“Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10

NESTEL, EPAULET en MALIËNKOLDER

De relatief recent verdwenen wereldwijde beschaving wordt in deze reeks artikelen aangeduid met “Tartaren of Tartarië”. Een correcte benoeming van deze nagenoeg compleet van de aardbol gewiste wereldwijde beschaving blijft lastig, omdat de huidige machthebbers, die zich heimelijk onder het volk hebben verborgen en zich voordoen als mensen (maar uiteindelijk geen mensen zijn), alles binnen hun macht hebben gedaan deze beschaving voorgoed uit de geschiedenisboeken te wissen. De officiële geschiedenis is een verzinsel van de huidige machthebbers en bestaat uit leugens om het volk te misleiden, met als doel dat de massa zich voorspelbaar gedraagt binnen de door de aristocratie bedachte systemen. De systemen zijn te vergelijken met de hekken en het prikkeldraad op een boerderij, waar de aristocratie de boer is en de mensen behorend tot het volk de dieren zijn.
In de negentiende eeuw werden de laatste leefgebieden op aarde van de Tartaren vernietigd door de uiteindelijke overwinnaars van deze wereldoorlog. De bloedlijnen van de overwinnaars bepalen sindsdien middels verdeel- en heers politiek de gebeurtenissen op het wereldtoneel en proberen de mensen op aarde middels de door hen bedachte systemen en gebeurtenissen te sturen naar de Nieuwe Wereldorde (New World Order). De oude of vorige wereldorde van de Tartaren was gebaseerd op balans en harmonie. De door de aristocratie gewenste Nieuwe Wereldorde is gebaseerd op onbalans en disharmonie. Deze nieuwe wereldorde zal een waarachtig schrikbewind zijn waar de aristocratie de touwtjes in handen zal hebben. De mensheid is al een aardig eind op weg.

Niet alleen zijn de restanten van de Tartaren wereldwijd in de architectuur en bouwkunde terug te vinden, maar ook bij militairen. Zo gebruiken de militaire legers van de landen op aarde min of meer dezelfde symboliek in de vorm van bijvoorbeeld insignes, naast dat zij dezelfde soort wapens gebruiken om de mensen behorend tot het volk van een ander land, ras of geloof af te kunnen slachten. De Tartaren hadden ook legers en wapens. De vraag is echter tegen wie of wat de Tartaren deze legers in het leven hadden geroepen, want er was immers sprake van een wereldwijde beschaving waar balans en harmonie de boventoon voerden. Bij archeologische opgravingen kunnen zelfs tegenwoordig nog gevechtstenues en wapens uit de negentiende eeuw of eerder worden gevonden. Soms is kleding van een leger of strijdmacht en bijbehorende wapens goed bewaard gebleven en hoefde het niet eens te worden opgegraven. Een op 4 november 2019 geplaatste video op youtube van het kanaal “Global vision” laat zeer interessante zaken zien. De filmopnamen zijn gemaakt in een museum in de Russische stad Kostroma, dat een oude stad is vol historie; een voormalige stad van de Tartaren. De betreffende video is onderaan dit artikel geplaatst.
De video van Global vision laat onder meer kanonnen, geweren, zwaarden, sabels en uniformen zien uit de negentiende eeuw. Ook zijn diverse nestels en epauletten te zien.

Een nestel (ook: erekoord, vuurkoord of fourragère) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestel_(krijgsmacht)) is volgens de Nederlandse versie van wikipedia een gevlochten koord op de schouder van een uniform. Tegenwoordig is de nestel een onderscheidingsteken, maar dat was het vroeger zeker niet, zoals uit de video van Global vision en foto’s in dit artikel zal blijken. Over de functie en de herkomst van de nestel is wikipedia niet eenduidig, wanneer men dezelfde pagina in verschillende talen met elkaar vergelijkt. De werkelijke oorsprong en functie laat zich dus raden en wordt waarschijnlijk met opzet verborgen gehouden, net als de ware geschiedenis van de mensheid.

