste staat van de heimelijk heersende machtselite. De “mensen” behorend tot de machtselite zitten op alle belangrijke posities in het systeem en zullen elkaar beschermen en de hand boven het hoofd houden waar nodig.
Iemand behorend tot het volk of een klokkenluider maakt tegen deze georganiseerde en hiërarchische machtswellustelingen geen kans om middels hun systeem gerechtigdheid te halen of veranderingen door te voeren. De ware machthebbers willen geen gerechtigdheid en zullen er alles aan doen om eventuele veranderingen zodanig door te voeren, dat hun totale regie over het systeem niet in gevaar komt.

De ware machtselite gebruikt veel symboliek, die ook in het woord “politie” wordt toegepast. Bij de letter “O” zijn veel symbolen te zien. Eén van de symbolen zijn vlammen die uit een ronde bom of granaat komen. Deze vlammen zijn in vele logo’s toegepast, waarmee de machtselite laat zien wie werkelijk de touwtjes in handen hebben. In symboliek deel 6 zijn meer logo’s met vlammen te zien, waaronder in de ogen van mijnheer de Uil van de Fabeltjeskrant, zoals deze vroeger op televisie werd uitgezonden.

Tevens is de letter “O” lager geplaatst dan de andere letters. De letter “O” stelt een ring voor. Deze ring is op veel wapenschilden terug te vinden. De hieronder afgebeelde wapenschilden zijn van Uri (een kanton/regio te Zwitserland), Messenheim in Duitsland en March (district in Zwitserland).

wapen van Uri
wapenschild van Messenheim
wapen van March

De ringen zijn op meerdere manieren terug te vinden in de heraldiek, waarvan hieronder nog drie voorbeelden staan: Berlingen te Zwitserland, Turbenthal te Zwitserland en Wila te Zwitserland. Bij de Olympische spelen en het automerk Audi zijn deze ringen ook te vinden.

wapen van Berlingen
wapen van Turbenthal
wapen van Wila

In Nederland zien vele miljoenen mensen diezelfde ring bij het NOS journaal. Blijkbaar is het NOS journaal kijkende volk in de ban van de ring; een vicieuze cirkel die macht over de mensen heeft en waar blijkbaar geen ontkomen aan is.

In de ban van de ring is de titel van een verfilmd boek, dat bestaat uit drie delen. In dit verhaal spelen ringen (die je om je vinger kunt doen) een rol. Deze ringen worden machtsringen genoemd. De belangrijkste ring is die ene ring, die over alle machtsringen heerst. Die belangrijkste en machtigste ring was in het bezit van Sauron, die zelf de ring had gesmeed. Sauron wordt ook wel de Zwarte Tovenaar genoemd. Wanneer iemand deze ring om had, kon de drager tevens zien wat de dragers van de andere ringen zagen.

Het kasteel waar Sauron woonde toen hij het machtigst was had de naam Barad-dûr. Volgens de verfilming van het boek (dus niet volgens het boek zelf) had dit kasteel een toren met bovenop twee horens. Tussen deze twee horens was een oog van vuur te zien, indien Sauron middels zijn kijksteen (palantíri) iedereen in de gaten hield. Sauron had een alziend oog.

Barad-dûr
alziend oog op 1 dollar biljet

Het alziende oog is op vele plaatsen te vinden. In symboliek deel 5 worden hiervan voorbeelden gegeven. Hier wordt tevens uitgelegd waar het alziend oog voor staat. Het alziend oog is een symbolische weergave van iets dat werkelijk bestaat. Het volk krijgt wel hints van het bestaan van het alziend oog, maar waar het oog werkelijk voor staat wordt ze niet verteld. Om deze reden is het alziend oog zwevend boven de piramide op het één dollar biljet afgebeeld, zodat de loonslaven niet kunnen zeggen, dat zij het alziende oog nooit hadden gezien en van niets wisten.

3 trappen piramide

Terug naar de politie van Nederland. Op politiekantoren is dikwijls een soort uithangbord te zien. Dit uithangbord heeft op het eerste gezicht de vorm van een meetkundige ruit. De kunst is om de ruit vanuit een ander perspectief te zien en dan blijkt het een afgevlakte trappiramide te zijn. De trappiramide van de politie heeft 3 lagen. De piramide op het één dollar biljet is geen trappiramide, maar is ook afgevlakt, zodat het alziend oog de top van de piramide is. De ware machthebbers laten met de drie lagen zien welke plaats het politieapparaat in de hiërarchische structuur inneemt. Blijkbaar staat de politie op de derde laag.

