Nederland is een dictatuur – deel 6

NUCLETRON (tegenwoordig: ELEKTA) EIST HANDTEKENINGEN

Het was augustus 2012 en ik zou nog ruim twee maanden salaris ontvangen, voordat ik werkloos zou worden. Mijn eerste prioriteit was om weer gezond te worden. Gezien mijn ervaringen van de laatste jaren en de langdurige stress, waaraan ik was blootgesteld, wist ik niet meer goed hoe het was om vitaal en gezond te zijn. Maar wie is dat wel in deze verziekte maatschappij? Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 6”

Nederland is een dictatuur – deel 5

DE AUDIT

Dat meerdere managers hun eigen werk niet volledig begrepen en voornamelijk met hun eigen positie bezig waren, werd nog eens bevestigd door de audit die de Food and Drug Administration (FDA) uit de Verenigde Staten bij Nucletron had uitgevoerd in 2011. Bij deze controle van de administratie werden twaalf “findings” geconstateerd. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 5”

Nederland is een dictatuur – deel 4

EEN ANDERE MANAGER

In de tussentijd had ik mijn moderne raceauto eigenhandig met een voorhamer en een botte beitel aangepast. Daarbij was het beetje bij beetje diverse collega’s duidelijk geworden, dat ik in iets anders reed dan een Ford Model T. Bij een functioneringsgesprek kon ik het dan ook niet nalaten tegen Luite te zeggen, dat ik hem een techneut vond en geen manager. Tja… ik doe nu eenmaal regelmatig “onhandige uitspraken” en ik doe in geen geval aan politiek! Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 4”

Nederland is een dictatuur – deel 3

OVER DE BEDRIJFSPROCESSEN IN DE MEDISCHE INDUSTRIE

Het bleek al snel dat ik in een geheel nieuwe wereld terecht was gekomen, die voor mij tot op dat moment nog onbekend was: de medische industrie. Je mag als bedrijf, als rechtspersoon of als mens in het huidige systeem niet zo maar goederen, medicijnen of apparatuur verkopen die een medische toepassing hebben. Wil men medische apparatuur of medicijnen verkopen, dan dient men te voldoen aan de wetten en richtlijnen van de landen waar je de medische apparatuur wilt verkopen. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 3”

Nederland is een dictatuur – deel 2

Deel 1 van “Nederland is een dictatuur” is beschrijvend geschreven, terwijl ik vanaf hier voornamelijk in de eerste persoon enkelvoud verder zal schrijven (ik vorm). Een toelichting op deze verandering van schrijfstijl kunt u in het artikel “Over de schrijfstijl” lezen.

In deze reeks artikelen worden de namen genoemd van betrokken partijen die zich jegens mij hebben durven misdragen. Hierbij zijn door diverse betrokken partijen onafhankelijk van elkaar misdrijven jegens mij gepleegd. De betrokken partijen waren mijn werkgever van destijds, een bedrijfsarts, meerdere advocaten, een rechter, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Orde van Advocaten, de politie en het Openbaar Ministerie. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 2”

Nederland is een dictatuur – deel 1

Een overzicht van de reeks artikelen “Nederland is een dictatuur” vindt u hier.

U leest het goed! Nederland is een dictatuur, waarbij de heersende krachten of ware machthebbers parasiteren op de energie van de mensheid! Helaas is deze bewering geen grapje, maar bittere realiteit. Het is de kunst om de dictatuur te gaan doorzien, terwijl u vanaf uw geboorte onderhavig bent geweest aan zeer geraffineerde indoctrinatie, propaganda en leugens met het doel u zo onwetend mogelijk te houden. Het systeem in Nederland is ontworpen om de bevolking te onderdrukken, uit te buiten en in slavernij te houden. Hoewel steeds meer mensen wakker beginnen te worden en gaan doorzien dat zij niet in vrijheid leven, is op het moment van schrijven van deze reeks artikelen het overgrote deel van de mensen zich nog onbewust van de ernst van de situatie. Doorgaan met het lezen van “Nederland is een dictatuur – deel 1”

Het tweede (!) arbeidsconflict – deel 6

Het doel van deze reeks artikelen “Het Tweede (!) arbeidsconflict” is, u te laten zien dat het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een wassen neus is. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is onderdeel van “onze” zogenaamde rechtsstaat waarin wij leven, die u de illusie moet geven dat wanneer u onrecht wordt aangedaan, dat u dan uw recht middels het rechtssysteem zou kunnen halen. Doorgaan met het lezen van “Het tweede (!) arbeidsconflict – deel 6”

Het tweede (!) arbeidsconflict – deel 5

Met het openbaar maken van mijn avonturen in het systeem, hoop ik u te laten zien dat u in een uitermate geraffineerde en daardoor openlijk verborgen dictatuur leeft. In deze dictatuur zijn vrijheid, democratie en recht slechts een illusie… een leugen. U bent niet vrij, want uw leven wordt volledig bepaald en ingericht door het systeem, waarin u van jongs af aan in onwetendheid gedwongen werd een positie in te nemen. U hebt nooit om het huidige systeem gevraagd. Door middel van conditionering, indoctrinatie, propaganda, democratie en rechtspraak wil de aristocratie u doen laten geloven dat de mensen collectief (dus u ook) voor dit systeem hebben gekozen. De waarheid is, dat geen enkel mens behorende tot het volk voor dit systeem heeft gekozen. Doorgaan met het lezen van “Het tweede (!) arbeidsconflict – deel 5”

Ontslag op staande voet – deel 5 – slot

Ik ging de rechtszitting vol vertrouwen tegemoet. Ik had middels een “vooraankondiging dwangbevel” door de gemeente Zevenaar aangetoond, dat de ventilatie op de tekenkamer niet voldeed aan het bouwbesluit. Daarbij kon ik aantonen dat de directie van Von Gahlen meerdere leugens had verkondigd. Hieronder kunt u de werkwijze van Von Gahlen nog eens doorlezen: Doorgaan met het lezen van “Ontslag op staande voet – deel 5 – slot”

Psychologische tests – deel 2

Eind 2006 vernam ik in de media dat de politie op zoek was naar Master Recherchekundigen. Naar aanleiding van de vele fouten en de gerechtelijke dwalingen rond de Schiedammer Parkzaak moord, waarbij een onschuldige voor enkele jaren achter de tralies was verdwenen, was men na een onderzoek tot de conclusie gekomen, dat veel problemen bij de politie voorkomen hadden kunnen komen, wanneer er meer hoog opgeleide werknemers bij de politie aan deze zaak hadden gewerkt. In Engeland was de politie al een paar jaar eerder tot deze conclusie gekomen. Uit onderzoek bleek dat het weinig zin had om meer politiemedewerkers op een zaak te zetten, om zo de kans tot het oplossen van de zaak groter te maken. Een zaak bleek in Engeland eerder opgelost te worden, wanneer er relatief meer hoog opgeleide mensen werden ingezet. Deze hoog opgeleide mensen bleken echter te weinig vertegenwoordigd te zijn bij de politie. Nadat meer hoger opgeleiden bij de politie in Engeland in dienst traden, bleken er niet alleen meer zaken te worden opgelost, maar ook sneller. In navolging van de Engelse politie was de Nederlandse politie dus op zoek naar zogenaamde zij-instromers. Doorgaan met het lezen van “Psychologische tests – deel 2”