Een epaulet is een versiering op de schouder van een kledingstuk, meestal een uniform. Wederom is volgens wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Epaulet) de functie van een epaulet niet eenduidig, wanneer men de wikipedia pagina’s over de epaulet in verschillende talen met elkaar vergelijkt. Hieronder staan voorbeelden van een epaulet en een nestel uit de video van Global vision.

epaulet en nestel (video van Global vision)

Het blijkt dat de epaulet op de schouder bijna volledig van metaal is gemaakt; ook de ”spoel” in de vorm van de letter “C” is van metaaldraad gemaakt en is na al die jaren niet verroest of geoxideerd. Wat zal het destijds een werk zijn geweest om dit te fabriceren! Daarbij is het onhandig om te dragen. Niet alleen is het zwaar, maar de persoon wordt eveneens in zijn bewegingen gehinderd, omdat de epaulet aanzienlijk veel ruimte inneemt. Een dergelijk epaulet is niet handig tijdens de strijd, waarbij de soldaat zo vrij mogelijk moet kunnen bewegen. Ook ga je geen onnodige zaken meedragen naar het slachtveld.
De nestel in de video is een deels gevlochten koord met aan weerszijden een soort metalen pin, die eveneens niet roest. Waarom zou je met een gevlochten koord met aan weerszijden een zware metalen pin naar het slachtveld gaan? De nestel beperkt de soldaat net als de epaulet in zijn bewegingsvrijheid en men loopt bij onverwachte bewegingen zelfs het risico zichzelf met deze metalen pinnen te verwonden. Hieronder staat nog een oude nestel afgebeeld, die is te vinden in een museum in New York.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59495707

Hieronder staan hedendaagse afbeeldingen van mensen in uniform met nestel. De nestel met de goudkleurige draad van de man in het blauwe uniform heeft slechts één metalen pin. De matroos in het witte uniform heeft twee metalen pinnen aan waarschijnlijk één koord; dat is helaas niet goed te zien op de foto. De twee moderne nestels zijn duidelijk voor de show en zijn licht in gewicht uitgevoerd. Wanneer op internet wordt gezocht met de term “service aiguillettes”, dan blijken de moderne nestels te worden voorgeschreven zonder metalen pinnen, met één metalen pin of twee metalen pinnen. De versie met twee metalen pinnen komt relatief weinig voor en bestaat dan meestal ook nog eens uit twee koorden, zodat aan het andere eind van het koord geen metalen pin is bevestigd.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58123246

US_Navy_020905-N-3228G-005_Change_of_Command_aboard_USS_O'Kane TRIM KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8168009

De oude nestels zijn veel zwaarder uitgevoerd en dat in een tijd dat alles handwerk zou zijn; ook het winnen van de metalen. Twee metalen pinnen aan weerszijden van een koord is de oorspronkelijke uitvoering van een nestel. De oorspronkelijke nestels kunnen niet anders zijn, dan een soort elektriciteitsdraad met aan weerszijden een elektrode om contact te maken! Wat precies de functie is van deze elektriciteitsdraad is de grote vraag en wellicht geven de epauletten een hint.

Hieronder zijn de epauletten op een Brits uniform afgebeeld, dat zou zijn gemaakt in het midden van de negentiende eeuw. Daaronder staan nog meer afbeeldingen van epauletten, die worden tentoongesteld in het Metropolitan Museum of Art in New York. Stuk voor stuk blijken deze epauletten ware kunststukken te zijn, die voornamelijk zijn gemaakt van metaal. Ook worden de materialen wol en zijde toegepast, maar metaal is het belangrijkste materiaal. De kwastjes zijn dan ook geheel of gedeeltelijk gemaakt van metaaldraad! Waarom zou men destijds zoveel moeite hebben genomen om de kwastjes van deze epauletten van metaaldraad te maken of metaaldraad door de wol of zijde te weven? Daarbij komt nog dat metaal duur en zwaar is. Daarbij glimmen de epauletten ook nog eens, zodat deze goed kunnen worden gezien door de vijand. Eigenlijk is het ontzettend stom om dergelijke epauletten op een militair uniform te bevestigen, tenzij deze epauletten daadwerkelijk een praktische functie hadden.