Bij de kroning van koningin Elizabeth in 1953 liet de machtselite zien wat haar plaats was in de hiërarchische piramidestructuur; haar troon stond op de vijfde laag. Het blijft gissen hoeveel lagen daarboven zitten, voordat men bij het alziend oog komt. De bazen van de bankiers zitten waarschijnlijk een laag hoger dan de koningin. Het financiële district de City of London behoort niet tot het koninkrijk van koningin Elizabeth. Eens per jaar bezoekt de vorstin de City of London en vraagt hierbij toestemming aan de baas van de City of Londen om het gebied te mogen betreden.

kroning van koningin Elizabeth
By BiblioArchives / LibraryArchives from Canada – Coronation of Queen Elizabeth II / uronnement de la Reine Elizabeth IIUploaded by oaktree_b, CC BY 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19783528

De troon van koning Willem Alexander in de Ridderzaal op het Binnenhof staat ook op een piramide. De troon staat op de vierde laag. Het is de vraag of dit klopt, want dat zou slechts één laag boven de politie zijn, terwijl de rechterlijke macht ook (ergens) boven de politie staat. In ieder geval laten de machthebbers zien dat er een hiërarchie is.

troon in Ridderzaal
Door -JvL- from Netherlands – Open Monumenten Dag 2010, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43454429

De ware machthebbers laten de hiërarchische machtsstructuur aan het volk zien en wil daarmee het oplettende deel van het volk laten geloven dat deze machtsstructuur al vele eeuwen oud is. Op school leren de leerlingen dan ook over feodale stelsels en koningshuizen uit een ver verleden. De mensen behorend tot het volk moeten geloven dat in Nederland deze machtsstructuren zijn verdwenen en plaats hebben gemaakt voor democratie, zodat de macht bij het volk zou liggen. Mensen behorend tot het volk, die het wat verder hebben geschopt in de maatschappij, weten uit ervaring dat in de westerse maatschappij een soort old boys network de dienst uitmaakt waar men voor elkaar opkomt, elkaar de mooie functies toebedeelt en elkaar de grote opdrachten (voor de overheid) gunt. Met een mooi woord wordt dit nepotisme genoemd.

Om de zaken nog ingewikkelder te maken, staat hieronder de troon afgebeeld van de Pauselijke Aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen te Rome. Deze troon behoort toe aan de paus van de katholieke kerk. Deze piramide heeft vijf lagen, net als de piramide die bij de kroning van koningin Elizabeth is gebruikt. Alleen staat de troon van de paus nog op een extra verhoging, direct onder de stoel (troon), zodat de troon van de paus op zes lagen staat. Blijkbaar is de paus een belangrijk personage bij de ware machtselite.

troon van de paus
Door Ern – Flickr, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363597

En nu komt het:
De ware machtselite heeft niets te maken met de bouw van de prachtige gebouwen van bijvoorbeeld het Vaticaan. Deze prachtige bouwwerken zijn gebouwd door mensen van een vorige beschaving, die door de overwinnaars van een wereldwijde strijd of oorlog uit de geschiedenisboeken zijn weggelaten. Deze gebouwen zijn wat betreft design en duurzaamheid superieur vergeleken met de bouwwerken die door de huidige beschaving worden gemaakt. De huidige machtselite heeft destijds de mensen van deze vorige wereldwijde beschaving vrijwel geheel uitgeroeid, zodat de herinneringen niet zouden voortleven. Wat niet weet, wat niet deert…

De huidige machtselite heeft het bewustzijn van de mensen onderdrukt, zodat de mensen niet zien dat de aarde geïnfiltreerd is door krachten die hier niet thuishoren. Hierover is meer te lezen in De diepere betekenis van They Live.

Meer over de vorige beschaving valt te lezen onder “Tartaria”.

Onderstaand filmpje geeft een goede weergave hoe het politieapparaat waakzaam en dienstbaar is:

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s