Nederland is een dictatuur – deel 10

OP WELKE WIJZE DE RECHTER WEL HAD MOETEN OORDELEN

Eenvoudig geformuleerd had de door Nucletron/Elekta ingehuurde advocaat, de heer mr. drs. A.J.P. van Beurden, geëist dat ik onvoorwaardelijk mijn medewerking diende te verlenen bij de aanvraag van het octrooi (patent) en dat ik aan Nucletron/Elekta boetes diende te betalen, omdat ik mij niet zou hebben gehouden aan de arbeidsovereenkomst. De eis van Nucletron werd voor het belangrijkste deel door de zeer oneerlijke en derhalve gemene rechter ingewilligd, mr. R.J.B. Boonekamp. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 10”

Nederland is een dictatuur – deel 9

TOELICHTING VONNIS

Niet alleen blijken er fouten en onvolkomenheden te staan in de door Nucletron opgestelde arbeids- en vaststellingsovereenkomst, maar ook in het vonnis stonden fouten. De heer mr. R.J.B. Boonekamp, rechter bij de Rechtbank te Arnhem, had bewust deze fouten gemaakt teneinde mij in mijn ongelijk te kunnen stellen. U leest het goed, de uitleg van de rechter zat vol met tegenstrijdigheden en grove fouten om mij opzettelijk een oor te kunnen aannaaien. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 9”

Nederland is een dictatuur – deel 8

HET KORT GEDING

In het begin van de tweede helft van mei 2013 werd er aan mijn voordeur gebeld. Een chagrijnig mens overhandigde mij een pak papierwerk. Het bleek de dagvaarding te zijn voor het kort geding dat op 31 mei 2013 zou plaatsvinden in het gerechtsgebouw te Arnhem. De dagvaarding zonder bijlagen telde tien bladzijden. Inclusief bijlagen telde de dagvaarding drieënzestig bladzijden. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 8”

Nederland is een dictatuur – deel 7

EEN ADVOCAAT OP MIJN DAK

Tegen het einde van januari 2013 ontving ik een uitgebreide brief, zowel aangetekend als per gewone post. De brief bleek afkomstig van Vereenigde Octrooibureaux N.V. uit Den Haag. Dit kantoor was door Nucletron/Elekta gemachtigd de procedure met betrekking tot de octrooiaanvraag van het patent te regelen. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 7”

Nederland is een dictatuur – deel 6

NUCLETRON (tegenwoordig: ELEKTA) EIST HANDTEKENINGEN

Het was augustus 2012 en ik zou nog ruim twee maanden salaris ontvangen, voordat ik werkloos zou worden. Mijn eerste prioriteit was om weer gezond te worden. Gezien mijn ervaringen van de laatste jaren en de langdurige stress, waaraan ik was blootgesteld, wist ik niet meer goed hoe het was om vitaal en gezond te zijn. Maar wie is dat wel in deze verziekte maatschappij? Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 6”

Nederland is een dictatuur – deel 5

DE AUDIT

Dat meerdere managers hun eigen werk niet volledig begrepen en voornamelijk met hun eigen positie bezig waren, werd nog eens bevestigd door de audit die de Food and Drug Administration (FDA) uit de Verenigde Staten bij Nucletron had uitgevoerd in 2011. Bij deze controle van de administratie werden twaalf “findings” geconstateerd. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 5”

Nederland is een dictatuur – deel 4

EEN ANDERE MANAGER

In de tussentijd had ik mijn moderne raceauto eigenhandig met een voorhamer en een botte beitel aangepast. Daarbij was het beetje bij beetje diverse collega’s duidelijk geworden, dat ik in iets anders reed dan een Ford Model T. Bij een functioneringsgesprek kon ik het dan ook niet nalaten tegen Luite te zeggen, dat ik hem een techneut vond en geen manager. Tja… ik doe nu eenmaal regelmatig “onhandige uitspraken” en ik doe in geen geval aan politiek! Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 4”

Nederland is een dictatuur – deel 3

OVER DE BEDRIJFSPROCESSEN IN DE MEDISCHE INDUSTRIE

Het bleek al snel dat ik in een geheel nieuwe wereld terecht was gekomen, die voor mij tot op dat moment nog onbekend was: de medische industrie. Je mag als bedrijf, als rechtspersoon of als mens in het huidige systeem niet zo maar goederen, medicijnen of apparatuur verkopen die een medische toepassing hebben. Wil men medische apparatuur of medicijnen verkopen, dan dient men te voldoen aan de wetten en richtlijnen van de landen waar je de medische apparatuur wilt verkopen. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 3”

Nederland is een dictatuur – deel 2

Deel 1 van “Nederland is een dictatuur” is beschrijvend geschreven, terwijl ik vanaf hier voornamelijk in de eerste persoon enkelvoud verder zal schrijven (ik vorm). Een toelichting op deze verandering van schrijfstijl kunt u in het artikel “Over de schrijfstijl” lezen.

In deze reeks artikelen worden de namen genoemd van betrokken partijen die zich jegens mij hebben durven misdragen. Hierbij zijn door diverse betrokken partijen onafhankelijk van elkaar misdrijven jegens mij gepleegd. De betrokken partijen waren mijn werkgever van destijds, een bedrijfsarts, meerdere advocaten, een rechter, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Orde van Advocaten, de politie en het Openbaar Ministerie. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 2”

Nederland is een dictatuur – deel 1

Een overzicht van de reeks artikelen “Nederland is een dictatuur” vindt u hier.

U leest het goed! Nederland is een dictatuur, waarbij de heersende krachten of ware machthebbers parasiteren op de energie van de mensheid! Helaas is deze bewering geen grapje, maar bittere realiteit. Het is de kunst om de dictatuur te gaan doorzien, terwijl u vanaf uw geboorte onderhavig bent geweest aan zeer geraffineerde indoctrinatie, propaganda en leugens met het doel u zo onwetend mogelijk te houden. Het systeem in Nederland is ontworpen om de bevolking te onderdrukken, uit te buiten en in slavernij te houden. Hoewel steeds meer mensen wakker beginnen te worden en gaan doorzien dat zij niet in vrijheid leven, is op het moment van schrijven van deze reeks artikelen het overgrote deel van de mensen zich nog onbewust van de ernst van de situatie. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 1”