Military_jacket_MET_25.921a-c_front_CP4 TRIM KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59663102

Epaulets_MET_26.56.144_26.56.145 KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59495912

Epaulets_MET_26.56.142_26.56.143 KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59495735

Military_Epaulets_MET_41.638a-b_CP2 KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59659258

Epaulets_MET_26.56.142_d KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59495734

Epaulets_MET_26.56.140_d KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59495724

Epaulets_MET_26.56.142_B KLEIN
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59495736

De Amerikaanse Burgeroorlog (https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Burgeroorlog) zou hebben plaatsgevonden van 1861 t/m 1865. De Krimoorlog in Rusland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Krimoorlog) zou zijn gevoerd van 1853 tot en met 1856. In beide oorlogen zijn grote verwoestingen aan steden en het landschap toegebracht. Fotografie zou zijn uitgevonden rond 1822 (https://en.wikipedia.org/wiki/Photography). De grote vraag is dan: Waarom zijn er van de oorlogen rond die tijd geen foto’s te vinden van gevechtshandelingen? Schijnbaar werden destijds talloze foto’s gemaakt, vooral van de Amerikaanse Burgeroorlog, waarbij mensen poseerden voor de fotocamera of dat de gevolgen van de verwoestingen op de omgeving met een fotocamera werden vastgelegd, maar er zijn geen foto’s van gevechtshandelingen in het publieke domein. Een argument is, dat de sluitertijd te lang was om gevechtssituaties vast te leggen. Dit is echter onzin, omdat ook overzichtsfoto’s (van een afstand) van gevechtshandelingen zouden kunnen worden gemaakt, waarbij wel een langere sluitertijd gebruikt zou kunnen worden. Het argument van de lange sluitertijd snijdt dan ook geen hout, dat geen foto’s van gevechtshandelingen te vinden zijn. Daarentegen zijn wel tekeningen en schilderijen van de gevechtshandelingen te vinden. Onderstaande schilderijen van de Krimoorlog zijn hiervan een voorbeeld.

Tartaren torus 00
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11997462

The_Bombardment_of_Sebastopol_by_John_Wilson_Carmichael
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12030735

Het bijzondere van bovenstaande twee schilderijen is, dat ringen in de lucht zichtbaar zijn. Het is onbekend wat deze ringen zijn en hoe deze destijds werden veroorzaakt. Vermoedelijk hebben deze ringen te maken met voor de hedendaagse mens onbekende krachten of energieën, die destijds als wapen konden worden gebruikt. Waarschijnlijk waren deze krachten verantwoordelijk voor grote vernietiging, waar hedendaagse psychopaten nog jaloers op zouden kunnen zijn. De persoon achter het Global vision kanaal op youtube denkt dat een dergelijke ring met bijbehorende krachtveld (toroïde of torus) werd opgewekt door een kanon of een geweer.
Vele oude kanonnen en geweren werden gemaakt van brons. Brons is niet het meest geschikte metaal om hoge drukken te kunnen weerstaan om projectielen weg te schieten. In de moderne tijd zijn dan ook regelmatig oude bronzen kanonnen ontploft, omdat men met een springstof kogels wilde wegschieten. Bovendien zijn er bronzen kanonnen, waarbij de diameter aan de binnenzijde aan het begin (binnenin) van de boring groter is dan de diameter van de boring aan de monding van het kanon, dat het vrijwel onmogelijk maakt een projectiel met springstof weg te schieten. Er zijn zelfs bronzen kanonnen met rechthoekige boringen, zodat deze in ieder geval niet geschikt waren voor explosieve ladingen.
Blijkbaar had men destijds keuze over een arsenaal aan verschillende wapens, zoals men dat tegenwoordig ook heeft, zij het dat destijds naast de tegenwoordig bekende technologieën eveneens andere technologieën werden gebruikt, die heden ten dage onbekend zijn. De hedendaagse wetenschap is volledig door de aristocratie gecontroleerd en sinds de kunstmatige start van de zogenaamde industriële revolutie een bepaalde richting op gestuurd, evenals daaraan afgeleide toegepaste technologieën. Voor de moderne mens is dan ook niet te begrijpen hoe destijds bepaalde wapens werkelijk werden gebruikt. Wanneer werkelijke foto’s van gevechtshandelingen of veldslagen uit de tijd beschikbaar zouden zijn voor het publiek, dan zou meteen duidelijk worden dat bepaalde wapen destijds heel anders werden gebruikt dan dat men tegenwoordig veronderstelt.

