“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 4

BRUGGEN en SPOORWEGEN

In deel 3 kwamen diverse spoorwegbruggen uit het buitenland aan bod. Nu wordt het wellicht interessanter, want in dit deel worden enkele spoorwegbruggen in Nederland nader bekeken. Nederland was in het verleden ook een koloniale wereldmacht. Dit kleine landje heeft tegenwoordig relatief veel multinationals en een bankwezen waar je u tegen zegt. Nederland zou dus een fantastische infrastructuur moeten hebben… en die hadden we ook, maar niet dankzij de industriële revolutie en de bijbehorende huidige systemen. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 4″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 3

BRUGGEN en SPOORWEGEN

Spoorlijnen en kanalen zijn in het verleden wereldwijd door de Tartaren aangelegd. Inderdaad… de trein is geen uitvinding van de huidige beschaving en dat zal waarschijnlijk al duidelijk worden na enkele foto’s en een paar “feiten”. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 3″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 2

WERELDWIJD DEZELFDE ARCHITECTUUR

Bouwwerken in de vorm van piramides zijn over de gehele wereld terug te vinden. In China probeerde de overheid vele van deze piramides zelfs te verbergen door deze in het verleden te laten bedekken met planten. Niet alleen piramides komen over de gehele wereld voor, maar ook de “Nederlandse” vestingstad. In het Engels noemt men deze (voormalige) vesting (of vestingstad) “Star Fort” en “Bastion Fort”. Wikipedia heeft een uitgebreide lijst waar deze Star Forts op de wereld gevonden kunnen worden: Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 2″

“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 1

Deze reeks artikelen laat voornamelijk aan de hand van afbeeldingen zien, dat de geschiedenis door de huidige machthebbers grondig is veranderd. Dit betekent, dat de officiële geschiedenis is gebaseerd op leugens, zoals deze tegenwoordig nog altijd op (basis)scholen, universiteiten en in de reguliere media in hapklare brokken wordt voorgeschoteld. De ware geschiedenis van de mensheid wordt door de overwinnaars voor het volk verborgen gehouden, met het doel dat de massa niet in de gaten heeft, dat zij worden geleefd door een systeem, dat is ontworpen door diezelfde overwinnaars van een vreselijke en waarschijnlijk langdurige wereldoorlog. Deze oorlog was een waarachtige wereldoorlog en eindigde ogenschijnlijk ergens rond de 170 jaar geleden, waarbij de mensheid de totale vernietiging nabij was. Doorgaan met het lezen van ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 1”