Onderstaande afbeelding is een detail van een tekening uit de video van Global vision en zou destijds het tafereel op een slachtveld moeten voorstellen. Waarschijnlijk is deze voorstelling bedoeld om het publiek te misleiden, anders zouden er wel foto’s in omloop zijn. Afgezien van het tafereel wel of niet waarheidsgetrouw zou kunnen zijn, waarom zou een soldaat met een hoge hoed en een gevulde rugzak het strijdtoneel betreden in een dergelijke chaos? Zowel de hoge hoed als de rugzak beperken de soldaat in zijn bewegingsvrijheid. Daarbij loopt de man zowel met een sabel als een geweer met daarop bajonet! Je kunt er maar één wapen tegelijkertijd gebruiken, waarbij het andere (grote) wapen alleen maar in de weg zit. De conclusie is dan ook, dat het geschetste tafereel totaal niet logisch is en om die reden niet realistisch. Het geschetste tafereel laat wapens van weleer zien, maar geven een misleidende voorstelling over het werkelijke gebruik van die wapens.
Volgens Global vision bevat de rugzak iets van batterijen om een elektrische lading te kunnen geven. Deze bewering is zeer geloofwaardig, omdat dit verklaart waarom sommige soldaten met een nestel rondliepen; hiermee werd waarschijnlijk een elektrisch contact gemaakt tussen de lading in de rugzak en een kanon, geweer, zwaard of sabel. Het zou overigens best zo kunnen zijn, dat destijds eveneens geweren werden gebruikt om met behulp van een springlading (kruit) een kogel weg te schieten. Het kleine gaatje aan de bovenzijde van een kanon werd niet gebruikt om het buskruit te laten ontploffen, maar om op één of ander manier contact te maken met de elektrode van een nestel. Hoe dat in zijn werk ging is op dit moment een raadsel.
In het Engels heeft het woord “charge” meerdere betekenissen. Hieronder volgen er drie:

Who is in charge? – Wie heeft de leiding?
Charge! – Aanvallen!
To charge a battery. – Een battery opladen.

vlcsnap-2019-11-13-21h58m11s227 TRIM
afbeelding uit de video van Global Vision

Blijkbaar liepen soldaten destijds niet alleen met hoge hoeden op het slachtveld, maar ook met rare punten op helmen. Onderstaande helm is te zien in de video van Global vision. Ook hier geldt weer, dat het niet handig is om met een soort piek van een kerstboom op je helm je in de strijd te storten. Het is dus de vraag welke functie die punt op de helm had.

vlcsnap-2019-11-13-22h05m08s249 TRIM
afbeelding uit de video van Global Vision

De helm met daar bovenop een piek is in het stukje Duitstalige Europa, het voormalige Pruissen, bekend onder de naam Pickelhaube, waarvan hieronder een zwart wit afbeelding is te zien. Ook hier geldt weer de vraag, waarom men destijds met zo’n onhandige punt op de helm zou willen rondlopen? Deze punt op een helm van soldaten werd ook in de negentiende eeuw nog gebruikt in de Verenigde Staten, zoals hieronder op de kleurenfoto is te zien.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46922
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59663978

Niet alleen was dikwijls een punt op de helm bevestigd, maar tevens een soort pluim van veren of paardenhaar. De oude Romeinen hadden ook dergelijke helmen, evenals de oude Grieken, maar de Romeinen en de Grieken uit de klassieke oudheid zijn gewoon een verzinsel van de aristocratie. Uiteindelijk waren dit ook “Tartaren” en stonden ook deze gebieden onder invloed van de Tartaarse cultuur en wetenschap.
Onderstaande helm (Pickelhaube) komt uit Pruissen en is afgebeeld met – en zonder veren.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36833976
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36833980

In de video van Global vision zijn nog meer helmen te zien, waaronder de twee helmen die hieronder zijn afgebeeld.

afbeeldingen uit de video van Global vision

Onderstaande afbeelding is van kolonel Paddy Tabor uit het Verenigd Koninkrijk. De afbeelding spreekt voor zich.

Paddy_Tabor
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5627160

In de video van Global vision wordt ook ingezoomd op een maliënkolder; uit kleine ijzeren ringen vervaardigde kleding. Onderstaande afbeelding van een stukje maliënkolder komt uit de video. Global vision vraagt zich in de video af hoe ze het destijds voor elkaar hadden gekregen de ringen zo mooi te laten sluiten. Blijkbaar zijn de uiteinden van de draad met een zeer kleine klinknagel aan elkaar verbonden, zoals in de afbeelding daaronder is te zien, die overigens van wikipedia afkomstig is. Op de afbeelding uit wikipedia is te zien, dat de uiteinden van de ringen niet aan elkaar zijn gelast of gesmolten, terwijl dit in ieder geval bij de meeste ringen van de maliënkolder in de video van Global vision wel het geval is. Nu is het mogelijk door smeden metalen aan elkaar te hechten of lassen, maar dat is niet eenvoudig! Laat de mensen het in deze moderne tijd maar eens nadoen!

vlcsnap-2019-11-13-21h52m09s231 TRIM KLEIN
afbeelding uit de video van Global Vision

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2043478

De vraag is, of destijds een maliënkolder inderdaad enkel was gemaakt om iemand te beschermen tegen messen, sabels, zwaarden, speren en pijlen. Overigens geldt dezelfde vraag voor een ijzeren harnas, dat volgens sprookjes in de middeleeuwen vooral door ridders op een paard zouden zijn gebruikt. De verhalen zijn niet voor niets sprookjes! Waarschijnlijk moet de werkelijke functie van zowel een maliënkolder als een ijzeren harnas ergens anders worden gezocht. Nu we weten dat ook de middeleeuwen een verzinsel zijn van de ware machthebbers, moeten de wapens van weleer in een ander daglicht worden geplaatst.
De functie van een harnas en een maliënkolder zal waarschijnlijk gezocht moeten worden in de bescherming tegen energieën, waarbij te denken valt aan straling, elektromagnetische velden en plasma’s. In onderstaande video is te zien hoe een maliënkolder een persoon beschermt tegen elektrische ontladingen.

In de natuurkunde wordt de beschermende werking van de maliënkolder aangeduid als de “Kooi van Faraday”. De meeste moderne huishoudens hebben een dergelijke kooi in de keuken staan, want in een magnetron wordt de schadelijke straling middels dit principe afgeschermd. Wanneer een mobiele telefoon in een afgesloten magnetron wordt gelegd, is deze telefoon niet meer te bereiken.

Hieronder staan nog wat helmen afgebeeld. De eerste twee helmen zouden komen uit de regio Iran. Beide helmen hebben een soort piek, net als de Pickelhaube! Niet alleen zouden de Noormannen volgens de stripverhalen horens op hun helmen hebben gehad, maar in het gebied van het huidige Iran kon men blijkbaar ook horens op helmen hebben. Op één helm zijn twee voorzieningen gemaakt, zodat er iets in gestoken kan worden. Zouden dit stokken met veren of paardenhaar zijn geweest? Beide helmen zijn voorzien van een maliënkolder dat niet geschikt is om bescherming te bieden tegen zwaarden en dergelijke, omdat de uiteinden van de ringen niet aan elkaar zijn vastgemaakt en daardoor de maliënkolder zo kapot geslagen (of getrokken) kan worden.
De derde en vierde helm zouden uit de omgeving van China komen, maar hebben geen maliënkolder. Wel zijn er metaaldraden en ijzeren nagels verwerkt in de stof onder de helm. Ook deze twee helmen hebben een soort piek bovenop de helm, waarbij de tweede helm zelfs twee veren heeft en een soort obelisk van steen.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/444625
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/25031


https://www.metmuseum.org/art/collection/search/35961
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/732564

Japanese 15th century - DT305413 KLEIN
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/23025

Het gevechtstenue hierboven zou uit Japan komen. De voelsprieten op de helm lijken op die van een insect. Onderstaande pet werd gebruikt in het leger van de Verenigde Staten. Ook hier is een onhandige dot stof op de helm geplaatst, dat niet handig is bij gevechtshandelingen. Daaronder zijn een paar blauwe veren afgebeeld met daarnaast de koker waarin deze veren zouden moeten worden bewaard. Deze veren horen op een militair hoofddeksel (niet afgebeeld) uit het Verenigd Koninkrijk.
Aangaande de uit het verleden rijkelijk versierde gevechtstenues en hoofddeksels wordt bijna altijd door de “deskundigen” de uitleg gegeven, dat deze versieringen een ceremonieel of symbolisch karakter hadden. Wat een onzin! Vonden al die legers uit het verleden het paraderen dan zo belangrijk en bedachten zij dan daarvoor onzinnige versieringen op hun uitrustingen? Er is hier iets heel anders aan de hand, dat niet past binnen de huidige door de aristocratie gecreëerde stand der wetenschap en techniek.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59659259
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/112842

Ten slotte zijn hieronder nog enkele afbeeldingen gegeven van oude sabels en zwaarden. Deze oude wapens zijn ook volgens de huidige normen rijkelijk versierd en deze versieringen zouden geen nut hebben. Onderstaande handvatten hebben met elkaar gemeen, dat deze zijn omwonden met metalen draden. Deze draden zijn bij de eerste afbeelding uit de video van Global vision van koper en op de laatste afbeelding hieronder van zilver. Waarschijnlijk zijn de draden op de middelste afbeelding van goud. Onder de draden bij de laatste twee afbeeldingen zit hout. Hout is redelijk comfortabel voor een handvat, terwijl metalen draad dat niet is. Het toeval wil dat koper, goud en vooral zilver zeer goede elektrische geleiders zijn en (droog) hout een goede elektrische isolator. Zou het kunnen, dat oorspronkelijk deze sierlijke zwaarden een dubbele functie hadden? Ten eerste zouden het een soort energiewapens kunnen zijn en daarnaast zou men er nog van dichtbij mee kunnen steken en slaan.

vlcsnap-2019-11-13-22h10m25s93 TRIM
afbeelding uit de video van Global vision

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/24860

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/32393

DEEL 1 – Inleiding & Het uitsterven van de mammoet
DEEL 2 – Wereldwijd dezelfde architectuur
DEEL 3 – Bruggen en spoorwegen
DEEL 4 – Bruggen en spoorwegen
DEEL 5 – Bruggen en aquaducten
DEEL 6 – Aquaducten en kanalen
DEEL 7 – Koepels
DEEL 8 – Triomfbogen en poorten
DEEL 9 – Theaters en opera’s
DEEL 10 – Nestel, epaulet en maliënkolder

6 gedachten over ““Onze” geschiedenis is een leugen – DEEL 10

 1. Er valt nog heel wat te zien en te ontdekken en op te merken. O.a. zie je op de 2 helmen van Iran 2 kokertjes links en rechts schuin boven de ogen, waar iets in gedaan kan worden (electronische stokjes verbonden met draad aan de helm bijv.) en voor de neus zit een ‘staaf’ (lijkt een electrische geleider die de electrische energie ontvang vanuit de pin in het middelpunt op het hoofd) en die je op en neer kan doen precies op de juist afstand en dan met de bevestiging vast kan klemmen. En andersom werkt dit ook (is niet alleen bescherming en invoeging/indoctrinatie/ontvanging in die legerwezen dus, ook uitzending en als het ware tovering naar o.a. buiten en groepen, velden toe).

  Geliked door 3 people

 2. Ik vraag me af waarom mensen vroeger (en nu ook nog maar in mindere maten) hoeden en andere hoofddeksels droegen? Nu zeggen we dat het puur voor de sier was of voor bescherming tegen weersinvloeden, maar er zijn ook talloze hoofddeksels waar je niks aan hebt als het slecht weer is… zou een hoge hoed bijvoorbeeld werken als een soort antenna om energie op te pikken uit de eather of dergelijke, zeker als deze ook nog eens gemaakt zijn van wol of andere dierlijke producten?

  Geliked door 1 persoon

  1. Dit vraag ik mij ook al heel lang af. Zo ook de gouden krullen en spelden en spiegels die bijvoorbeeld de dames met Zeeuwse klederdracht droegen. En hun kralenkettingen met de bros eraan. De mannen dragen zilveren broek en klepstukken en gouden knopen, ook allemaal met een zelfde vorm als de bros, welke allemaal vormen hebben als de ‘magnetron’, dus de ronde ramen in oude gebouwen zoals kerken, welke weer vanalles versterken en medescheppen, o.a. via combinatie, licht en vorm en ether en (dus frequentie), ‘energie’ en dus geluid (“het woord schiep”). Zo weet ik ook dat vroeger de heren o.a. een gouden oorbel in hun linkeroor droegen (en de boeren en boerenzonen aan beide oren 1) en hierdoor veel scherper en verder konden zien. Zo weet ik ook dat bij het ringsteken in Zeeland vroeger de ringen van zilver werden gemaakt omdat deze niet betoverd konden worden. je kan namerijk bij het ringrijden met je intentie een soort veld rond de ring creëren door o.a. heel sterk vanuit je scheppingskracht waar te nemen dat iemand mis steekt en dan gebeurd dit ook (of juist raak). Met zilveren kon dit niet, deze is niet te betoveren. De vrouwen droegen in kelderdracht een kapmuts, een soort punt naar achteren toe, echt overal. De Zeeuwse verenwagen o.a. hadden deze vorm ook, nagenoeg hetzelfde. Het Opera House in Sydney Australië lijkt hier ook op.

   Geliked door 2 people

   1. Nu moet ik het toch echt vragen haha… zouden houten klompen ook nog een extra functie hebben gehad? Hout geleid geen stroom zou het als insulator gewerkt hebben

    Geliked door 1 persoon

   2. Hout aard wel en is zuiver. Misschien als zuivere insulator waarmee je toch in verbinding met Aarde en zelf Leven blijft?

    Geliked door 2 people

   3. https://www.sikhnet.com/news/value-your-hair

    Misschien vind je dit artikel over haren ook interresant, ik ben namelijk opzoek naar een antwoord waarom sommige mensen kaal worden, zouden die geen behoefte meer hebben aan energie? Of zoude ze juist teveel binnenkrijgen en dat daarom het lichaam de haren laat uitvallen?

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s